uutinen 15.1.2021

Keski-Suomen keskussairaalassa testataan puupohjaisia materiaaleja – parempaa hygieniaa ja vähemmän fossiilipohjaisia muoveja

Puupohjaisten turvallisten ja ympäristöystävällisten antimikrobisten ja muovia korvaavien ratkaisujen soveltuvuutta sairaalaympäristöön testataan Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä. VTT:n, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja alan yritysten yhteishankkeessa on tunnistettu mikrobien vähentämiseen tehoavia puupohjaisia yhdisteitä, joita testataan parhaillaan sairaalaympäristössä.

Keski-Suomen keskussairaalassa testataan puupohjaisia materiaaleja – parempaa hygieniaa ja vähemmän fossiilipohjaisia muoveja.png

Kokeelliseen vaiheeseen edenneessä Sami&Samu-hankkeessa on kartoitettu useita lupaavia puupohjaisia aineita mikrobien vähentämiseen ja tunnistettu fossiilista muovia korvaavia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja lisätä materiaalien kierrätettävyyttä.

Biopohjaiset materiaalit fossiilipohjaisten muovien tilalle

Sairaalaympäristössä kiinnostavimpia kohteita biopohjaisille materiaaleille ovat muun muassa sairaalatekstiilit, pakkausmateriaalit sekä ruoka- ja kahvilatilojen kertakäyttö- ja noutoastiat.

Korvaamalla perinteisiä fossiilipohjaisia muoveja biopohjaisilla materiaaleilla säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja. Hankkeen tutkimuskohteiksi on valikoitunut sairaalasovelluksia määrittävä lainsäädäntö huomioon ottaen useita materiaaleja, joita kokeillaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valitsemissa kohteissa sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla.

Lupaavimmat ratkaisut testataan Sami&Samu-hankkeessa testataan lupaavimmat ratkaisut Keski-Suomen keskussairaalassa loppuvuoden 2020 aikana. Esimerkkejä ratkaisuista ja sovelluksista ovat muun muassa:

  • Sairaalan sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla testataan VTT:n kehittämillä biopohjaisilla antimikrobisilla pinnoitteilla käsiteltyjä potilashuoneiden väliverhoja.
  • Projektin sidosryhmille jaetaan koekäyttöön erä kestäviä kangasmaisia potilaskasseja, jotka Paptic Oy on valmistanut uudentyyppisestä puupohjaisesta materiaalista.
  • Sairaalassa otetaan koekäyttöön Walki Oy:n valmistamat puupohjaiset kahvimukit ja salaattilautaset, korvaamaan perinteiset muovia sisältävät kertakäyttöastiat.
  • Sairaalan laittia- ja pöytätasojen hygieenisyyttä pyritään tehostamaan Millidyne Oy:n valmistaman, likaahylkivän ja helpommin puhdistettavan pintakäsittelyaineen avulla.
  • Millidyne Oy:n valmistaman likaahylkivän ja helpommin puhdistettavan pintakäsittelyaineen toiminnallisuutta ja kestävyyttä testataan sairaalan lattia- ja pöytätasoilla.

Tehoaineita metsistä

Suomen metsät tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia antimikrobisten ja muiden bioaktiivisten yhdisteiden lähteiksi. Tällaisia yhdisteitä on puiden kaikissa osissa ja erityisen runsaasti esimerkiksi puunkuoressa ja neulasissa. Sahojen ja sellutehtaiden kuorikasoissa sekä hakkuumetsien tähteissä on suuria määriä lupaavia aineita ja niiden muodostamia seoksia. Puuperäisiä kemikaaleja sisältäviä tuotteita on ollut jo kauan markkinoilla: esimerkiksi pihkasalvoja sekä pesu- ja puhdistusaineita.

Potilashuoneiden väliverhoilta edellytetään antimikrobisia ominaisuuksia eli kykyä tappaa mikrobeja ja estää niiden kasvua. Tämä saadaan tällä hetkellä aikaan verhojen valmistusvaiheessa synteettisillä kemikaaleilla tai metallihiukkasilla. Pihka ja puunkuoren tanniinit osoittautuivat Sami&Samu-hankkeen tutkimuksissa lupaaviksi antimikrobisiksi yhdisteiksi. Hankkeessa on tämän johdosta tutkittu käytössä olevien aineiden tehostamista tai korvaamista tanniineilla. Keski-Suomen keskussairaalan kokeissa selvitetään, miten tanniinilla käsiteltyjen verhokankaiden ja tavanomaisten väliverhojen mikrobimäärät eroavat toisistaan kahden kuukauden seurantajakson aikana. Testattavat tanniinit ovat kaupallisia tuotteita.

Puusta eristetyt komponentit ovat myös hyödynnettävissä esimerkiksi yleispesuaineissa. Tutkimuksella on saatu hyödyllistä tietoa erilaisten esikäsittelyjen ja raaka-aineiden laadun vaikutuksista lupaavien komponenttien koostumukseen, saantoon ja niiden antimikrobiseen tehoon. Eri tavoin eristettyjä komponentteja testataan puupinnoitteissa sekä kemianteollisuuden sovelluksissa. Antimikrobiset komponentit on eristetty tuoreista havu- ja koivupuista Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Kamerajärjestelmä siivoustulosten ja mikrobimäärien arviointiin

Sami&Samu-hankkeen tavoitteena on myös löytää uusi, tehokas ja nopea tapa tarkastaa siivoustyön tulokset. Testeihin on valittu joukko tehokkaita ja kustannuksiltaan järkeviä kaupallisia kameraratkaisuja. Hankkeessa selvitetään myös uusien tekniikoiden, kuten hyperspektrikuvantamisen, mahdollisuuksia puhtaustason määrittelemiseksi ja bakteerien tunnistamiseksi.

Sami&Samu-hanke

Elokuussa 2018 käynnistetyn kaksivuotisen Sami&Samu-hankkeen kokonaisbudjetti on 657000 euroa. Hankkeen toteuttavat VTT, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri yhdessä alan teollisuuden kanssa. Hanketta koordinoi VTT. Keski-Suomen liitto on hankkeen päärahoittaja, ja muita rahoittajia ovat sen tutkimusosapuolet ja siihen osallistuvat yritykset. Hankkeen tulokset valmistuvat keväällä 2021, ja hanke päättyy kesäkuussa 2021.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat: KiiltoClean Oy, Millidyne Oy, Paptic Oy, Sakupe Oy, Serres Oy, UPM-Kymmene Oyj, Walki Oy, Woodly Oy ja Repolar Pharmaceuticals Oy.

Lisätietoja:

Matti Virkkunen, erikoistutkija
[email protected]
p. 040 5451743
Teknologian tutkimuskeskus VTT

Jaana Mäkelä, asiantuntija
[email protected]
p. 0400 917386
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pirjo Mustonen, kehittäjäylilääkäri
[email protected]
p. 014 2695290
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri