uutinen 6.4.2021

Robotiikka luo kasvumahdollisuuksia maaseutukuntien yrityksille

Peräti 80 % keskisuomalaisten yritysten tuottamista uusista ideoista liittyy teknologian kehittämiseen eri toimialoilla. Kuinka robotiikalla ja siihen liittyvillä teknologioilla voidaan tukea erityisesti maaseudulla asumista ja maaseudun pk-yritysten toimintaedellytyksiä?

Robotiikka luo kasvumahdollisuuksia maaseutukuntien yrityksille.png

Jyväskylän ammattikorkeakoulun RoboCountryside -tiedonvälityshankkeessa jaettiin uusinta robotisaatioon liittyvää tietoa, vahvistettiin maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tuettiin teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä.

Yritykset käynnistivät uusia kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita RoboCountryside -projektin aikana saamansa tiedon pohjalta.

– Jopa 80 % uusista ideoista liittyi teknologian kehittämiseen eri toimialoilla. VR ja etäläsnäolorobotiikka nousivat kehityskohteina esille erityisesti tähän ajankohtaan ja koronarajoituksiin liittyen. Näiden teknologioiden käyttöönotossa tarvitaan yrityksissä tukea. Virtuaalitodellisuuden lisäksi myös palvelurobotiikan ja puettavien teknologioiden roolit korostuivat, kertoo projektipäällikkö Toni Pekkola Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Maaseudun toimijoita aktivoitiin projektin aikana sukupolvirajat ylittäen 35 eri tapahtumassa. Tapahtumat sisälsivät mm. robotiikan esittelyä kuntapäättäjille, työpajoja koululaisille, demonstraatioita yrityksille, messuja, webinaareja ja sidosryhmätilaisuuksia.

Saarijärveläinen Hirsityö Heikkilä osallistui Karstulassa järjestettyyn Puurakentamisen ja miehittämättömyyden -teemapäivään.

– Pohdimme voisiko robotiikasta olla hyötyä myös perinteisellä käsityöalalla. Meille ei tullut edes mieleen, että robotiikka voisikin olla päälle puettavaa. Sormia ei saa kunnolla auki pitkän työpäivän jälkeen ja puristusvoimaa lisäävä liivi voisi tuoda helpotusta käsien kuormittavuuteen. Myös metsien laserkeilaus helpottaisi rinnankorkeudelta 40-45 cm leveitä puiden löytymistä, kertoo yrittäjä Johannes Heikkilä uusista oivalluksistaan.

Yhteydenottoja ja positiivista palautetta projektin toimintaan liittyen saatiin niin Suomesta, kansainväliseltä tasolta kuin laitetoimittajien keskuudesta.

– Yritysten kannalta merkityksellistä oli tiedon tuominen konkreettiselle tasolle käytännön esimerkkien kautta. Kokeilumahdollisuudet keräsivätkin projektin lopussa erityistä kiitosta. Projektin aikana toimijoille kirkastui, ettei aina tarvitse lähteä suurilla investoinneilla liikkeelle. On tarkoituksenmukaisempaa tunnistaa kehityskohteet arjen työssä ja yrittää löytää niihin soveltuvat ratkaisut, toteaa Toni Pekkola

RoboCountryside – Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan -tiedonvälityshankkeessa tavoiteltiin erityisesti maaseudun nuoria, ikääntyneitä ja työikäisiä maatalousyrittäjiä, maaseudun tuotanto-, hyvinvointi- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksiä sekä kuntapäättäjiä ja kehittäjiä. Päätavoitteena oli jakaa uusinta robotisaatioon (palvelu-, teollisuus-, mobiili- ja sosiaalinen robotiikka, XR) liittyvää tietoa. Euroopan unionin maaseuturahaston rahoittama hanke toteutettiin 01.10.2018 – 31.12.2020.

Projektissa tehdyt julkaisut ”Tiesitkö tämän robotiikasta?” ja ”Robotiikan mahdollisuudet maaseudulla; Käsikirja robotiikasta” herättivät laajalti kiinnostusta. Julkaisut otettiin opetuskäyttöön mm. Sastamalan koulutuskuntayhtymässä.

Katso video: Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan

Lisätietoja:
Toni Pekkola, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 338 2260
Jyväskylän ammattikorkeakoulu