BioBoosters-kiihdyttämöohjelmasta vauhtia biotalouden ja agroteknologian innovaatioille

Bio- ja maataloudessa sekä kestävässä ruoantuotannossa on toimialana suurin potentiaali hidastaa ilmastonmuutosta ja edistää hiilensidontaa. BioBoosters-kiihdyttämöohjelma kutsuu biotalouden ja agroteknologian startup-yritykset ja varhaisen vaiheen kasvuyritykset mukaan yhteistyöhön nopeuttamaan biotalouden ja ruoantuotannon digitaalista murrosta!

A field and a hot air balloon in the sky

Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnistää yhteistyössä huippuyritysten Valtran, AGCO Powerin, Nesteen ja Innovestorin kanssa kansainvälisen biotalouden kiihdyttämöohjelman, joka on suunnattu biotalouden ja agroteknologian kasvuhaluisille startup-yrityksille. BioBoosters-kiihdyttämöohjelma yhdistää biotalouden ja agroteknologian startup- ja kasvuyritykset loppukäyttäjien, sijoittajien ja veturiyritysten kanssa. Mukana yhteistyöverkostossa on veturiyrityksiä ja sijoittajia, jotka ovat valmiita tukemaan kiihdyttämössä edistettäviä innovaatioita.

BioBoosters on biotalouden ja agroteknologian alan yritysten kiihdyttämö, joka tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön tuotekehitykseen, testaukseen, asiakasymmärryksen kasvattamiseen ja rahoituksen löytämiseen. Yrityksesi saa teille räätälöidyn kasvusuunnitelman, korkeakoulun monialaiset asiantuntijaverkostot, kokeneet valmentajat sekä suorat yhteydet loppuasiakkaisiin. Kiihdyttämömatkanne huipentuu AgriVenture-tapahtumaan, jossa pääsette esittäytymään teistä ja toimialasta kiinnostuneille sijoittajille.

Mistä on kyse?

BioBoosters-kiihdyttämöohjelma tarjoaa yrityksellesi paitsi räätälöidyn kasvusuunnitelman, myös suorat kontaktit alan veturiyrityksiin, alalla aktiivisesti toimiviin sijoittajiin, ja ainutlaatuisiin testaus- ja kehittämisympäristöihin. Ohjelma tarjoaa startup-yrityksellesi ja tiimillesi valmennusta ja mentorointia liiketoimintamallin hiomiseen sekä asiakasymmärryksen ja rahoitusvalmiuden kasvattamiseen. Lisäksi tärkeänä osana ohjelmaa on mahdollisuus tuotteiden ja palvelujen validointiin biotalouskampuksen virtuaalisessa ja fyysisessä testausympäristössä sekä kumppanimaatiloilla. Kiihdyttämöohjelma yhdistää biotalouden ja agriteknologian startupit tehokkaasti potentiaalisten loppukäyttäjien, sijoittajien ja veturiyritysten kanssa.

BioBoosters-kiihdyttämöohjelmassa ja siihen liittyvissä tapahtumissa sijoittajat ja veturiyritykset pääsevät osaksi bio- ja älymaatalouden startup-ekosysteemiä ja tutustumaan eturivissä kuumimpiin AgriFoodTech-startup- ja kasvuyrityksiin. BioBoosters-kiihdyttämöohjelma toimii Saarijärven Biotalouskampuksella osana bio- ja älymaatalouden fyysistä ja virtuaalista yhteiskehittämisen ympäristöä ja startup-ekosysteemiä.

Highlights:

 • Yrityksesi tarvitsema ekosysteemi: Startup-yritysten verkottaminen veturiyrityskumppaneihin, alalla aktiivisesti toimiviin sijoittajiin ja potentiaalisiin pilottiasiakkaisiin/loppukäyttäjiin
 • Valmennusta ja mentorointia kasvusuunnitelman laatimiseen, kasvussa vaadittavien resurssien tunnistamiseen, liiketoimintamallin kirkastamiseen, asiakasymmärryksen ja rahoitusvalmiuden kasvattamiseen
 • Monipuoliset testaus- ja kehittämisympäristöt: Biotalouskampuksen ja kumppanimaatilojen fyysinen ja virtuaalinen testausympäristö älykkään biotalouden ja kestävän ruoantuotannon testaamiseen, validointiin ja yhteiskehittämiseen Pohjoismaisissa olosuhteissa
   

Kenelle kiihdyttämön palvelut on suunnattu?

