uutinen 7.5.2021

Keskisuomalaisten yritysten robotiikkaosaamista kasvatetaan EU-rahalla – kokonaisbudjetti 1,65 milj. euroa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Robotics by JAMK -osaamiskeskittymä on kasvattanut Keski-Suomen maakunnan robotiikkaosaamista ja -tietoisuutta mm. yrityslähtöisten pilotointien avulla. Kehittämistyön on mahdollistanut 1,65 miljoonan euron EU-rahoitus viimeisen kolmen vuoden aikana.

Keskisuomalaisten yritysten robotiikkaosaamista kasvatetaan EU-rahalla – kokonaisbudjetti 1,65 milj. euroa.png

JAMKin toteuttamiin kolmeen projektiin on osallistunut kaikkiaan 56 yritystä. Projekteissa on mm. jaettu tietoa robotiikan mahdollisuuksista, tarjottu konkreettista apuja ja ohjausta robotiikan käyttöönottoon, tehostettu tuotantoa ja parannettu työntekijöiden työhyvinvointia.

Robotti tuli töihin -hankkeessa on kehitetty keskisuomalaisten pk-yritysten kykyä hyödyntää robotiikkaa omassa liiketoiminnassaan ja samalla huomioida muutosprosessin vaikutukset henkilöstöön. Yritykset ovat päässeet suunnittelemaan ja toteuttamaan robotiikan käyttöönottoprosessia yhdessä JAMKin asiantuntijoiden kanssa. Jyväskyläläisessä tilitoimisto Aallon Jyväskylä Oy:ssä hankkeesta innostuttiin sen tarjoaman ohjauksen ja työhyvinvointinäkökulman vuoksi.

– Tiedostimme, että yrityksellämme ei ollut riittävästi omaa osaamista käynnistää ensimmäistä robotiikkakokeilua itse. Meille tarjoutui mahdollisuus käydä käyttöönottoprosessi läpi ohjatusti hyödyntäen hankkeeseen koottua monialaista osaamista ja edelläkävijöiden kokemuksia. Henkilöstönäkökulma sopi erityisen hyvin yrityksemme arvoihin ja robotiikalle asettamiimme tavoitteisiin, kertoo Aallon Jyväskylä Oy:n aluepäällikkö Sanna Mäkinen.

Robots on Road -projektissa on puolestaan keskitytty auttamaan pk-yrityksiä mm. teollisuusrobotiikan käyttöönotossa ja käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Matalan kynnyksen testausmahdollisuuksia ovat hyödyntäneet jo useat yritykset myös omissa toimintaympäristöissään. Erityisesti yhteistyö- ja mobiilirobotiikka ovat kiinnostaneet yrityksiä.

– Olemme toteuttaneet yhteistyössä yritysten kanssa kymmenen robotiikan pilotointia erilaisiin sovelluskohteisiin. Robottiteknologioita ovat haastaneet vaihtelevat ympäristöt logistiikkaterminaalista rakennustuote- ja elintarviketeollisuuteen. Robotisointia on pilotoitu monipuolisesti hammaskiven poistoon käytettävistä työkaluista luistinten teriin ja traktorin kokoonpanossa käytettävistä komponenteista betonielementteihin. Projektissa on pyritty tarjoamaan yrityksille näköalapaikka robotiikan monipuoliseen hyödyntämiseen, kertoo projektipäällikkö, lehtori Juho Riekkinen JAMKista.

Vuodenvaihteessa päättyneessä RoboCountryside -tiedonvälityshankkeessa jaettiin uusinta robotisaatioon liittyvää tietoa, vahvistettiin maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tuettiin teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä. Hankkeessa tuotettiin myös käsikirja robotiikasta sekä Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan -video.

Vuosittain 9.5. vietettävänä Eurooppa-päivänä kiinnitetään huomiota mm. Euroopan unionin rahoituksen mahdollistamaan alueelliseen kehitystoimintaan. JAMKin robotiikan projekteja ovat rahoittaneet Euroopan unionin aluekehitysrahasto, Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Euroopan unionin maaseuturahasto.

19.5. on mahdollisuus kuulla lisää teollisuusrobotiikan piloteista Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman Robots on Road –projektin tulosseminaarissa klo 12.30 alkaen:

Ilmoittaudu mukaan 17.5. mennessä

Lisätietoja:
Henna-Riikka Markkio, projektipäällikkö
p. +358406623244
[email protected]
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Juho Riekkinen, projektipäällikkö
p. +358405716417
[email protected]
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

https://www.jamk.fi/robotics