uutinen 14.8.2020

JAMK mukaan eurooppalaiseen kone- ja valmistustekniikan EFFRA-verkostoon – Mahdollisuudet teollisuuden kehitysyhteistyöhön EU:n alueella lisääntyvät myös Keski-Suomessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on liittynyt European Factories of the Future Research Associationin (EFFRA) verkostoon. Verkosto koostuu EU-maiden konetekniikan ja teollisen valmistuksen yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista. 190 organisaation keskittymässä Suomesta on mukana JAMKin lisäksi VTT, DIMECC ja Teknologiateollisuus.

EFFRA on yksi EU:ta ohjaavista 47 yhteistyöelimestä, jossa kukin keskittymä ohjaa oman alansa toimintaa EU:n alueella.

– EFFRA toimii EU:n alueella soveltavan tutkimuksen sekä teollisuuden rajapintojen välissä. Mukana olemalla pystymme vaikuttamaan toimialan kehittämiseen sekä EU:n ohjelmakauden 2021-2027 linjauksiin. Kuulemme ensimmäisten joukossa tuoreimmat maailmalla vallitsevat trendit. Verkostossa on mukana kaikki EU:n suurimmat kone- ja valmistustekniikan yritykset. Yhteistyö vaikuttavien toimijoiden kanssa on jo itsessään iso asia, toteaa johtava tutkija, automaation ja robotiikan vahvuusalan vetäjä Matti Kurki Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

EFFRA kerää ja antaa alan viimeisintä tietoa EU:n tutkimustoiminnasta vastaaville henkilöille. Tiedon avulla linjataan ja vaikutetaan mm. EU:n alueella rahoitettaviin konetekniikan ja teollisuuden hanke- ja tutkimuskohteisiin.

– Pääsemme vaikuttamaan alan kehitykseen ja tuomaan Keski-Suomen maakunnan kone- ja materiaalitekniikan tarpeita esille. Jäsenyydestä hyötyvät JAMKin lisäksi maakunnan yritykset Jyväskylän kaupunkia unohtamatta. Mahdollisuudet saada kehitystyöhön rahoitusta kasvavat, kun sille on tarvetta.

Päästäkseen mukaan EFFRA:an tulee organisaation tarjota uutta tietoa muille jäsenille. Erityisesti JAMKin sovellettu materiaalitutkimuksen kokonaisuus, Center for Applied Materials Science, on herättänyt kiinnostusta eurooppalaisissa yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.

– Olemme yhdistämässä metallien 3D-tulostuksen ja pinnoitusteknologian. Tällaista soveltavaa tutkimusta on tehty maailmalla toistaiseksi hyvin vähän. Tutkimus tulee vaikuttamaan 3D metallitulostuksen uusiin soveltamismahdollisuuksiin konetekniikassa.

Sovelluspohjaisena toimintana myös automaation ja robotiikan kytkös aihepiiriin on vahva. EFFRAN tukeman soveltavan tutkimuksen alueella automaatio, robotiikka sekä koneoppiminen ovat kone- ja valmistustekniikkaan liitettäviä toimintoja ja tätä koko yhdistelmää kehitetään yhtenä kokonaisuutena.

Lisätietoja:
Matti Kurki, johtava tutkija
p. 040 548 2230
[email protected]
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teollisuustekniikka