Tietoa Kotopaikka2-hankkeesta

ESR-rahoitteinen Kotopaikka2 – Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun -hanke kehittää kohdekuntien tavoitteellista maahanmuuttotyötä ja maahanmuuttajien työllisyyttä Keski-Suomessa. Kehittämistyön tuloksena Keski-Suomen kunnissa voidaan maahanmuuttajille tarjota toimivia, entistä tasalaatuisempia ja tasa-arvoisempia palveluita sekä paikallisia työllistymismahdollisuuksia.

Pieni mökki ja puuaitaa nurmikolla auringonpaisteessa

Hankkeen toimenpiteiden myötä paikalliset palveluverkostot ovat valmiimpia kohtaamaan ja ohjaamaan kuntaan eri syystä muuttavia maahanmuuttajia.

Osaamisen ja palveluprosessien kehittäminen 

Hankkeen myötä kuntien työllistämistä tukevien ja valmentavien toimijoiden osaaminen maahanmuuttajan ohjaamiseksi työllisyyspalveluissa kehittyy. Kotopaikka2-hanke tukee monikulttuurisen osaamisen kehittymistä tarjoamalla koulutuksia ja vertaismentorointia kuntien päättäjille, työnantajille, työpaikoilla maahanmuuttajia perehdyttäville työntekijöille sekä kunnissa maahanmuuttajien työllistymistä ohjaaville toimijoille. 

Kunnissa vahvistetaan myös maahanmuuttotyön johtamista ja strategiaprosesseja konsultatiivisen fasilitoinnin avulla. Maahanmuuttotyön tavoitteellisempaa johtamista ja yhteistä oppimista tukemaan perustetaan jokaiseen kohdekuntaan paikallisista toimijoista koostuva yhteistyöryhmä (valmistelutyöryhmä) muotoilemaan kuntaan esitys maahanmuuttotyön strategiaksi.

Tukea työllistymiseen ja työvoiman kohtaantoon

Kunnissa edistetään maahanmuuttajien työllistymistä ja työvoiman kohtaantoa eri aloilla. Hankkeen toimenpiteiden kautta työvoimapulaa kärsivien alojen yritykset saavat osaamistarpeisiinsa vastaavia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, joiden alakohtainen osaaminen ja suomen kielen taitotaso on kartoitettu ja jotka ovat suorittaneet työllistymisessä edellytettävän lupakorttikoulutuksen.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat yritykset saavat osaamista monikulttuuriseen työelämään, vinkkejä muilta maahanmuuttajia työllistäviltä työnantajilta sekä valmennusta työpaikalla tapahtuvaan maahanmuuttajien ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.

Kotopaikka2 toimii kohdekunnissa asiakaslähtöisesti räätälöiden.

Kohdekunnissa valmistellaan ja toteutetaan toimenpiteet yhteistyössä kuntaorganisaatioiden sekä työelämän ja yritysten edustajien kanssa.

Maahanmuuttotyön tavoitteellisen kehittämisen koulutuksiin ja strategiaprosessin työpajoihin osallistetaan kohdekunnasta maahanmuuttajia mukaan keskusteluun, kehittämiseen ja työskentelyyn. Tarvelähtöinen ja osallistava toimintatapa sai jo aiemmassa Kotopaikka-hankkeessa hyvän vastaanoton ja varmisti laadukkaat tulokset.

Palvelut maahanmuuttajille

Kotopaikka2-hanke auttaa kohdekuntien maahanmuuttajia työllistymään mm. ura- ja koulutusohjauksen, lupakorttikoulutusten sekä ammatillisen osaamisen ja kielitaidon kartoitusten avulla.

Vuonna 2021 hankkeeseen on rekrytoitu osallistujia yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa ja ohjausprosessit ovat käynnistyneet johtaen ensimmäisiin työllistymisiinkin. Maahanmuuttajille suunnatuissa verkkoinfotilaisuuksissa kerrotaan hankkeen tarjoamasta tuesta tarkemmin. Syksyllä 2021 hanke jalkautuu kuntiin ja järjestää aamupalatilaisuuksia maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen.  

Lisätietoa:

Tiedotamme maahanmuuttajille suunnatuista palveluista, tilaisuuksista ja työllistymisen tuesta hankkeen etusivulla.

Kotopaikka2 – Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun

Kotopaikka2-hanke toteutetaan 1.9.2020-30.9.2022. Sen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Kohdekunnat:
  • Jämsä
  • Keuruu
  • Kyyjärvi
  • Laukaa 
  • Pihtipudas 
  • Saarijärvi 
  • Viitasaari 
  • Äänekoski
Rahoittaja:

Kotopaikka2-hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Hanketoimijat:

Kotopaikka2-hankkeessa työskentelee asiantuntijoita Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Gradiasta. 

Tutustu hanketoimijoihin (pdf)

Hankkeen aineistonhallintasuunnitelma:

Ota yhteyttä

Johanna Pitkänen

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494