JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on tehnyt työtä nepalilaisen opettajankoulutuksen kehittämiseksi jo vuosien ajan.

– Nepalilaiseen toimintaympäristöön tutustuminen alkoi alun perin vuonna 2007, Cimon North-South-South -vaihto-ohjelman kautta. Näiden kokemusten jälkeen se oli luonteva kohdemaa lähteä hakemaan ulkoasianministeriön HEI-ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) -rahoitusta, kertoo Tuovi Leppänen, ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori.

Hankekumppaniksi saatiin Nepalin suurin, valtiollinen Tribhuvanin yliopisto, joka huolehtii opettajien kouluttamisesta. Opettajien koulutustaso ei ole maassa kovin korkea ja juuri tähän haluttiin yhteistyössä tarttua. Ensimmäinen hanke, Training of Trainers for Teacher Qualification Upgrading Programme, toteutettiin 2013–2015 ja nyt käynnissä oleva toinen hanke, Teacher Preparation Programme through ODL Mode for Enhancing Quality in Education (TPP-Nepal), ajoittuu vuosiin 2017–2020.

– Kehitämme seitsemän opettajankoulutuskampuksen Open and Distance Learning (ODL) -koulutusohjelmia, jotka on suunnattu erityisesti työssä käyville luonnontieteiden, matematiikan ja sosiaalitieteiden aineenopettajille. Kulkuyhteydet ovat maassa hankalat ja omasta työstä irrottautuminen voi olla vaikeaa. Toisaalta valtio on kiristänyt opettajien pätevyysvaatimuksia. Osittain etänä toteutettava monimuotokoulutus mahdollistaa opettajien kouluttautumisen ja voi esimerkiksi auttaa säilyttämään oman työn, kertoo Leppänen.

Nepal-hankkeiden hoitaminen vaatii omistautumista myös hallinnollisella tasolla. – Yhteistyön helpottamiseksi olen opetellut nepalilaiset numerot. Aktiivisessa käytössä meillä on myös paikallinen kalenteri omine juhlapyhineen, kertoo projektikoordinaattori Tuire Mäki (oikealla). Vasemmalla Tuovi Leppänen.

Paikan päällä Nepalissa suomalaiskouluttajat käyvät muutaman kuukauden välein. Nepalilaiskollegat ovat koulutusten sisällön asiantuntijoita ja kehittävät omaa opetussuunnitelmaansa. Suomalainen osaaminen kohdistuu koulutusmuotoon, monimuotokouluttamisen pedagogiikkaan ja hyviin käytänteisiin. Helmikuun koulutusjaksolla JAMKilaiset tapasivat jälleen yli sata nepalilaisopettajaa yliopiston eri kampuksilla.

– Meille monimuotokoulutus voi tarkoittaa pitkälti verkossa opiskelua. Nepalissa sitä joudutaan vielä enemmän monimuotoistamaan, sillä internet-yhteydet ovat käytettävissä lähinnä pääkaupunkiseudulla ja jonkin verran maaseutukampuksilla, mutta ei niissä kylissä, joista opettajaopiskelijamme tulevat, Leppänen kertoo.

Opiskelun monimuotoistaminen voi tapahtua vaikka siten, että opiskelija käy lähiopiskelujakson yhteydessä lataamassa opiskelumateriaalit ja tekee itsenäisiä tehtäviä tapaamisten välissä. Tai siten, että ohjauksessa hyödynnetään kohtuullisesti toimivia kännykkäyhteyksiä. Koko ohjauksen käsite on Nepalissa uusi asia.

– Moni juttu, joka on meille arkipäivää, on Nepalissa vasta tulevaisuutta, Leppänen kuvaa. Siksi meillä on myöskin paljon annettavaa ODL-kehittämisessä, kun he siellä kohtaavat samoja asioita, joiden kanssa me olemme täällä aiemmin painiskelleet.

Millaista koulutusyhteistyö kehittyvässä maassa on suomalaiselle?

– Se on toki etuoikeus. Joka kerta ihmettelen, miten sitkeässä meissä ihmisissä on oppimisen halu, aineellisesta ympäristöstä riippumatta. Sivistys ei ole kiinni olosuhteista, Leppänen vastaa.

Työ on hyvin intensiivistä ja luovaa, ihmiset sydämellisiä ja avoimia. Vaikeinta on pitkä välimatka sekä köyhyyden ja huonojen olojen kohtaaminen. Miten siitä selviää?

– Pitää olla sinut itsensä kanssa. Täytyy olla itse riittävän ehyt ja avoimin mielin. Koska kukaan ei voi pelastaa koko maailmaa yksin, täytyy keskittyä siihen, mikä on oma tehtävä siinä maassa. Että auttaa niitä ihmisiä hoitamalla oman hommansa hyvin, summaa Leppänen.

TEKSTI KATI POIKONEN KUVAT HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN, TUULIA KIILAVUORI, iSTOCK

Education for all

"In Nepal people have a lot of work, homework, domestic work, job and studies, they face problems. If we run this programme smoothly we can give everybody opportunity to study. I have used Moodle in classroom teaching. I have given students assignments and helped them to solve problems, when they have difficulties. I also assist them to find material online. We can stay home and conduct a class."

- Inddira Kumari Chaulagain, Teacher of Health Education in Sanothimi campus, Tribhuvan University.