Kotopaikka

Kotopaikka - Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun -hanke tuki maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa 2017-2019. Sen avulla löydettiin sujuvia, kustannustehokkaampia ja paikallista työllistymistä tukevia kotoutumispolkuja. 

Pieni mökki ja puuaitaa nurmikolla auringonpaisteessa

Kotopaikka-hankkeessa kohdekuntien päämääriä olivat mm.

 • henkilöstön ja paikallisen palveluverkoston vahva monikulttuurisuusosaaminen ja kotouttamiseen liittyvien prosessien hallinta

 • toimiva monialainen yhteistyö kunnissa kotouttamispolun koordinoimiseksi

 • toimiva yhteistyö eri kotouttamispalveluiden tuottajien välillä tehokkaiden palvelumallien tarjoamiseksi, kuvattuna palvelukarttana

 • joustavat toimintamallit maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen - yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa

Hankkeen kohdekunnat:

 • Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski

 • Perusturvaliikelaitos Saarikka: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärven kaupunki

Monikulttuurisuusosaaminen

 • 42 koulutusta ja verkostopäivää

 • lähes 700 osallistujaa 

Materiaalit:  

 • Linkkejä maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön
 • Oma- ja selkokielisiä linkkejä maahanmuuttajille 

Palveluverkoston kuvaaminen

 • Kartoitettu verkostoja

 • Tuotettu materiaalia palveluoppaan päivittämiseksi

Materiaalit: 

 • Karttakuvauspohja

Suomalaisen työelämän pelisääntöosaaminen

 • yli 10 koulutusta

 • lähes 40 maahanmuuttajaa

Materiaalit: 

Materiaaliin on koottu tietoa maahanmuuttajien työllistämisestä ja suomalaisesta työelämän pelisäännöistä niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta.

Työllistymispolkukokeilujen rakentaminen ja tukeminen

 • yli 20 kartoitettua koulutus- ja/tai työllistymispolkua

 • mukana 12 työantajaa/yritystä

Materiaalit: 

 • Polkukuvauspohja ("portfolio")

Lue artikkelit: 

Julkaisut

Julkaisutiedote: Kotopaikka-hankkeessa (ESR) tehty kehittämistyö kunnissa – tietoa, materiaalia ja hyviä käytänteitä

Kotouttamisen prosessit haltuun. Keskisuomalaisiin kuntiin suuntautuneen maahanmuuttotyön kehittämisen arviointi. Toim. Johanna Pitkänen 2020. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 275. 

 • Julkaisu tuotettiin HUMAK:n toteuttamasta hankkeen vaikuttavuuden arvioinnista. 

Artikkelit Elinikäisen ohjauksen verkkolehdessä

Materiaalit ja esitteet:

Kotopaikan verkko-opas: 

Verkko-opas kotouttamis- ja maahanmuuttotyötä tekeville sisältää materiaalia kotouttamis- ja maahanmuuttajatyötä tekeville. Hyviä käytänteitä, osaamisen kehittämisen materiaaleja ja vinkkejä asiakastyöhön: oppimateriaalit.jamk.fi/kotopaikka

Kotopaikka-linkkivinkit:

 1. maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön 

   
 2. omakielisiä tai selkokielisiä materiaaleja maahanmuuttajille.

Kotopaikka-hankkeen esite

Vertaisryhmätoiminta-esite: Vertaismentoroinnin avulla on tuettu maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleviä toimijoita

Kotopaikka-hankkeen toimintaa numeroina: 

n. 700

henkilöä
osallistujina hankkeessa mukana.

19

yritystä
kohdekunnista mukana hankkeessa.

13

kuntaa
hankkeen toimenpiteen kohteina ja yhteistyökumppaneina. Lisäksi mukana 2 kuntayhtymää.

12

seurakuntaa
myös mukana toiminnassa.

3

oppilaitosta
Kotopaikka-hankkeen kohdekunnista mukana toimenpiteissä.

20 + 2

yhdistystä ja säätiötä
mukana Kotopaikka-hankkeessa.

19

hanketta
joiden kanssa tehtiin yhteistyötä Keski-Suomessa Kotopaikka-hankkeen aikana.

4

tapahtumaa tai seminaaria
järjestettiin hankkeen aikana kohdekunnissa.

11

julkaisua
Hanke tuotti artikkeleita, blogitekstejä ja yhden verkko-oppaan.

Hankkeen tavoitteet

 • Henkilöstön monikulttuurisuusosaaminen kehittyy kunnissa ja henkilöstö tuntee roolinsa maahanmuuttajien kotoutumispolulla
 • Käytössä on työkalut ja yhteistyöalustat vertaisoppimiseen ja tiedonvaihtoon hyvistä käytännöistä – kuntien sisällä ja välillä
 • Toteuttajaorganisaatioista, yhteistyökumppaneista ja kunnista syntyy verkosto, jonka yhteistyö mahdollistaa erilaisten maahanmuuttajien kotouttamis-, koulutus- ja työllistymispolkujen kokeilun ja rakentamisen Keski-Suomeen
 • Maahanmuuttajien osaaminen suomalaisen työelämän pelisäännöistä kasvaa räätälöityjen koulutusten avulla ja heille on luotu mahdollisuuksia kohdata potentiaalisia paikallisia työnantajia.

Toimenpiteet

 • Kohdekuntien henkilöstölle ammattiryhmittäin räätälöidyt koulutukset
 • Työkalujen luominen kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan
 • Tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille
 • Tuetaan paikallisten työkokeilujen toteuttamista
 • Järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä

Mitä tehtiin 2017-2019?

Kotopaikka Road Show järjestettiin toukokuussa 2019

Kotopaikka-hankkeen loppuseminaari The Road Show kiersi jakamassa tietoa ja hyviä käytänteitä aamubrunssin merkeissä:

 • Pohjoisessa Keski-Suomessa Saarijärven Biotalousinstituutissa ti 21.5.2019 klo 9.00-11.00
 • Eteläisessä Keski-Suomessa Keuruulla pe 24.5.2019 klo 10.00-12.00.

Kiertueella oli mukana hanketoimijoita, hankkeen kohdekuntien yhteistyötahoja ja kokemusasiantuntijoita sekä Suomen Yrittäjäopiston Maahanmuuttajasta yrittäjäksi -hanke. Tilaisuudet koettiin hyväksi tavaksi levittää hankkeen tuloksia sekä käydä keskustelua alueellisten toimijoiden kanssa. Lue lisää: Kotopaikan Aamubrunsseilla kuntien kotouttamistyön hyvät käytännöt näkyviksi

Lisäksi olemme toteuttaneet:

Hankkeen aikana järjestettiin kotouttamis- ja maahanmuuttotyön parissa toimiville avoimia tilaisuuksia, joissa kuultiin ja pääsi keskustelemaan maahanmuuttajien kohtaamisesta ja palveluiden järjestämisestä lainsäädännön ja kokemustiedon sparraamisen näkökulmista. Esimerkkejä tilaisuuksistamme:

 • Makuja maailmalta ja uria Keski-Suomesta -tapahtuma 15.5.2018 klo 15-19 Viitasaarella.

 • Maahanmuuttajien kohtaaminen ja palveluiden järjestäminen -seminaari 23.5.2018, Saarijärvi. Lisätietoja: Ideointipäivän ohjelma (pdf)

 • Maahanmuuttotyön osaamista verkostossa -ideointipäivä 21.2.2018, Jyväskylä

Lisätiedot:

Johanna Pitkänen

Asiantuntija, Specialist
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494