uutinen 20.1.2023

Elintarviketuotannon ja -jakelun kyberturvallisuutta parannetaan – Jamk laati käsikirjat alan toimijoille

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on julkaissut kolme käsikirjaa ja yhden tiiviin infopaketin elintarvikeketjun toimijoille kyberturvallisuuden parantamiseksi.

Kuvat käsikirjoista

Maatalouden digitalisoituessa toiminta on yhä enemmän sidoksissa teknologiaan, ja siksi altis erilaisille toimintaympäristön poikkeamille. Elintarviketeollisuusyrityksissä on käytössä kompleksisia automaatio- ja robotiikkajärjestelmiä, ja kaupan ala puolestaan on herkkä kaikenlaisten toiminnan keskeytysten ja häiriöiden osalta.

Elintarviketuotannon ja -jakelun arvoketju on monitasoinen, ja yritysten keskinäiset riippuvuussuhteet voivat olla monitahoisia ja ennalta-arvaamattomia. Jos esimerkiksi alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa tai kaupan alalla laajasti käytössä oleviin tietojärjestelmiin kohdistuisi kyberhyökkäys, voisi sillä olla vaikutuksia kansalliseen ruokaturvaan ja kyberresilienssiin.

Jamk on julkaissut kolme kyberpoikkeamien hallinnan käsikirjaa ja yhden tiiviin infopaketin elintarvikeketjun toimijoille kyberturvallisuuden tueksi. Julkaisut ovat suunnattu alkutuotannon, elintarviketeollisuuden sekä kaupan ja jakelun parissa työskenteleville. Julkaisussa käsitellyt aiheet ovat nousseet projektin toteuttamasta alkukartoituksesta, jossa selvitettiin toimijoiden tämänhetkisiä ohjeita ja prosesseja kyberpoikkeamatilanteisiin, niiden puutteita sekä ajankohtaisia alaan kohdistuvia uhkia.

Tutustumalla julkaisuihin

  • laajennat ymmärrystäsi kyberturvallisuuden merkityksestä digitaalisessa toimintaympäristössäsi
  • ymmärrät ajankohtaisia toimialaan kohdistuvia kyberuhkia paremmin
  • saat konkreettisia ohjeita kyberpoikkeamien hallintaan.

Käsikirjat ja Maatilan kyberturvallisuus -infopaketin löydät JYVSECTECin verkkosivuilta: jyvsectec.fi/elintarvikeketju

Julkaisut ovat maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja -jakelussa -projektin tuloksia. Projektin toteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti.

Lisätiedot:
Elina Suni, projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
[email protected]
p. +358 40 649 5054