uutinen 4.9.2023

Jamkille yli 2 miljoonaa euroa kestävän energiajärjestelmän kehittämiseen datan avulla

Jyväskylän ammattikorkeakoulu panostaa lähivuosina energiajärjestelmän arvoketjun kestävyyden kehittämiseen 2,25 miljoonalla eurolla. Rahoituksesta lähes 1,7 miljoona euroa myönsi Keski-Suomen liitto Euroopan unionin Just Transition Fund (JTF) -rahastosta. 

Sähkölinjastoja kaupungin yllä

Fossiilisista polttoaineista pois siirryttäessä datan merkitys on kasvanut energiasektorilla uudelle tasolle. Sähköä tuotetaan jo nykyisin mm. tuulivoimalla, aurinkoenergialla, vesivoimalla ja ydinvoimalla. Datan avulla varmistetaan, että energia saadaan riittämään tasaisesti vuoden jokaiselle päivälle, huolimatta päivän säästä.

”Kulutusta ja tuotantoa on pystyttävä sopeuttamaan hajautetun energiantuotannon avulla. Energiajärjestelmien arvoketjun toimijoiden tuottamalla datalla voidaan tehdä sopeutusta ja joustoja eli säätää sähkön kulutusta ja jakelua sopivassa suhteessa. Osa kulutuksesta voidaan esimerkiksi tiputtaa verkosta pois, jos sähköntuotanto jonain päivänä ei ole riittävää,” kertoo johtava asiantuntija Aimo Pellinen Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutista. 

Energiajärjestelmissä ja -jakelussa tuotettavan tiedon määrä ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kyberturvallisuuden varmistaminen on avainasemassa, sillä ketjuun kohdistuvien kybervaikutusten seuraukset voivat olla massiivisia. Arvoketjulla tarkoitetaan sähköntuotantoa sen alkulähteestä aina energianjakeluun saakka.

”Aina, kun data liikkuu, tulee huomioon ottaa myös kyberturvallisuus. Hankkeessa tullaan rakentamaan uniikki, energiajärjestelmän digitaalista kokonaisuutta kuvaava data-analytiikan ja kyberturvallisuuden tietojärjestelmäalusta, jossa voidaan mallintaa datan liikkumista energiajärjestelmissä.” 

Ympäristö tulee olemaan osittain virtuaalinen ja osittain fyysisiin laitteisiin perustuva. Se mallintaa datan liikkeitä ja huomioi kyberuhat. Ympäristö tullaan testaamaan pilottiharjoituksessa yhdessä alan yritysten ja toimijoiden kanssa. Hyökkäysten, haittaohjelmien ja uhkatilanteiden mallintamisen vuoksi harjoitusympäristön on oltava suljettu ja eristetty internetistä sekä tuotantoverkoista.

”Vihreän siirtymän myötä energiajärjestelmissä tarvitaan yhä enemmän älykkään sähköverkon ratkaisuja, jotta hajautetusta ja vaihtelevasta tuotannosta saadaan täysi hyöty irti. Arvoketjun tietojärjestelmien tuottamaa tietoa paremmin hallitsemalla voidaan luoda lisäarvoa koko arvoketjulle,” Pellinen toteaa. 

Energiajärjestelmän arvoketjun toiminnan läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta tullaan hankkeessa parantamaan yhdistelemällä dataa eri lähteistä. Näin energian toimitusvarmuus, häiriötilanteiden hallinta sekä jäljitettävyys parantuvat.

Kestävän energiajärjestelmän modernien arvoketjujen resilienssi -hankekokonaisuus sisältää kehittämisen lisäksi myös investointiosuuden. Hankkeen toteutusaika on 09/2023–06/2026. Hanketta osarahoittaa Euroopan unioni yhdessä Jamkin ja hankekumppaneiden kanssa. Kokonaisbudjetti on 2 250 000 euroa. 

Projektissa ovat kumppaneina Alva-yhtiöt Oy, Fingrid Oyj, Elenia Oy, Vaasan kaupunki, C2 Smartlight Oy, Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Proxion Oy, Telia Finland Oyj sekä Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

Lisätietoja:

Aimo Pellinen

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358504080189

Tero Kokkonen

Johtaja IT-instituutti, Director Institute of Information Technology
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358504385317

Elina Suni

Projektipäällikkö, Project Manager
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358406495054