uutinen 26.2.2021

Kuntoutusinstituutti digitaalisen kuntoutuksen suunnannäyttäjänä – Digitaalisen kuntoutuksen osaamisen kehittämiseen rahoitus

Jyväskylän ammattikorkeakoululle on myönnetty 267 565 euron rahoitus strategiselle kumppanuushankkeelle, jonka aikana kehitetään yhdessä kansainvälisen kumppanuusverkoston kanssa kuntoutusalan opettajien, opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden digitaaliseen kuntoutukseen liittyvää osaamista. Digitaalinen kuntoutus on yksi vuoden 2021 alussa JAMKiin perustetun Kuntoutusinstituutin painopisteistä.

Kuntoutusinstituutti digitaalisen kuntoutuksen suunnannäyttäjänä – Digitaalisen kuntoutuksen osaamisen kehittämiseen rahoitus.png

Kaksivuotinen ”Competences of the new era of user-driven digital rehabilitation” (DIRENE) -hanke käynnistyy huhtikuussa 2021. JAMK on hankkeen päätoteuttaja ja toteutuksesta vastaa Kuntoutusinstituutin ja terveysalan monialainen asiantuntijatiimi. Hankekumppaneina on St. Pölten University of Applied Science Itävallasta, University of Health Sciences Bochum Saksasta, University of West Attica Kreikasta ja University of the Balearic Islands Espanjasta.

– Hankkeen verkosto tukee JAMKin kansainvälistä TKI-toimintaa sekä Kuntoutusinstituutin kansainvälisyyden kehittämistä kertoo koordinaattori Armi Hirvonen

Hankkeen toimenpiteiden avulla vahvistetaan kuntoutusalan muutoskyvykkyyttä ja mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia ratkaisuita aiempaa monipuolisemmin osana kuntoutusta.

– Tämän hankkeen aikana saadaan laaja-alaisesti kansainvälistä tietoa uusien teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuuksista osana kuntoutusta ja myös osaamistarpeista, joita uuden teknologian hyödyntäminen edellyttää kuntoutusalan asiantuntijoilta ja kouluttajilta. Konkreettisena tuloksen syntyy mobiilipedagogiikka hyödyntävä opintokokonaisuus, jonka avulla kuntoutusalan asiantuntijat voivat hankkia uuden teknologian hyödyntämiseen tarvittavaa osaamista, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kaisa Lällä.

– Globaalia ulottuvuutta ja vaikuttavuutta hankkeeseen tuovat hanketta tukevat kumppanuudet Euroopan ulkopuolelta Keniasta, Tansaniasta, Malawista, Etelä-Afrikasta ja Ghanasta. Monissa eri Afrikan alueen maissa myös terveydenhuollossa ollaan varsin pitkällä muun muassa uusien teknologioiden innovatiivisessa hyödyntämisessä puhelimien avulla. Tavoitteena on vastavuoroinen oppiminen sekä sen varmistaminen, että opintokokonaisuutta voidaan myöhemmin hyödyntää myös Euroopan ulkopuolella, perustelee hankkeen asiantuntijana toimiva Kari-Pekka Murtonen.

Tammikuussa 2021 toimintansa aloittanut Kuntoutusinstituutti on monialaisen kuntoutuksen koulutus- ja kehittämis- ja tutkimuskeskus, joka vastaa muuttuviin yhteiskunnan tarpeisiin uudistamalla kuntoutusta ja tuottamalla kuntoutusosaamista koulutuksen, jatkuvan oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen keinoin. Kuntoutusinstituutissa työskentelee yli 50 kuntoutusalan asiantuntijaa.

Lue lisää Kuntoutusinstituutin toiminnasta.

Lisätietoja:
Kaisa Lällä, lehtori
[email protected]
p.040 097 6760

Kari-Pekka Murtonen, asiantuntija
[email protected]
p. 050 352 6606

Armi Hirvonen, koordinaattori
[email protected]
p. 040 849 4035

Jyväskylän ammattikorkeakoulu