Kotopaikka2

Maahanmuuttajien työllistymiseen ja yritysten työvoimapulaan tukea Keski-Suomen kunnissa! Kotopaikka2 -hankkeen avulla on autettu maahanmuuttajia löytämään työpaikkoja sekä kehitetty kuntien entistä tavoitteellisempaa maahanmuuttotyötä. 

Pieni mökki ja puuaitaa nurmikolla auringonpaisteessa

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Kotopaikka2 – Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun -hankkeessa vuosina 2020-2023 edistettiin keskisuomalaisissa kunnissa maahanmuuttajataustaisten työhakijoiden työllistymistä sekä tuettiin yritysten, työpaikkojen ja kuntatoimijoiden monikulttuurisuusosaamista ja kuntien maahanmuuttotyön tavoitteellisempaa johtamista. Hankkeen toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gradia. 

Tutustu kehittämistyömme tuloksiin

Työllistymisen tukeminen

Kotopaikka2-projekti tuki maahanmuuttaneiden työllistymistä. Kohdekuntien toimijat kuvasivat Kotopaikka2-hanketta merkittäväksi avuksi maahanmuuttaneiden työllisyyden edistämisessä.

monikulttuurisuusosaamisen kehittäminen yrityksissä ja työpaikoilla

Kotopaikka2-hankkeessa kehitettiin kuntatoimijoiden sekä yritysten ja työnantajien monikulttuurisuusosaamista. Työvoimapulasta kärsiviä yrityksiä tuettiin näin myös muista kulttuureista tulevien työntekijöiden rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä.

Kuntien maahanmuuttotyön johtamisen kehittäminen

Kotopaikka2-hankkeessa fasilitoitiin kunkin kohdekunnan lähtökohdista nousevia kehittämisprosesseja, joiden myötä tarkisteltiin kunnan maahanmuuttotyön nykytilaa ja asetettiin toimenpiteitä maahanmuuttotyön tavoitteellisemman johtamisen kehittämiseksi.

Toimintaamme kunnissa:

Työpajaprosessi tiivisti kuntien välistä yhteistyötä

Kotopaikka2-hanke fasilitoi kohdekunnille suunnatun 4-osaiseen työpajaprosessin maahanmuuttotyön johtamisen kehittämiseksi, työllisyyden hoidon johtamisen näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita: 

 • Työvoimapalveluiden yhteistyö tulevaisuudessa
 • Yhteisen tilannekuvan rakentaminen (alueen tilannekuva)
 • Mihin ollaan menossa?
 • Mitä tulisi ryhtyä tekemään kunnan/alueen/valtakunnan tasolla?

Työpajaprosessissa oli mukana kahdeksasta kohdekunnasta avainhenkilöitä, kuten mm. työllisyyspäälliköitä, maahanmuuttotyöstä vastaavia päälliköitä, kotouttamisohjaajia ja maahanmuuttokoordinaattoreita. Työpajoja fasilitoivat hankkeen asiantuntijat Ari Hyyryläinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) ja Susanna Sakko (Diversity Training Opportunities). Työpajat toteutettiin maalis-toukokuussa 2023. 

Maahanmuuttajalle: Tukea työllistymiseen 

Kotopaikka2-hanke tarjosi työnhakijoille: 

 • tietoa ja apua opiskeluun ja työhön: koulutusohjausta ja uraohjausta
 • tietoa suomen kielen taidosta

 • tietoa omasta ammattiosaamisestasi

 • tietoa työelämässä tarvittavasta ammatillisesta osaamisesta, materiaalia myös selkosuomeksi

 • tietoa Keski-Suomen ja oman kunnan työpaikoista, joissa tarvitaan työntekijöitä.

 • lupakortteja, joita tarvitaan työssä, ja apua niiden suorittamiseen

 • mahdollisuuden osallistua paikalliseen kehittämistyöhön.

Avaimet työelämään valmennukset

Valmennuksissa tutustui suomalaiseen työelämään, sai apua suomen kielen oppimiseen ja työnhakuun. Valmennuksessa on tapaamisia ryhmän kanssa ja yksilöllistä ohjausta. Ohjaus suomen tai venäjän kielellä. Valmennuksia toteutettiin keväällä 2023 Laukaassa, Äänekoskella, Saarijärvellä ja Jämsässä. 

Yrityksille ja työpaikoille: Työntekijöitä ja monikulttuurisuusosaamista

Kotopaikka2 auttoi Keski-Suomessa työvoimapulasta kärsiviä yrityksiä ja aloja löytämään osaavaa työvoimaa. Hankkeen toimenpiteiden kautta työvoimapulaa kärsivien alojen yritykset saavat osaamistarpeisiinsa vastaavia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, joiden alakohtainen osaaminen ja suomen kielen taitotaso on kartoitettu ja jotka ovat suorittaneet työllistymisessä edellytettävän lupakorttikoulutuksen.

