uutinen 28.4.2020

Tavoitteena ymmärtää kyberharjoitteluympäristöjen nykytilaa Euroopassa – osallistu kyselyyn!

Kyberharjoitteluympäristöt (engl. cyber range) ja niihin liittyvät teknologiat ja tuotteet ovat kehittyneet huimasti viimeisten vuosien aikana sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tähän on monia syitä, muuan muassa se, että yksityiset ja julkiset organisaatiot ovat alkaneet investoida niihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana selvittämässä kyberharjoitteluympäristöjen nykytilaa Euroopassa ja koko maailmassa.

CyberSec4Europe on Horisontti 2020 -tutkimusohjelmasta rahoitettu tutkimus- ja kehittämishanke, johon osallistuu 43 toimijaa yhteensä 20 EU-jäsenvaltiosta sekä kahdesta liitännäismaasta. Suomesta hankkeessa on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi VTT. Molemmat tunnetaan laadukkaina kyberharjoitteluympäristöpalveluita ja alan huippuosaamista tuottavina organisaatioina.

– JAMK:in IT-Instituutin asiantuntijat tuovat hankkeeseen osaamistaan kyberturvallisuuden AMK- ja YAMK-insinöörikoulutuksesta, kyberturvallisuuden soveltavasta tutkimuksesta sekä kyberharjoitteluympäristöistä, kertoo IT-Instituutin T&K-vastaava Tero Kokkonen.

JAMK vastaa hankkeessa muuan muassa työpaketista, jonka tavoitteena on selvittää kyberharjoitteluympäristöjen nykytilaa ja kyvykkyyksiä etenkin Euroopassa, mutta myös maailmanlaajuisesti. Tämä auttaa hanketta suunnittelemaan tiekartan kyberturvallisuusalan toimijoille ja kehittämään alaa Euroopassa.

– Järjestämme tässä hankkeessa myös kaksi kyberharjoitusta, joista ensimmäinen on aikataulutettu tammikuulle 2021. Harjoituksiin osallistujien taustat ovat heterogeeniset. He tulevat monista maista ja erilaisista kulttuureista, joten tässä on hieno mahdollisuus uuden oppimiseen myös meille, kertoo Jani Päijänen.

Kyberharjoitteluympäristöjen käyttäjiä ja tarjoajia lähestytään nyt kansainvälisellä kyselyllä, jonka pohjalta syntyy aiheesta tutkimusraportti.

Kysely on auki 7.5. asti osoitteessa: https://response.questback.com/vtt/1mpzcozb3o

Kyselyn vastausten pohjalta tehtävä raportti julkaistaan CyberSec4Europe -hankkeen kotisivuilla: https://cybersec4europe.eu/publications/

Lisätietoja:
Jani Päijänen, projektipäällikkö
[email protected]
p. 040 7072 850
Jyväskylän ammattikorkeakoulu