uutinen 2.11.2023

Digi- ja kilpapelaaminen edistää nuorten työllistymistä

Uudenlainen kokeilu on Keski-Suomessa on tuottanut hyviä tuloksia. Kokeiluun osallistuneet nuoret ovat digi- ja kilpapelaamistoiminnan myötä innostuneet myös hahmottelemaan tulevaisuuden suunnitelmiaan. Toiminnan avulla on tavoitettu yli sata kohderyhmään kuuluvaa nuorta Keski-Suomesta. 

Pelaamalla kiinni työelämään – Jyväskylän ammattikorkeakoulun Pelaten duuniin! -projekti ohjaa nuoria tunnistamaan omat vahvuutensa.png

Digi- ja kilpapelaaminen on erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten suosiossa oleva harrastus. Usein pelaamiseen liittyvä keskustelu on kuitenkin haittoja korostavaa eikä sitä hyödynnetä työskentelymenetelmänä esimerkiksi kuntouttavissa palveluissa. Pelaamisen avulla voidaan kuitenkin tavoittaa ja saada mukaan sellaisia henkilöitä, joita ei välttämättä muuten saataisi mukaan ryhmätoimintaan. Yhteisöllisen pelaamisen avulla onkin mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksia sekä pohtia omia työllistymisen polkuja.

Saarijärveläinen Visio-säätiö on edelläkävijä tavoitteellisen ja valmennuksellisen digipelitoiminnan yhdistämisessä nuorten ja nuorten aikuisten työpajatoimintaan. Toiminta Saarijärvellä on aloitettu yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Pelaten duuniin! -projektin kanssa vuonna 2022. Projektin toiminnassa on tarjottu työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille kuntouttavaa toimintaa yhdistämällä kilpapeli-, hyvinvointi- sekä työelämävalmennusta.

“Lähdimme Visio-säätiön kanssa Pelaten duuniin! -projektiin mukaan ikään kuin katsomaan, että löytyisikö täältä Saarijärven alueelta digi- ja kilpapelaamisesta kiinnostuneita nuoria. Tieto tästä toiminnasta lähti leviämään nuorten keskuudessa ja tällä hetkellä meillä pyörii jo kaksi erillistä digi- ja kilpapelaamisen ryhmää. Toimintaan on lähdetty innolla mukaan myös ympäröivistä kunnista ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tästä saadaan rakennettua meille ihan pysyvää toimintaa. On ollut hienoa seurata, miten nuoret ovat innostuneet digi- ja kilpapelaamistoiminnan myötä myös hahmottelemaan omia tulevaisuuden suunnitelmiaan,” Visio-säätiön kehitysjohtaja Pekka Nieminen kertoo.

Pelaten uusiin duuneihin

Pelaten duuniin! -projektin valmennukset ovat jo avanneet ovia työelämään. Syksyllä 2023 Visio-säätiö etsi digi- ja kilpapelaamistoiminnan juurruttamistyöhön ohjaajaa ja löysi Äänekoskelta Samuli Tikkasen, 20, joka on osallistunut Pelaten duuniin! -valmennusjaksolle alkuvuodesta 2023.

“Tällä hetkellä toimin peliohjaajana Visio-säätiöllä 16–29-vuotiaiden nuorten ryhmille. Kyseisillä nuorilla on vielä elämänsuunta hieman haussa, jonka vuoksi pyrimme pelaamisen ohella kertomaan myös alan tarjoamista työllistymismahdollisuuksista sekä yleisemmin myös hyvinvointia edistävistä toimintamalleista kuten unirytmin merkityksestä. Itse sain Pelaten duuniin! -valmennuksesta todella paljon irti myös kilpapelaamisen ulkopuoliseen elämään ja sitä samaa kokemusta pyrimme välittämään myös näille tällä hetkellä toiminnassa mukanaoleville nuorille,” Tikkanen avaa.

Mahdollisuuksia, ei syyllistämistä

Pelaten duuniin! -projektissa on järjestetty digi- ja kilpapelivalmennuksia, joihin on yhdistetty työelämä- ja hyvinvointivalmennusta syksystä 2021 alkaen. Valmennusryhmiä on pidetty Jyväskylän lisäksi Saarijärvi-Karstulan alueella, Laukaassa sekä yhteistyössä Äänekosken kuntouttavan työtoiminnan kanssa.

“Toiminnan avulla on tavoitettu yli sata kohderyhmään kuuluvaa nuorta Keski-Suomesta. Valmennuksissa on pohdittu työelämävalmiuksia ja työllistymistä digi- ja kilpapelaamisen pariin. Valmennusjakson jälkeen useat osallistujat ovatkin esimerkiksi aloittaneet tavoitteellisen striimaamisen, hakeneet työkokeilupaikkaa tai päässeet eteenpäin tavoitteellisessa kilpapelaamisessa. Projekti on tuottanut paljon uusia näkökulmia digi- ja kilpapelaamisen hyödyntämiseen nuorten ja nuorten aikuisten palveluissa. On myös ollut yllättävää, kuinka paljon kohderyhmäläisiä edelleen syyllistetään pelaamisesta. Yksi valmennusten keskeinen ajatus onkin ollut, että täällä ei syyllistetä, vaan lähestytään pelaamista sen tarjoamien mahdollisuuksien näkökulmista. Tämä on ollut osallistujille todella merkityksellistä, kun pelaamista hyödynnetään työelämävalmiuksien kehittämisen sekä työ- ja opiskelupolkujen pohtimiseen,” Pelaten duuniin! -projektin projektipäällikkö Katja Kokkinen kertoo.

Tutustu tarkemmin Pelaten duuniin! -projektiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla osoitteessa www.jamk.fi/pelatenduuniin.

Lisätietoja:
Katja Kokkinen, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. +358400976767
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pekka Nieminen, kehitysjohtaja
etunimi.sukunimi@visiosaatio.fi
p. +358400809013
Visio-säätiö