uutinen 16.9.2022

Merkittävä rahoitus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulun kehittämiseen

Strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt merkittävän rahoituksen lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävälle tutkimusohjelmalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana kehittämässä hyvinvoinnin koulua ohjelmaan kuuluvassa SchoolWell-konsortiossa.

Henkilö kävelee reppu selässä.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt rahoitusta kuusivuotiseen tutkimusohjelmaan Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG). Tavoitteena on etsiä tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla voidaan turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Yksi viidestä ohjelmaan valituista konsortioista on SchoolWell, jossa ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän, Helsingin, Oulun, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot. Konsortion saama rahoitus on 3 miljoonaa euroa ensimmäisellä kolmivuotiskaudella.

SchoolWell tutkii lasten ja nuorten hyvinvointia ja sen edistämisen keinoja peruskouluympäristössä. Hyvinvointia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Monitieteiseen konsortioon kuuluu oppimisen ja opetuksen, liikunta- ja terveystieteiden, nuorisopsykiatrian ja sosiaaliepidemiologian tutkijoita. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes tuo tutkimukseen erityisesti arjen liikkumisen näkökulmaa.

”Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin tutkijat ja asiantuntijat tuovat hankkeeseen osaamista siitä, miten liikkuminen ja liiallisen istumisen tauottaminen koulupäivän aikana voi monin tavoin tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista”, kertoo johtava tutkija Tuija Tammelin.

Hankkeessa rakennetaan sosio-pedagogisia ratkaisuja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kouluarjessa. Lisäksi kehitetään tutkimukseen perustuvia keinoja hyvinvointierojen ja niiden seurausten ennakoivaan tunnistamiseen ja puskuroimiseen. Hyvinvointia tukevia käytäntöjä on tarkoitus kehittää yhdessä oppilaiden ja ammattilaisten kanssa.

Koko ikäluokan tavoittava peruskoulu on keskeinen väline lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Suunnitelmana on, että hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ja materiaaleja voidaan soveltaa kaikissa Suomen kouluissa lasten ja nuorten oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä.

SchoolWell-konsortion osahankkeiden vastuullisina tutkijoina toimivat:

Kirsi Pyhältö, Helsingin yliopisto (konsortion johtaja)

Tiina Soini-Ikonen, Tampereen yliopisto

Tommi Tolmunen, Itä-Suomen yliopisto

Janne Pietarinen, Itä-Suomen yliopisto

Timo Jaakkola, Jyväskylän yliopisto

Tuija Tammelin, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Marko Kantomaa, Oulun yliopisto

Mika Niemelä, Oulun yliopisto

Lisätietoja:

Tuija Tammelin, johtava tutkija

[email protected]

p. 0400 247 998

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Suomen Akatemian tiedote

Rahoitetut hankkeet