uutinen 7.11.2023

Kielitaito ja työllistyminen varmistavat kotoutumista - Kotopaikka2-hanke tuki maahanmuuttajien työllistymistä 

Kunnilla on tärkeä tehtävä maahanmuuttaneiden kotouttamisessa ja kuntalaisten osallisuuden edistämisessä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gradia ovat vuosina 2020–2023 edistäneet keskisuomalaisissa kunnissa maahanmuuttajataustaisten työhakijoiden työllistymistä sekä tukeneet yritysten ja kuntatoimijoiden monikulttuurisuusosaamista ja kuntien maahanmuuttotyön tavoitteellisempaa johtamista. 

Maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille työtä ja työpaikoille monikulttuurisuusosaamista Kotopaikka2-hankkeessa.jpeg

Työvoimapulasta kärsivissä yrityksissä on tarvetta palkata enemmän myös maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita. Yritysten mukaan maahanmuuttaneiden henkilöiden rekrytointia edistävät sopiva koulutustausta ja kielitaito. Maahanmuuttaneen henkilön näkökulmasta riittävä kielitaito ja työpaikan löytäminen ovat tärkeitä askeleita kohti kotoutumista. Nämä asiat kävivät ilmi Kotopaikka2 – Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun -hankkeen kehittämistyön yhteydessä. 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Kotopaikka2-hankkeen toiminta on nähty kohdekunnissa merkittävänä apuna maahanmuuttaneiden työllisyyden ohjaamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Työttömät maahanmuuttajat saivat hankkeessa työllistymistään tukevaa ohjausta, työelämävalmennusta sekä pääsivät suorittamaan työpaikoilla vaadittavia lupakortteja. Kaiken kaikkiaan 242 maahanmuuttajataustaista työnhakijaa oli mukana toiminnassa. Heistä 15 työllistyi hankkeen aikana. Yrityksiä oli mukana toiminnassa yhteensä 28, ja niistä yhteensä 34 työntekijää valmennettiin vastaanottamaan, perehdyttämään ja ohjaamaan työpaikalla maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. 

Koulutusten ja kehittämistyön kautta kuntien ja yritysten toimijat saivat tietoa, taitoja ja näkemystä monikulttuurisuuteen sekä vertaistukea. Kunnista osallistui 330 henkilöä kulttuurisen moninaisuuden koulutuksiin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Kulttuurien välisen toiminnan osaamisen ja ymmärryksen kehittymisen lisäksi kunnan toimijat oppivat ja saivat vinkkejä uusista termeistä ja esimerkiksi tulkin kanssa toimimisesta.

- Hankkeessa mukana olleiden yritysten työntekijät ja johto ovat kokeneet, että he ovat nyt valmiimpia toimimaan monimuotoisessa työelämässä erilaisten kulttuurien keskellä, kuvaa projektipäällikkö Johanna Pitkänen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

Monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen valmennuksiin osallistuneet yritysten edustajat kokivat valmennuksen lisänneen omaa kulttuurienvälistä osaamistaan ja edistäneen henkilökohtaista asennemuutosta ulkomaalaistaustaisia kohtaan. Yrityksissä havaittiin, että myös työpaikan arkiset kahvipöytäkeskustelut ovat merkityksellisiä monikulttuurisen työyhteisön yhteenkuuluvuuden rakentamisessa työpaikalla: kahvitauoilla pitää uskaltaa puhua työkaverin kanssa, vaikka yhteistä kieltä ei aivan vielä hallitakaan. 

Kehittämistyö kunnissa tähtäsi myös maahanmuuttotyön johtamisen merkityksen tiedostamiseen. Maahanmuuttotyön johtamisen kehittämisprosessin myötä kunnissa oivallettiin, miten merkityksellistä ja tärkeää maahanmuuttotyön johtaminen on. Mukana olleet päättäjät ja viranhaltijat näkivät asian tärkeänä ja yhteisenä. Keskustelujen mukaan maahanmuuttotyön johtamisen tulisi olla suunnitelmallista ja resursoitua, ja siihen tulee aktivoida kunnista mukaan oikeat henkilöt. 

- Erityisen antoisaa oli löytää kunnissa yhteistyön tekemisen tapa sekä ymmärrys siitä, että monialaisen yhteistyön kehittäminen kunnissa vaatii tukevaa johtamisotetta ja oman poteron ulkopuolelle tulemista! kertoo lehtori ja johtamisen asiantuntija Ari Hyyryläinen Jamkin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. 

Kotopaikka2-hankkeen kohdekuntia olivat Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Kotopaikka2-hankkeessa vastattiin aiemmassa maahanmuuttajien työllistymistä tukeneessa Kotopaikka-hankkeessa havaittuihin kehittämisen tarpeisiin tuomalla uutena näkökulmana erityisesti maahanmuuttotyön johtamisen prosessit mukaan kehittämiseen. 

Monikulttuurisuus- ja moninaisuusosaamiseen liittyvät kehittämishankkeet liittyvät myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun aluekehittämisen tehtäviin. 

-    Maailman globalisoituessa toimimme yhä moninaisemmassa maailmassa ja kohtaamme työpaikoilla eri kulttuuritaustaisia henkilöitä kollegoina, asiakkaina, työntekijöinä tai esihenkilöinä. Koordinoimiemme monikulttuurisen ammatillisen osaamisen kehittämisen hankkeiden tavoitteena on tukea elinkeinoelämän osaamisen kehittämistä, yksilön elinikäistä oppimista ja urakehitystä, monikulttuurillista toimintakykyä ja tuottaa osaamista ja työkaluja moninaisessa yhteiskunnassa toimimiseen, toteaa päällikkö Juha Hautanen, 
-    Itse koen, että tällä tavoin voimme tuottaa lisäarvoa sekä yksilöille että yhteiskunnalle. 

Tutustu julkaisuun

Kehittämistyön tulokset on julkaistu Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa. Pienten kuntien maahanmuuttotyön ja työllistymisen tukeminen Keski-Suomessa -julkaisu kokoaa yritysten ja työllisyystoimijoiden kokemuksia sekä asiantuntijoiden näkemyksiä maahanmuuttotaustaisten työnhakijoiden työllisyyden edistämisestä ja kotoutumisesta. Pienten kuntien maahanmuuttotyön ja työllistymisen tukeminen Keski-Suomessa, 2023, toim. J. Pitkänen & A-K. Tiihonen. 

Kotopaikka2-hankkeen verkkosivu: www.jamk.fi/kotopaikka2

Lisätietoja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu:

Johanna Pitkänen

Asiantuntija, Specialist
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494

Juha Hautanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406412950

Lisätietoja, Gradia: 

Terhi Vesanen

lehtori, Kotopaikka2-hankkeen asiantuntija 
Ammattiopisto Gradia 
[email protected] 
puh. 040 341 6405

Ulla Koukkari-Anttonen

lehtori, Kotopaikka2-hankkeen asiantuntija 
Ammattiopisto Gradia 
[email protected] 
puh. 040 341 6243