artikkeli

Julkaisutiedote: Kotopaikka-hankkeessa (ESR) tehty kehittämistyö kunnissa – tietoa, materiaalia ja hyviä käytänteitä

Teksti
Johanna Pitkänen

Kotopaikka – Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoima hanke ajalla 1.3.2017 - 31.7.2019. Hankkeen tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajia ohjaavien toimijoiden monikulttuurisuusosaamista ja verkostoitumista sekä tukea maahanmuuttajien työllistymistä suomalaisen työelämäosaamisen kehittämisen sekä työllistymispolkukokeilujen tukemisen kautta. Maakunnallinen hanke kohdistettiin seuraaviin Keski-Suomen kuntiin: Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Mukana oli myös perusturvaliikelaitos Saarikka.

Pieni mökki ja puuaitaa nurmikolla auringonpaisteessa

Hankkeen alkuvaiheessa tehdyn kohderyhmien monikulttuurisuusosaamisen kartoituksen perusteella maahanmuuttajia ohjaavien toimijoiden monikulttuurisuusosaamista kehitettiin kuhunkin kuntaan räätälöidyillä koulutuksilla sekä vertaisryhmämentoroinnilla.

Yli 40:een monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen koulutukseen ja kotoutumisen verkostoitumistilaisuuteen osallistui kohdekunnissa lähes 700 henkilöä. Osallistujamäärissä mitattuna suosituimpia koulutuksellisia teemoja olivat kulttuurien välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus, monikulttuurisuusosaaminen sekä kohdekuntien toimijoille räätälöidyt ammattikuntakohtaiset teemat. Kuntien maahanmuuttotyötä tekevien toimijoiden osaamista; tietoa, käytänteitä ja työkaluja jaettiin verkossa tapahtuvissa vertaistukitapaamisissa, joihin osallistui lähes 20 toimijaa.

Hankkeessa tunnistettiin paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien työllistymispolkukuvausten rakentamiseksi haastateltiin yli 20 toimijaa, eri ikäisiä ja eri syistä maahan muuttaneita sekä yrityksiä ja työnantajia. Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja työnantajien monikulttuurisuusosaamisen kehittämiseksi järjestettiin yli kymmenen koulutustilaisuutta suomalaisen työelämän pelisäännöistä. Koulutuksiin osallistui lähes 40 maahanmuuttajaa ja yrityksiä. 

Materiaalit ja oppaat

Työpaikoilla ja yrityksissä tapahtuvan suomalaisen työelämän pelisääntöosaamisen perehdyttämisen tueksi hankkeessa koostettiin Maahanmuuttajat työelämässä – Materiaalia työnantajalle ja työntekijälle –sivusto, joka sisältää myös oman selkokielisen osion maahanmuuttajalle. Sivusto löytyy osoitteesta: https://maahanmuuttajattyoelamassa.wordpress.com/

Hankkeessa tuotettu verkko-opas kokoaa ja tekee näkyväksi hankkeen tekemisen sekä levittää tietoa, hankkeen hyviä käytäntöjä ja tuotettua materiaalia. Verkko-opas sisältää koosteet hankkeen suosituimmista koulutuksista ja hankkeessa luodut työkalut, kuten pohjat monikulttuurisuusosaamisen kartoittamiseen, työllistymispolkujen kuvaamiseen ja maahanmuuttajan palveluverkoston kartoittamiseen. Verkko-opas sisältää hankkeessa tuotetut blogitekstit ja julkaistut artikkelit, suomalaisen työelämän pelisääntöosaamisen kehittämisen tueksi koostetun sivuston sekä ohjausmateriaalin (linkkilistat) niin maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön kuin oma- ja selkokielisen ohjausmateriaalin maahanmuuttajalle. 

Verkko-oppaassa on luettavissa myös hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin raportti. Kotopaikka-hankkeen verkko-oppaan osoite on: https://oppimateriaalit.jamk.fi/kotopaikka/.

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön suunnittelijan Tiia Finnen tekemä haastattelu hankkeen hyvistä tuloksista julkaistiin 29.8.2019 Rakennerahastot.fi youtube-kanavalla.
 

Lisätietoja

Kotopaikka

Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun

Johanna Pitkänen

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494