uutinen 13.12.2019

Verkko-opetus voi avata koulutusmahdollisuuksia kehittyvissä maissa

Maailman köyhimpiin maihin kuuluvan Etiopian talous on viime vuosina kasvanut kohisten. Koulutusmahdollisuuksia parantamalla voidaan edesauttaa maan tulevaa kehitystä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) luotsaamassa TECIP-hankkeessa on kehitetty maan opettajankoulutusta. Nyt katse kääntyy verkko-opetuksen mahdollisuuksiin.

Verkko-opetus voi avata koulutusmahdollisuuksia kehittyvissä maissa.png

Etiopian opetusministeriön tieteen ja korkeakoulutuksen ministeri Abdiwasa Abdulahi Bade vieraili Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 9.-10.12. yhdessä Etiopian liittovaltion ammatillisen opettajankoulutusyksikön (FTVETI) varajohtajan Haftom Gebregziabher Hagosin kanssa. Vierailu toteutui TECIP-hankkeen aloitteesta ja kutsusta. Tapaamisessa käsiteltiin ammatillista koulutusta, opettajankoulutuksen kehittämistä sekä verkko-opetusta, jolla voidaan lisätä koulutusmahdollisuuksia myös syrjässä oleville ryhmille.

Etiopiassa on viety eteenpäin uudistuksia, joilla vahvistetaan koulutuksen saavutettavuutta kaikille kansalaisille. Paikallisen opetusministeriön tuottama uusi koulutuksellinen strategia (Educational Roadmap) velvoittaa kaikkea opettajankoulutusta huomioimaan suunnitelmissaan inklusiivisen oppimisen sisällöt. JAMKin kumppanina toiminut ammatillisen opettajankoulutuksen yksikkö vastaa Etiopiassa koulutuksellisen strategian velvoitteisiin TECIP-hankkeessa koulutettujen opettajien ja opetusmateriaalien avulla. Yhteistyössä luotiin ammatilliseen opettajankoulutusyksikköön myös inklusiivinen koulutusmalli. Pian päättyvän hankkeen työtä juurrutetaan tehokkaasti ammatilliseen koulutukseen.

– Vierailun tarkoituksena oli keskustella Etiopian ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnista sekä tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista myös ammatillisessa opettajankoulutuksessa. JAMK nähdään yhtenä mahdollisena strategisena partnerina tukemaan Etiopiaa tässä kehitystyössä, kertoo projektipäällikkö Maija Mäkinen JAMKista.

Miksi ammatillisen koulutuksen kehittäminen on tärkeää Etiopian kaltaisessa maassa? Etiopian väestö on nuorta, ja koulutusjärjestelmän haasteena on saada mahdollisimman suurelle osalle nuorisosta ammatillinen koulutus. Riittävien koulutusmahdollisuuksien järjestäminen on yhteydessä tulevaisuuden työvoiman riittävyyteen sekä maan hyvinvointiin, turvallisuuteen ja tasa-arvoon.

– Koulutuksen saavutettavuuden ja oppilaitosten digivalmiuden kehittäminen on ajankohtaista kaikilla koulutusasteilla Etiopiassa. Verkko-opetus ja mobiililaitteet mahdollistavat koulutukseen osallistumisen erityisesti naisille ja vaikeiden kulkuyhteyksien päässä asuville. Digitaalisuus palvelee myös opettajien pedagogisen osaamisen kehittämistä, kertoo JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Pekka Risku.

TECIP-hankkeen tuloksiin on oltu tyytyväisiä, ja JAMKin osaamista hyödynnetään jatkossakin. Yhteistyö Etiopian koulutusjärjestelmän vahvistamiseksi jatkuu näillä näkymin asiantuntijavaihdoilla juuri verkko-oppimiseen liittyen.

Lisätietoja:
TECIP - Teacher Educators in Higher Education as Catalysts for Inclusive Practices in Technical and Vocational Education 2017-2020

Maija Mäkinen, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 505 137

Pekka Risku, yksikönjohtaja, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p.040 662 1883