Kotopaikka2:n avulla mukana olevat yritykset ja työpaikat ovat vahvistaneet myös monikulttuurisuusosaamistaan. Järjestimme koulutuksia ja tilaisuuksia myös yrityksille.

Mentorivalmennus monikulttuurisen työntekijän ohjaukseen

Mentorivalmennus tarjosi työpaikoille ja yrityksiin valmiuksia kohdata ja ohjata eri kulttuureista tulevia henkilöitä. Osallistujat kehittivät monikulttuurisuusosaamista ja mentorointiosaamista sekä saivat tietoa käytännön ohjaamisesta ja vinkkejä työpaikan käytänteiden kehittämiseen. Mentorivalmennusta toteutettiin keväällä 2023 ja siitä vastasi Gradian asiantuntija Ulla Koukkari-Anttonen. 

Julkaisut

Alta löydät kaikki Kotopaikka2:ssa tuotetut artikkelit: 

Jamk yhdessä kuntien kanssa kehittämään kuntien tavoitteellista maahanmuuttotyötä, Johanna Pitkänen 2020

Johanna Pitkänen, blogiartikkeli julkaistu 5.10.2020 Opekorkeassa tapahtuu -blogissa.

Yhteistyömme keskisuomalaisten kuntien kanssa sai jatkoa kun uusi Kotopaikka2 – Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun -hanke startattiin syyskuun 2020 alussa. Kohdekunnissa tehdään nyt työtä kohti entistä tavoitteellisempaa ja osaavampaa verkostomaista maahanmuuttotyötä.

Kuinka ottaa haltuun kotoutumisen paikalliset prosessit? Johanna Pitkänen, Ulla Koukkari-Anttonen ja Susanna Sakko 2021

Johanna Pitkänen, Ulla Koukkari-Anttonen ja Susanna Sakko
Blogiartikkeli julkaistu 22.1.2021 Kotouttaminen.fi-sivustolla, työ- ja elinkeinoministeriö / Kotouttamisen osaamiskeskus

Vilkkaassa kaupungissa, jossa eri kulttuurien kohtaamiset ja maahanmuuttajat ovat arkipäivää, unohtuu helposti, että meillä on edelleen pieniä paikkakuntia, joissa vieraskielisen väestön osuus on hyvin marginaalinen. Kuntalaisina heillä on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, olla mukana ja saada palveluita tasavertaisina asukkaina. Maahanmuuttaneet ovat oiva ratkaisu pienten muuttotappiokuntien väestökehitykseen ja työvoimapulaan.

Kunnissa tukemassa maahanmuuttajien työllistymistä, Johanna Pitkänen ja Ulla Koukkari-Anttonen 2021

Johanna Pitkänen ja Ulla Koukkari-Anttonen, julkaistu 25.11.2021, blogiartikkeli Opekorkeassa tapahtuu -blogissa. 

Kotopaikka2-hanke tukee maahanmuuttaneiden henkilöiden työllistymistä tarjoamalla tietoa aloista ja työnantajista, jotka kunnassa tarvitsevat työvoimaa, selvittämällä heidän suomen kielen taitotasonsa sekä mahdollistamalla työllistymisen edellyttämän lupakorttikoulutuksen suorittamisen tarvittaessa. Maahanmuuttajat ovat päässeet kohtaamaan kunnan työnantajia, jotka tarvitsevat työvoimaa. Artikkelissa kerrotaan onnistumisista ja kaksi työllistymisen tarinaa.

Kotopaikka2 hyvässä tuloskunnossa kohti viimeistä syksyä, Johanna Pitkänen 2022

Johanna Pitkänen. Blogiartikkeli julkaistiin 23.8.2022 Opekorkeassa tapahtuu -blogissa.

Kotopaikka2-hanke oli tulossa päätökseen vuoden 2022 lopussa. Viimeiseen syksyyn suunnattiin hyvässä ”tuloskunnossa”, sillä monet hankkeelle asetetut tavoitteet oli jo ylitetty! kuvaa projektipäällikkö Johanna Pitkänen syyskuussa 2022 julkaistussa blogissa. Tämän artikkelin julkaisemisen jälkeen hankkeelle myönnettiin vielä jatkoaikaa. 

Ota yhteyttä

Johanna Pitkänen

Asiantuntija, Specialist
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494

Saatat olla kiinnostunut myös: 

Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle

Valtakunnallisessa projektissa vahvistetaan ja laajennetaan Ohjaamoiden ja oppilaitosten yhteistyötä sekä kehitetään uusia yhteisiä toimintamalleja ja –tapoja erityisen tervetulleiden ryhmien tavoittamiseksi ja koulutukseen kiinnittymisen edistämiseksi.

TIPOTE - kohti inklusiivista ja käytäntöläheistä opettajankoulutusta Mosambikissa

TIPOTE-projektin (2024-2026) päätavoitteena on vahvistaa inklusiivisen pedagogiikan osaamista ja sitä kautta parantaa opettajankoulutusten laatua kahdessa opettajankoulutusta tarjoavassa korkeakoulussa Mosambikissa.