uutinen 28.4.2020

FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen

Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys henkilöstölle, yritysten tuottavuudelle ja kansantaloudelle. Haastavina aikoina sen merkitys vielä entisestään korostuu. FOKUS-hanke tuo yrityksille apua työhyvinvoinnin tavoitteelliseen johtamiseen.

FOKUS-hanke on valtakunnallinen kahdeksan korkeakoulun yhteinen työhyvinvoinnin johtamisen kehittämishanke. Vaasan yliopiston johtamassa hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä Lapin yliopisto. Hanke vahvistaa jo aiemmin alkanutta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä kansallisesti ja alueellisesti.

Hankkeen keskeinen teema on työhyvinvoinnin suunniteltu, tavoitteellinen ja kokonaisvaltainen johtaminen. Hankkeen tuloksena syntyy korkeakoulujen yhteistyössä tuottama johtamisen välineistö, jonka avulla yritykset voivat parantaa työhyvinvoinnin johtamisen suunnitelmallisuutta, organisointia, arviointia ja tehokkuutta. Välineistö on yrityksille maksuton ja hyödynnettävissä internetin välityksellä sekä tietokoneella että älypuhelimella. Hankkeen tulokset levitetään vapaasti käytettäviksi Suomen kaikissa yrityksissä.

Vuoden 2023 alkuun ulottuvan hankkeen budjetti on 1,2 miljoonaa euroa, josta 940 000 euroa kattaa Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) avustus.

Keski-Suomessa alueellista yhteistyötä hankkeessa tekevät Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikkö. Ne vievät eteenpäin erityisesti työhyvinvoinnin johtamisen organisointia käsittelevää osuutta, ja mittaristoa testataan Keski-Suomen alueen yrityksissä.

Lisätietoja:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
Minna Haapakoski, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Eija Janhunen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jyväskylän yliopisto:
Elina Riivari, elina.riivari(a)jyu.fi
Soila Lemmetty, soila.j.lemmetty(a)jyu.fi