 • Kasvuhaluisille, kotimaisille ja kansainvälisille biotalouden ja agroteknologian startup-yrityksille ja varhaisen vaiheen kasvuyrityksille
 • Skaalautuville ideoille ja tiimeille, jotka tulevat disruptoimaan biotalouden ja ruoantuotannon arvoketjuja
 • Veturiyrityksille, jotka etsivät innovatiivisia kumppaneita
 • AgriFoodTech ja biotalousalalla toimiville sijoittajille

Kumppaneitamme

Neste on maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, kun taas Valtra ja AGCO Power ovat osa yhdysvaltalaista pörssiyhtiötä AGCO Corporation:ia, joka on yksi maailman suurimmista maatalouskoneiden valmistajista. BioBoosters-ohjelmassa Valtra ja AGCO power haluavat rakentaa kumppanuuksia agritech- ja biotaloustoimialaa kehittävien startup-tiimien kanssa. Innovestor:in Corporate Venturing-tiimi tarjoaa startupeille kokeneiden mentoreiden valmennusta ja suoria kontakteja alalla toimiviin sijoittajiin. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu on puolestaan sitoutunut edistämään biotalousalan kasvua ja yhteistyöverkostojen rakentumista, ja tarjoaa yrityksille Biotalouskampuksella sekä toimisto- ja laboratoriotiloja että monipuolisia biotalouden ja älymaatalouden testaus- ja demonstrointiympäristöjä.

Kiihdyttämöohjelma koostuu:

1) Yrityskohtaisesta / Yritysryhmäkohtaisesta valmennuksesta ja sparraussessioista nimetyn yritysvalmentajan kanssa
2) Kiihdyttämöohjelman tiimeille yhteisistä teemapäivistä
3) Monipuolisista verkostoitumis- ja matchmaking-tapahtumista, mm.

 • Deal Day -pitchaustapahtuma ja demopäivät Biotalouskampuksen ympäristössä useita kertoja vuodessa
 • SmartBioeconomy Bootcamp-tapahtuma: Startup-tiimien ja korkeakoulu­opiskelijoiden törmäyttäminen Bootcamp-tapahtumassa, järjestetään seuraavan kerran toukokuussa 2024 (27.-31.5.2024)
 • AgriVenture Finland – Agritech & Sustainable Food Chain VentureDays, kansainväinen startup- ja sijoittajatapahtuma, järjestetään seuraavan kerran kesäkuussa 2025
 • Bisneslähtöiset Hackathonit eli innovaatiokilpailut startup-tiimien ja veturiyritysten törmäyttämiseksi ja yhteistyön käynnistämiseksi

Lisäksi mukana oleville yrityksille on tarjolla monipuolisia testaus- ja validointipalveluita Biotalouskampuksen virtuaalisessa ja fyysisessä testausympäristössä sekä kumppanimaatiloilla ja monipuolisia verkostoitumismahdollisuuksia loppukäyttäjien, sijoittajien ja veturiyritysten kanssa.

Kiihdyttämöohjelma käynnistyy 19.6.2024, ohjelman kesto on kuusi kuukautta, kieli on englanti, ja osallistuminen on mahdollista sekä virtuaalisesti että paikan päällä, eli voit osallistua mistä päin maailmaa hyvänsä! Kiihdyttämöohjelmaan osallistuminen on yrityksille maksutonta, ja omistusta ei oteta. Sen sijaan teemme tiivistä yhteistyötä alalla aktiivisesti toimivien sijoittajien kanssa ja verkotamme kiinnostavia startup-yrityksiä ja sijoittajia keskenään.​

Huomio startup-tiimit, haku on nyt käynnissä! Lue lisää ja lähetä hakemuksesi viimeistään 30. huhtikuuta 2024. Hakemuksia arvioidaan saapumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia nopeasti!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Annimari Lehtomäki

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504642563

Liinamaaria Hakola

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358505695505

Mitä meistä on sanottu?

BioBoosters on kaikista Suomen kiihdyttämöistä agroteknologia- ja biotalousalaan vahvimmin suuntautunein ja verkostoitunein. BioBoosters on raivannut polkuja ja pystyy auttamaan alkuvaiheen yrityksiä liikkeelle lähdössä. Kiihdyttämön kautta on tietoa ja asiantuntemusta saatavilla mm. markkinoista, rahoituksesta ja tuotteistamisesta. Lisäksi tarjolla on testausympäristöjä ja kansainvälistymistukea, ja oikoteitä ensimmäisiin asiakkaisiin. Täällä on kumppani, joka on jo luonut ja aktiivisesti luo lisää yhteyksiä alan johtaviin toimijoihin ja rahoittajiin, kotimaassa ja kansainvälisesti.

