uutinen 28.6.2021

Älykkään maatalouden teknologioita testattiin Saarijärven Biotalouskampuksella

Maaseudun täydentäviä tietoliikenneverkkoratkaisuja ja älymaatalouden teknologioita testattiin Biotalouskampuksella Saarijärven Tarvaalassa viime viikko Oulun yliopiston koordinoiman PRIORITY-tutkimushankkeen johdolla yhteistyössä JAMKin ja POKEn kanssa.

Alueelle rakennettiin testin ajaksi paikallinen 5G-verkko, jotta tehokasta tiedonsiirtoa ja ongelmatilanteita voitiin aidosti simuloida. Tarvaalassa testattiin älymaatalouden teknologioita, kuten esimerkiksi paikallisen tukiasemaverkon tiedonsiirtoa, traktorin etäohjausta, robottinavetan sisällä olevia sensoreita, drone-teknologian hyödyntämistä datan keräykseen sekä vierasesineiden ja lannoitteen levittämisen tunnistamista tekoälyn avulla. Kehittyvät ICT-teknologiat, kuten tekoäly, IoT, 5G-viestintä ja satelliittianalytiikka luovat uusia mahdollisuuksia yrityksille ja ekosysteemeille.

"Olemme erittäin iloisia ja otettuja tästä mahdollisuudesta toimia PRIORITY-hankkeen testialustana. Tämä oli loistava ensipuraisu tulevaisuuden visiostamme toimia biotalouden uusien teknologiaratkaisujen kehitys-, testaus- ja koulutusympäristönä. Teemme mielellämme yhteistyötä eri osaamisalueiden rajapinnoilla niin tutkimuslaitosten kuin yritysten kanssa", sanoo Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen.

Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskuksen (CWC) tutkimuspäällikkö Harri Posti oli tyytyväinen Tarvaalan puitteisiin peltoineen ja navetoineen.

”Viikko oli intensiivinen ja teknisesti monimuotoinen harjoitus. Asioiden saaminen teknisesti toimimaan vaati säätämistä ja kokeilua. Vaikka tutkittavaa jäikin jäljelle, olennaiset asiat toimivat: traktori kulki ja dronet lensivät, sensoritietoa saatiin kerättyä ja esitettyä. Uusia 5G:n käyttökohteita päästiin demonstroimaan, ja myös testaamaan eri toimijoiden ratkaisuja, hyödyntäen useita eri radioteknologioita.”

Centria-ammattikorkeakoulun TKI-päällikkö ja langattoman tietoliikenteen asiantuntija Marjo Heikkilä kommentoi Saarijärven Biotalouskampuksella järjestettyä kenttätestaustapahtumaa seuraavasti: ”Maatalouden teknologia on yksi tärkeä fokusalue Centrian tutkimustoiminnassa. Pääsimme viemään Tarvaalan Biotalouskampuksella tutkimuksen tuloksia oikeisiin maatalouden ympäristöihin ja loppukäyttäjien kokeiltavaksi. Tutkimme privaattiverkkoratkaisujen hyödynnettävyyttä maatalouden sovellusten tiedonsiirtoon. Droneteknologia, peltosensorit sekä navetan ilmanlaatusensorit tuottivat dataa älykkään maatalouden tarpeisiin.”

PRIORITY-hankkeessa tutkitaan merkittävässä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä uusia ratkaisuja turvallisuusviranomaisten ja maaseutuyritysten kriittiseen viestintään, turvallisuuteen ja etäyhteyksiin. Kansainvälisen yhteistyön avulla on mahdollista rakentaa eri maiden viranomaisviestintää toimimaan entistä paremmin yhteen laajoissa maanrajat ylittävissä hätätilanteissa. Eri maiden välisen kriittisen kommunikaation toimivuus korostuu esimerkiksi terrorismitilanteissa.

PRIORITY-hankkeen yhtenä tutkimuskohteena on myös Älykäs maaseutubisnes, jolla pyritään lisäämään haja-asutusalueiden elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Älykkään maaseutubisneksen tärkeitä mahdollistajia ovat muun muassa digitalisaatio, kehittynyt tietoliikenne ja tekoäly. Älymaataloudessa on paljon tietoliikennettä, jonka toiminnan varmistaminen on erityisesti haja-asutusalueilla haasteellista. Varsinkin syrjäisillä maaseutualueilla esimerkiksi käsiteltävän tiedon suuri määrä, integroidut tietojärjestelmät ja reaaliaikavideon siirto tarvitsevat kunnolliset tietoliikenneyhteydet viiveettömään tiedonsiirtoon.

Lue koko tiedote