uutinen 8.3.2024

Jamk valmistelee ensimmäisten joukossa EU:n nettonollateollisuusakatemiaa

Nettonolla-akatemia teaser

Euroopan Komissio ehdotti maaliskuussa 2023 nettonollateknologioiden kehittämistä edistävää Nettonollateollisuussäädöstä eli ilmastoneutraalin - nettonollan - toiminnan edistämistä. Siinä missä hiilineutraalius koskettaa kaikkia hiilidioksidipäästöjä, nettonolla koskettaa kaikkia kasvihuonepäästöjä (mm. hiilidioksidi, metaani ja typpioksidi). Kyseessä on siis kunnianhimoisempi lähestymistapa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Nettonollateknologia on kasvava ala ja EU haluaa varmistaa tulevalla nettonollateollisuussäädöksellä EU:n edelläkävijyyden. Yksi säädöksen kunnianhimoisista tavoitteista on, että nettonollateknologioiden valmistuskapasiteetti täyttää EU:ssa vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 % vuotuisista käyttötarpeista tai on lähellä tätä tasoa. EU:n keinot nettonollatavoitteisiin pääsemiseksi sisältävät mm. strategisten nettonollahankkeiden rahoittamista, byrokratian yksinkertaistamista, innovatiivisten testausympäristöjen kehittämistä sekä edellä mainittujen nettonollateollisuusakatemioiden perustamista. Nettonollateollisuusakatemiat lisäävät osaamista ja auttavat nettonollateknologioihin perustuvien työpaikkojen syntyä. (Euroopan komissio 2023.)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) haluaa osaltaan edistää tavoitteen toteutumista ensi alkuun kansallisen kehittämisrahaston (AKKE) avulla. Jamk käynnisti rahoituksen myötä Net Zero Industry Academy-projektin 01.02.2024. Projektin tavoitteena on selvittää marraskuun 2024 loppuun mennessä suomalaisten yritysten nettonollateknologioihin liittyviä osaamis- ja kehitystarpeita ja luoda heitä palveleva koulutusmalli, jota tullaan pilotoimaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on siis käynnistää Jamkin nettonollateollisuusakatemia, joka perustuu EU:n nettonollasäädökseen ja yritysten tarpeisiin. Tämänhetkisiin nettonollateknologioihin kuuluvat mm. aurinkosähkö ja -lämpö, elektrolyysilaitteet ja polttokennot, tuulivoima, kestävä biokaasu/-metaani, akkuteknologia, hiilidioksidintalteenotto ja -varastointi, lämpöpumput ja maalämpö sekä sähköverkkoihin liittyvät teknologiat. 

Lisäksi projektin yhtenä päätavoitteena on sitouttaa toimintaan laaja joukko yrityksiä ja muita toimijoita, joiden kanssa nettonolla lähestymistapaa voidaan jatkokehittää Keski-Suomessa ja Suomessa. Saarijärven Biotalouskampuksen ainutlaatuinen testaus-, kehitys- ja koulutusympäristö luo erinomaisen perustan nettonollateollisuusakatemian toiminnalle hyödyntäen eri tutkintoasteiden koulutusosaamista. Vihreän siirtymän myötä nettonollateknologiat tarjoavat Keski-Suomelle ja Suomelle valtavan liiketoiminnan kasvupotentiaalin.

Lisätietoja

Riikka Kumpulainen

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358505759454