uutinen 1.8.2023

Lisää liikettä oppitunneille

Lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa istuen pulpetin ääressä. Liikunnallinen toimintakulttuuri kouluissa on paitsi liikkumisen lisäämistä, myös paikallaanoloajan vähentämistä ja istumisen tauottamista. Lue lisää blogista, jonka ovat kirjoittaneet Likesin tutkijat Katariina Kämppi ja Katja Rajala.

Lapset hyppäävät narua. Kuvapankkikuva.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen mukaan istumisen tauottaminen on oppilaiden kokemuksen mukaan vielä varsin vähäistä (Rajala ym. 2023).

Vain 16 prosenttia kaikista oppilaista raportoi istumista tauotettavan päivittäin esimerkiksi taukojumpilla tai tekemällä koulutehtäviä muuten kuin istuen.

Toiminnallisella opetuksella on suuri rooli istumisen ja paikallaanoloajan tauottamisessa oppituntien aikana. Liikettä voidaan lisätä oppitunneille monin tavoin: taukojumpin, pistetyöskentelyllä, integroimalla liikettä opetettavaan asiaan tai hyödyntämällä teknologiaa.

Lue lisää -> Likesin tutkijat Katariina Kämppi ja Katja Rajala kirjoittavat LIITU-tutkimuksesta ja Liikkuva koulu -ohjelmasta blogissa.