uutinen 2.9.2019

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kehittämään korkeakoulutuksen esteettömyyttä Nepalissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillinen opettajakorkeakoulu on saanut merkittävän hankerahoituksen, jolla se koordinoi korkeakoulutuksen esteettömyyttä kehittävää hanketta Nepalissa 2019-2022. Kolmen eurooppalaisen ja kolmen nepalilaisen korkeakoulun yhteistyössä edistetään nepalilaisten yhdenvertaista oikeutta korkeakoulutukseen.

EATHEN-nimiselle hankkeelle myönnetty Erasmus+ -rahoitus on 740 000 euroa. Hankkeessa on tiiviisti mukana Nepalin opetuksesta, tieteestä ja teknologiasta vastaava ministeriö (MoEST).

– Paikallinen koulutusministeriö koordinoi toimintaa Nepalissa ja tekee tiiviisti yhteistyötä yliopistojen kanssa näiden käytäntöjen kehittämisessä. Tämä on erityisen tärkeää, jotta kehittämistyön tulokset jalkautuvat ja jäävät pysyviksi käytännöiksi korkeakouluissa, hankkeen projektipäällikkö Maija Mäkinen kertoo.

Koulutuksella on keskeinen rooli terveyden ja sosioekonomisen aseman turvaamisessa. Nepalissa koulutuksen tasavertaisen saavutettavuuden haasteena on sen maantieteen lisäksi kansan monimuotoisuus – Nepalin asukkaat kuuluvat yli 120 eri kastiin tai etniseen ryhmään. Maassa puhutaan yli 100 erilaista kieltä. Koulutusmahdollisuudet eivät ole tasavertaisesti kaikkien saatavilla. Etnisten vähemmistöjen, syrjäseuduilla asuvien, joihinkin kasteihin kuuluvien sekä vammaisten pääsy koulutukseen on vaikeampaa.

Jotta huonompiosaiset tai erityistä tukea tarvitsevat voisivat saada tasavertaisesti mahdollisuuksia hakeutua ja osallistua koulutukseen, on kohdistettava merkittäviä panostuksia koko koulutusjärjestelmän ja -politiikan kehittämiseen. Hankkeen myötä nepalilaisissa korkeakouluissa kehitetään henkilökunnan osaamista sekä oppimisympäristöjä ja käytäntöjä, joilla tuetaan erityistä tukea tarvitsevien osallistumista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankekumppaneina Euroopassa toimivat italialainen Bolognan yliopisto ja tsekkiläinen Masarykin yliopisto. Nepalilaiset kehittämiskumppanit ovat Tribhuvan University, Nepal Kathmandu University ja Nepal Open University.

Koulutuksen ja vertaisoppimisen keinoin eurooppalaiset korkeakoulut vievät Nepaliin osaamista ja kokemuksiaan moninaisten opiskelijoiden tukemisesta korkeakoulutuksessa.

JAMKin ammatillisella opettajakorkeakoululla on pitkä kokemus yhteistyöstä korkeakoulutuksen kentällä Nepalissa. Aiemmin maassa on esimerkiksi kehitetty HEI-ICI-rahoituksella eri alojen opettajankoulutuksen etä- ja verkko-opiskelun käytäntöjä.

Lisätietoja:
Hannele Torvinen
päällikkö, TKI
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 532 3047

Maija Mäkinen
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 505 137