uutinen 24.2.2021

OKM:n liikunnallisen elämäntavan valtakunnallinen kehittämisavustus keskisuomalaisille korkeakouluille

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoima, opiskeluhyvinvointiin ja liikuntaan keskittyvä kehityshanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisavustusta. Covid-19 -pandemian myötä lisääntyneen etäopetuksen vuoksi opiskelijoiden fyysiseen aktiivisuuteen panostaminen nähdään entistä tärkeämpänä.

OKM:n liikunnallisen elämäntavan valtakunnallinen kehittämisavustus keskisuomalaisille korkeakouluille.png

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt keskisuomalaisille korkeakouluille 124 000 euron rahoituksen valtakunnallisesti levitettävän toimintamallin kehittämiselle. Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -kehittämishanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yhteistoteuttajina toimivat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Ilmasotakoulu.

– Tämä Keski-Suomen neljän korkeakoulun, laaja-alainen ja toimialat ylittävä yhteishanke on valtakunnallisesti merkittävä edelläkävijä Liikkuva opiskelu -ohjelman toteuttajana korkeakouluissa ja tukee osaltaan Jyväskylän profiloitumista liikuntapääkaupungiksi. Rahoitus mahdollistaa katkeamattoman liikkuvan oppijan -polun, joka jo nyt toteutuu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, kertoo projektiasiantuntija Essi Heimovaara-Kotonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Päätavoitteena on luoda valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli, jolla lisätään aktiivista ja opiskelua edistävää toimintakulttuuria sekä opiskelupäivän aikaista arkiliikkumista, vähennetään päivittäistä istumista, vahvistetaan yhteisöllisyyttä sekä tuetaan henkilöstöä tässä toimintakulttuurin muutoksessa.

– Hankkeessa kehitetään oppimis- ja opiskelijaympäristöjä vahvistamalla hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä aktiivista elämäntapaa. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että hyvinvoinnista ja liikunnasta tulee korkeakouluissa läpileikkaava teema, jossa myös rakenteet ohjaavat liikkumiseen. Harjoittelujaksoilla ja valmistuttuaan opiskelijat vievät fyysisesti aktiivisen asenteen mukanaan työelämään ja vaikuttavat näin myös työelämän hyvinvointiin myönteisellä tavalla, Heimovaara-Kotonen kertoo.

OKM myönsi liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksia vain kahdelle uudelle hankkeelle

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisten kehittämisavustusten tarkoituksena on edistää suomalaisen väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Myönnetyllä avustuksella toimeenpannaan erityisesti Liikkuva opiskelu -ohjelmaa korkeakoulujen osalta. OKM myönsi avustuksia yhteensä neljälle kehittämishankkeelle, joista kaksi on uusia ja kaksi jatkuvia hankkeita. Rahoituspäätös tehdään vuosittain. Kokonaisuudessa kyse on kolmen vuoden hankkeesta.

– Tarve korkeakouluopiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi on tunnistettu eri yhteyksissä. Hallituksen selonteko liikuntapolitiikasta tuo esille tarpeen korkeakoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin luomiseen ja liikkumisen lisäämiseen osana opiskeluarkea. Korkeakouluopiskelijoiden päivä on nykyisellään fyysisesti erittäin passiivinen, etäopetuksen lisääntyminen monimuotokoulutuksen ja Covid-19 pandemian myötä lisäävät entisestään tarvetta aktiivista opiskeluarkea vahvistavalle toiminnalle. Hyvinvointia edistetään parhaiten ennaltaehkäisevästi. Liikunta on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, Heimovaara-Kotonen linjaa.

Lisätiedot:
Essi Heimovaara-Kotonen, projektiasiantuntija
[email protected]
p. 040 567 1054
Jyväskylän ammattikorkeakoulu