uutinen 10.4.2024

Jamk mukaan kansainvälisiin kestävän ruoantuotannon ja agroteknologian osaamisverkostoihin

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti on liittynyt mukaan kansainvälisiin kestävän ruoantuotannon ja agroteknologian osaamisverkostoihin: Nordic Testbed Network, EIT Food ja Ventures Thrive. Verkostojen myötä Jamk tunnistetaan myös maailmalla entistä houkuttelevampana TKI-kumppanina, korkeatasoisena biotalouden kouluttajana, kehittäjänä ja yrityskiihdyttämönä.

ilmakuva Biotalouskampuksesta

Nordic Testbed -verkoston tavoitteena on tukea biotalouden digitaalista murrosta (transformaatiota) Pohjoismaissa ja Baltiassa. Verkosto koostuu korkeatasoisista, erikoistuneista testausympäristöistä, joiden yhteistyöllä lisätään tietämystä ja osaamista koko alueella. https://nordictestbednetwork.se/

EIT Food -verkosto on maailman laajin ruokainnovaatioiden yhteisö, jossa on mukana toimijoita 48 maasta. Eurooppaan painottuva ja EU:n tukema verkosto yhdistää koko ruokasysteemin sidosryhmiä ruoan arvoketjun edistämisessä. Sen tavoitteena on rakentaa innovatiivinen ja kestävä ruokasysteemi, joka samalla edistää kuluttajien ja ympäristön hyvinvointia. https://www.eitfood.eu/ 

Ventures Thrive -ekosysteemi tukee startup-yrityksien yhteistyötä suurten organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on madaltaa deeptech-alan yritysten esteitä tuotteiden saamisessa markkinoille rahoituksen, kasvuohjelmien, sekä sijoittaja- ja suuryritysverkostojen avulla. https://www.venturesthrive.eu/ 

Jamkin biotalouden yrityskiihdyttämö BioBoosters by Jamk sekä Finnish Future Farm -osaamiskeskittymä ovat sopimusten myötä osa näitä verkostoja tuoden niihin omat vahvat toimintaympäristönsä ja -mallinsa.

Biotalouden yristyskiihdyttämö BioBoosters by Jamk innostaa ja tukee yrityksiä synnyttämään uutta liiketoimintaa sekä kehittämään biokiertotalouteen ja agroteknologiaan liittyviä ratkaisuja. Parhaillaan on käynnissä haku biotalouden ja agroteknologian startup-yrityksille suunnattuun BioBoosters-kiihdyttämöohjelmaan, joka yhdistää startup- ja kasvuyritykset loppukäyttäjien, sijoittajien ja veturiyritysten kanssa.

”Näiden verkostojen avulla pääsemme osaksi kansainvälisiä kestävän ruoantuotannon ja agroteknologian osaamisverkostoja. Käytännössä tämä tarkoittaa verkostoitumista ja yhteistyötä aihepiirin parissa toimivien kansainvälisten startup-yritysten, veturiyritysten, kiihdyttämöjen, sijoittajien ja TKI-toimijoiden kanssa”, kertoo johtava asiantuntija Annimari Lehtomäki Jamk Biotalousinstituutista. ”Verkostot avaavat kiihdyttämöohjelmassa mukana oleville startup-yrityksille väyliä kansainvälisiin kumppanuuksiin ja asiakkaisiin, sekä tietysti myös uusia kanavia markkinoida omia aktiviteettejamme ja osaamistamme kansainvälisesti.”

Finnish Future Farm -hankkeessa kehitetään Saarijärven Tarvaalassa sijaitsevasta Biotalouskampuksesta älymaatalouden osaamiskeskittymä ja kohtaamispaikka. Ilmastoneutraalin Euroopan unionin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusien täsmäviljelyteknologioiden kattavaa käyttöönottoa. Yhteistyössä kumppaniyritysten, kuten Valtran, AGCO Powerin ja Nesteen kanssa testataan esimerkiksi päästöjen vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Tukena ovat Jamkin ja Poken asiantuntijat ja opiskelijat sekä vahva yhteistyö Saarijärven kaupungin, viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa.

”Pääsemme näissä verkostoissa kertomaan Biotalouskampuksen testausympäristöstä sekä parhaillaan rakentuvasta maatilan digitaalisesta kaksosesta. Tämä tulee houkuttelemaan uusia yhteistyökumppaneita mukaan toimintaamme”, näkee Jamk Biotalousinstituutin johtava tutkija Hannu Haapala. ”Osallistuminen eurooppalaisiin hankevalmisteluihin ja konsortioihin nousee verkostojen myötä aivan uudelle tasolle.”

Lisätietoja

Annimari Lehtomäki

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504642563

Hannu Haapala

Johtava tutkija, Principal Researcher
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358505977845