Miiro Jääskeläinen, Maaperäasiantuntija, Soil Scout oy

Yhteistyö BioBoostersin kanssa on kasvattanut merkittävästi meidän agritech-alan verkostoa, erityisesti kontakteja veturiyrityksiin ja alan substanssiosaajiin. ValioHackathon oli erityisen hyvä, siellä pääsi startup-yrityksenä dialogiin suoraan teollisen yhteistyökumppanin keskeisten avainhenkilöiden kanssa. Opiskelijaprojektien kautta olemme saaneet nopeutettua meidän datankeruuta moninkertaisesti, niissä saatiin konkreettisia tuloksia todella nopeasti ja paljon muutakin hyödyllistä markkinainformaatiota datankeräyksen lisäksi. BioBoostersin kautta tulevat kansainväliset kontaktit auttavat yrityksiä kartoittamaan mahdollisuuksia Suomen ulkopuolella, ja BioBoostersin tapahtumat tuovat yhteen relevanttia verkostoa, startuppeja, hyvin potentiaalisia tämän toimialan sijoittajia sekä muita yhteistyökumppaneita. Voin lämpimästi suositella agriteknologian startupeille yhteistyötä BioBoostersin kanssa!

Aki Marttila, toimitusjohtaja, Anicare oy

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kiihdyttämöohjelman kesto ja rakenne?

BioBoosters-kiihdyttämöohjelman kesto on noin kuusi kuukautta ja vaatii osallistujilta sitoutumista keskimäärin kahden työpäivän verran kuukaudessa. 

Kiihdyttämöohjelma koostuu yritys- tai yritysryhmäkohtaisesta valmennuksesta ja sparraussessioista nimetyn yritysvalmentajan kanssa, kiihdyttämöohjelman tiimeille yhteisistä teemapäivistä sekä erilaisista verkostoitumistapahtumista (mm. SmartBioeconomy Bootcamp-tapahtuma, Deal Day - pitchaustapahtuma ja demopäivät Biotalouskampuksen ympäristössä, AgriVenture Finland – Agritech & Sustainable Food Chain VentureDays, kansainväinen startup- ja sijoittajatapahtuma, joka järjestetään seuraavan kerran kesäkuussa 2025).

Kiihdyttämöohjelmaan osallistuminen on mahdollista sekä virtuaalisesti että paikan päällä. Suosittelemme live-osallistumista erityisesti kiihdyttämöohjelman starttipäivään, demopäiviin sekä soveltuvin osin yhteisiin teemapäiviin. Kampuksella on tarjolla ohjelmaan osallistuville yrityksille toimistotilaa sekä monipuolisia laboratorio- ja testaustiloja.

Mitä kiihdyttämöohjelmaan osallistuminen vaatii startup-yritykseltä?

BioBoosters-kiihdyttämöohjelmaan osallistuminen vaatii osallistujilta noin kahden työpäivän työpanosta kuukaudessa. Kiihdyttämöohjelmaan osallistuminen on mahdollista sekä virtuaalisesti että paikan päällä. Suosittelemme live-osallistumista erityisesti kiihdyttämöohjelman starttipäivään, demopäiviin sekä soveltuvin osin yhteisiin teemapäiviin. Kiihdyttämöohjelmaan osallistuminen on yrityksille maksutonta, ja omistusta ei oteta. Sen sijaan teemme tiivistä yhteistyötä alalla aktiivisesti toimivien sijoittajien kanssa ja verkotamme kiinnostavia startup-yrityksiä ja sijoittajia keskenään.

Miten kiihdyttämöohjelmaan pääsee mukaan?

Kiihdyttämöohjelman seuraava haku käynnistyy maaliskuussa 2024. Mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoa, ota yhteyttä Annimari Lehtomäkeen

Mitä kiihdyttämöohjelma tarjoaa sijoittajille ja veturiyrityksille?

BioBoosters-kiihdyttämöohjelmassa ja siihen liittyvissä tapahtumissa sijoittajat ja veturiyritykset pääsevät osaksi bio- ja älymaatalouden startup-ekosysteemiä ja tutustumaan eturivissä kuumimpiin biotalouden ja agroteknologian startup- ja kasvuyrityksiin Suomesta ja maailmalta. Haemme parhaillaan sijoittajia ja veturiyrityksiä mukaan yhteistyöverkostoon. Mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoa, ota yhteyttä Annimari Lehtomäkeen

#bioboosters #biotalous #agroteknologia #agritech #agrifoodtech #älymaatalous #kestäväruoantuotanto #kestävyys #vastuullisuus #startup #scaleup #innovaatiot #kiihdyttämö #hackathon #ideastabisnestä #innovaatiotinderi #pölytyskäynnissä 

BioBoosters-kiihdyttämöohjelmaa toteutetaan osana Keski-Suomen Liiton rahoittamaa ”Finnish Future Farm” -projektia. Finnish Future Farm -projektissa luodaan tulevaisuuden fyysinen ja virtuaalinen bio- ja älymaatalouden yhteiskehittämisen ympäristö ja osaamiskeskittymä Saarijärven Biotalouskampukselle. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Kumppaneina on lukuisia alan huippuyrityksiä, kuten Valtra, AGCO Power ja Neste, sekä Saarijärven kaupunki.