uutinen 16.1.2020

JAMK nousi tieteen avoimuuden edistämisessä korkeakoulujen kärkikastiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvitytti vuonna 2019 eri tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu saavutti ylimmän tason 5 avoimen tieteen kypsyystasoselvityksessä ja samalla nousi edistyneimmäksi ammattikorkeakoululuksi. Kaikkien korkeakoulujen välisessä vertailussa JAMK nousi viidennelle sijalle.

JAMKissa tehty avoimien toimintatapojen kehittämistyö näkyy nopeana avoimuuden eturiviin nousussa, ja tämä huomioitiin myös OKM:n selvitysraportissa. JAMK onnistui parantamaan tulostaan korkeakouluista eniten edelliseen, vuoden 2016 selvitykseen verrattuna.

– Vuoden 2016 selvityksen jälkeen teimme systemaattisen suunnitelman avoimuuden edistämiseksi JAMKissa. Se työ näyttää onnistuneen erinomaisesti. Kiitos kuuluu ehdottomasti koko JAMKin henkilöstölle, toteaa JAMKin rehtori Jussi Halttunen.

JAMK arvioitiin erinomaiseksi esimerkiksi osaamisen kehittämisessä sekä avoimuuden edistämisessä linjaustensa ja toimintaperiaatteidensa avulla. Selvityksen mukaan JAMK huomioi avoimuuden periaatteet erinomaisesti myös TKI-toiminnassaan.

– Avoimella toimintatavalla on keskeinen merkitys TKI-toiminnan vaikuttavuuden parantamisessa. Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta, joka edellyttää avoimuutta. Esimerkiksi JAMKin hankkeissa tuotettu avoin tieto edistää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä. Sitä kautta hyötyvät muut tutkijat, hankkeet, yritykset ja yhteiskunta yleisesti, summaa JAMKin tutkimus- ja kehityspäällikkö Petri Moilanen.

JAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin ja haluaa jatkaa avoimien toimintatapojen kehittämistä soveltavan tutkimuksen, TKI-toiminnan ja niiden tulosten nopeana saattamisena digitalisoituvan yhteiskunnan ja yritysten käyttöön. JAMK uuden sukupolven korkeakouluna kehittää oppimisen monimuotoisuutta ja edistää oppimisen avoimuutta verkostona muiden korkeakoulujen ja Edufuturan kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvitytti eri tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoa. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, tutkimusrahoittajien, ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien sekä tiedeyhteisöjen tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä. Samalla tunnistettiin esteitä, vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä sekä kehittämistä vaativia osa-alueita.

Lisätietoja:

OKM:n tiedote 10.1.2020

Kypsyystasoselvitys: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-689-8

Avoin tiede ja tutkimus JAMKissa

https://www.avointiede.fi/

Jussi Halttunen, rehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 644 913
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Teemu Makkonen, kirjastonjohtaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 594 6587
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Petri Moilanen, T&K-päällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 582 2067
Jyväskylän ammattikorkeakoulu