uutinen 6.10.2022

Hyvinvoiva työyhteisö -pelipakka johdattaa työhyvinvoinnin teemojen äärelle

Työhyvinvointi ja työkykytoiminta ei ole jotain, mitä tehdään kerran vuodessa – yhteistä keskustelua, arviointia ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä tarvitaan arjessa joka päivä. Hyvinvoiva työyhteisö -pelin avulla työyhteisöt pääsevät helposti käsiksi työhyvinvoinnin teemoihin ja voivat saada jo tunnin pelisession aikana tuloksia aikaan.

”Hyvinvoiva työyhteisö -peli sopii ihan jokaiselle työpaikalle ja jokaiselle työyhteisölle, sillä työhyvinvointi kuuluu kaikille. Pelin avulla voidaan käsitellä työyhteisön ja työkykyjohtamisen erilaisia teemoja. Valittavia näkökulmia riittää”, kertovat pelin kehittämisessä pääarkkitehteina toimineet Merja Kurunsaari, Pasi Teräväinen ja Serena Paasivuori Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Hyvinvoiva työyhteisö -pelipakka on rakennettu yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamkin, koulutuskuntayhtymä Gradian ja Keski-Suomen Yrittäjien toteuttaman Hyvinvointikartta-hankkeen aikana vuosina 2020–2022. Hyvinvoiva työyhteisö -pelipakkaa hyödyntämällä ei tarvitse lähteä liikkeelle niin sanotusti nollista, sillä pelikortit ohjaavat keskustelemaan yhdessä erilaisista työyhteisön teemoista.

”Pelikorttien avulla hankalienkin aihepiirien käsittely helpottuu, sillä eri työhyvinvoinnin teemoja lähestytään positiivisen kautta. Yhdessä aiheista keskustellen usein myös jokaisen oma ymmärrys avartuu, kun kuulee työyhteisön muiden jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia, joita ei arjessa välttämättä muuten tule jaettua,” Kurunsaari avaa.

Pelin tuloksena yhteinen toimintasuunnitelma

Pelin aloittaminen ja pelaaminen on tehty todella helpoksi. Peli johdattaa askel askeleelta noin tunnin aikana hyviin keskusteluihin ja konkreettisten kehittämisideoiden äärelle.

”Ideana on, että työyhteisö yhdessä valitsee yhden tai useamman itselleen merkityksellisen näkökulman, joita haluaa käsitellä pelinjohtajan johdolla. Voidaan keskittyä pohtimaan esimerkiksi työyhteisön tulevaisuuden tavoitteita tai innostavimpia sekä haastavimpia asioita. Ja sitten vaan kortit pöytään”, Merja, Pasi ja Serena kannustavat.

Jokainen pelaaja saa eteensä 52 korttia, joissa on valmiiksi erilaisia sanoituksia. Näistä korteista pelaajat pääsevät valitsemaan omasta mielestään osuvimpia ja parhaiten työyhteisöä kuvaavia. Sitten jokainen pelaaja pääsee tasavertaisesti perustelemaan korttivalintansa ja näiden perustelujen kautta päästään toivottavasti kiinni erilaisia näkökulmia esiin tuoviin keskusteluihin.

”Pelissä parasta on, että kaikkien näkökulmilla on tasa-arvoinen painoasema, työkalu poistaa tittelit yms. organisaatioasetelmat: ihmiset esimerkiksi äänestävät oman todellisen mielipiteensä mukaan eikä esimeriksi mukaillakseen varmuuden vuoksi jonkun toisen mielipidettä. Asioita saatiin pohdittua monesta sellaisesta näkökulmasta, josta ei olisi ehkä muuten tajuttu keskustella”, kertoo Hyvinvoiva työyhteisö -peliä pelannut Nina Laurila Paytraililta.

Pelin lopuksi äänestetään valituista korteista kaikkein osuvin ja vaikuttavuudeltaan merkittävin ja sovitaan yhdessä seuraavat askelmerkit: mikä on tavoiteltu muutos, mitä muutoksen saavuttamiseksi täytyy tehdä, kuinka paljon se vaatii aikaa ja resursseja ja millaisia haasteita matkan varrella saattaa olla.

”Lopuksi yhdessä tehty kiteytys on todella tärkeä vaihe. Tavoitteena on, että valinnat ja työyhteisön hyvinvointia parantavat toimenpiteet ovat konkreettisia ja saavutettavissa ja että niitä sitoudutaan tekemään,” Teräväinen päättää.

Hyvinvointikartta-hanketta on ollut rahoittamassa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Keski-Suomen mikro- ja pk-yritysten hyvinvointia, hyvinvoinnin osaamista ja johtamista sekä työkykyjohtamista.

Lisätietoja

Pasi Teräväinen

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406684384