Kuntoutusintituutti on monialaisen kuntoutuksen koulutus-, kehittämis- ja tutkimuskeskus, joka vastaa muuttuviin yhteiskunnan tarpeisiin uudistamalla kuntoutusta ja tuottamalla kuntoutusosaamista koulutuksen, jatkuvan oppimisen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen keinoin.​ Olemme kansallisesti merkittävä asiantuntijakeskus, joka toimii kuntoutuksen kehittämisen globaalina alustana.​

LuoVuutta ja kumppanuutta Kuntoutusinstituutista

Kuntoutusinstituuttina toimimme kuntoutuksen suunnannäyttäjänä jMirja_14122020_TEASER.jpga osaamisen uudistajana ja kehittäjänä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituen.

Kuntoutusinstituutti tuottaa kuntoutusosaamista muuttuviin kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen sekä palveluliiketoiminnan keinoin.

Meillä työskentelee yli 50 henkilön asiantuntijaryhmä, joka koostuu yliopettajista, lehtoreista, tutkijoista, TKI-asiantuntijoista, kansainvälisen toiminnan sekä kotimaisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntijoista.

Vahvasti verkostoituvan kuntoutusinstituutin toimintaa kuvaa tiivis yhteistyö JAMKin eri vahvuusalojen ja yksiköiden asiantuntijoiden kanssa. Nykyisen verkoston vahvistamiseksi luomme uusia kumppanuuksia monialaisen kuntoutuksen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä palveluntuottajien ja kuntoutusteknologiayritysten kanssa. Kuntoutusinstituutti tulee toimimaan osaamisen, tutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämisen alustana, jossa yritykset, tutkijat, kehittäjät, opiskelijat ja kouluttajat kohtaavat!

Toimintamme painopisteinä ovat aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus, asiakas-/palveluohjaus ja kuntoutumisen prosessit sekä kuntoutumisen teknologiat ja ympäristöt. Tavoitteenamme on uudistaa mm. kotikuntoutuksen ja työkykykuntoutuksen osaamista. Panostamme etä- ja simulaatiokuntoutuksen sekä erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon. Haluamme panostaa myös ennaltaehkäisevään ja varhaisen vaiheen kuntoutukseen tukien hyvinvoivaa ja eheää opiskelu- ja työuraa, näin välttäen ennenaikainen eläköityminen tai mahdollistaen ikääntyvän väestön toimintakykyisyys ja kotona asuminen.

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Ole yhteydessä niin rakennetaan yhdessä LuoVuutta ja Kumppanuutta!

Mirja Immonen, johtaja, Kuntoutusinstituutti

 

 
 
 
 

Tutustu palveluihimme!

Koulutus Tarjoamme laadukasta, uudistuvaa ja aidosti moniammatillista osaamista tulevaisuuden kansallisiin ja kansainvälisiin työelämätarpeisiin vastaten. Lue lisää
Tutkimus Tutkimustoiminnassamme painottuvat uusien kuntoutusmenetelmien ja kuntoutuksen toimintamallien kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden tutkiminen. Lue lisää
Kehittämis-projektit Kehitämme ja uudistamme laaja-alaisesti kuntoutuksen toimintatapoja ja osaamista. Lue lisää
Kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiot Kehitämme yritysyhteistyötä ja hankimme monipuolisia yhteistyökumppaneita koulutuksen, TKI-toiminnan sekä palveluliiketoiminnan alueilla. Lue lisää
Globaali yhteistyö Edistämme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä tuemme tärkeimpiä kansainvälisiä aloitteita kuntoutuksen edistämiseksi, sekä kuntoutukseen pääsyn lisäämiseksi. Lue lisää
 

Monialainen kuntoutus ratkoo hyvinvointihaasteita yhdessä KEHOn kanssa

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO ratkoo hyvinvointihaasteita. Juuri julkaistulla videolla JAMKin johtava tutkija Merja Rantakokko kertoo, mitä monialaisen kuntoutuksen tutkimuksessa on meneillään.
 
Voit katsoa videon myös täältä »