uutinen 14.9.2021

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamiseen otetta Potentiaali-hankkeessa

Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta puhutaan paljon, mutta keskustelu ja tiedon jakaminen eivät pelkästään riitä muuttamaan oppilaitosten toimintaa yhdenvertaisuutta tukevaksi. Muutoksen aikaansaamiseksi on tartuttava myös osaamiseen, kuten kohtaamis- ja vuorovaikutusosaamiseen. Näin todettiin Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeessa, jossa on kehitetty tasa-arvoista ja yhdenvertaista ohjausta 2. asteella. Hankkeen kokemuksia ja tuloksia jaetaan syksyllä webinaarissa ja seminaarissa. Tutustu myös julkaisuihin!

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamiseen otetta Potentiaali-hankkeessa.png

– Tiedoilla, taidoilla sekä tunne- ja asenneosaamisella, kuten myös toimintaympäristöllä, jossa opetus- ja ohjaustyötä tehdään, on vaikutusta ohjaajan ja opettajan osaamiseen, toteaa Riikka Michelsson, Potentiaali-hankkeen asiantuntija ja ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori.

Michelsson on havainnut, että monissa ohjauksen kehittämishankkeissa sukupuoli- ja kulttuurinäkökulmien huomioiminen näyttää keskittyneen tiedon jakamiseen, vaikka pelkästään tiedon jakaminen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ja lain velvoitteista ei näytä riittävästi vievän tosiasiallista yhdenvertaisuutta eteenpäin (ks. esim. Miten dialogitaidot tukevat yhdenvertaisuutta opetuksessa ja ohjauksessa).

– Olisiko tässä yksi syy, miksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat eivät ole panostuksista huolimatta kovin paljon edenneet? Ehkä osaamisen eri puolia – esimerkiksi vuorovaikutustaitoja – ei ole edistetty? Yhdenvertaista kohtaamista ja vuorovaikutusta voi oppia, Michelsson muistuttaa.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Potentiaali-hankkeessa on tuotu esille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen eri näkökulmia sekä kehitetty tasa-arvoasioita huomioivaa opetusta ja ohjausta nyt 2 vuoden ajan. Hanke toteutetaan Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoimana 1.4.2019–31.12.2021, ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu on yksi toteuttajista.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat, Riikka Michelsson, Mervi Pasanen ja Johanna Pitkänen, ovat olleet Potentiaali-hankkeen keinoin tukemassa aktiivisesti Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehittämistä. Gradian asiantuntija Ari Porkin mukaan Potentiaali-hankkeen tukemana käynnistyneeseen uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämistyö on tärkeää ja siihen aktivoitiin mukaan Gradian kampuksilla toimivien hyvinvointiryhmien ja opiskelijakuntien edustajia. Samalla keskustelu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Gradialla laajentui. 

Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijoiden tehtävänä Potentiaali-hankkeessa on ollut kehitellä myös yhdenvertaisen ohjauksen mallia.

Potentiaali-hankkeessa tehdään siis paljon hyviä juttuja – tule kuulemaan näistä lisää Potentiaali-hankkeen seminaariin 24.11.2021 klo 12.30–15.30 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian Priimus-kampukselle! Tilaisuus myös striimataan.

Maistiaisia hankkeen hyvistä tuloksista on saatavilla sitä ennen jo Kokemuksia kentältä -webinaarissa 21.9. klo 12.30–15.15. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin: https://www.potentiaalihanke.fi/. Webinaari-ilmoittautuminen 19.9. mennessä. 

Lisätietoja:

Johanna Pitkänen
Potentiaali-hankkeessa JAMKin osatoteutuksesta vastaava 
etunimi.sukunimi@jamk.fi 
puh. 040 198 5494

Kuva poistettu.