Automaatio ja robotiikka

Luovia ratkaisuja, tehokkuutta ja turvallisuutta

Autamme yrityksiä navigoimaan ja kehittymään automaation, robotiikan, konenäön sekä niihin kiinteästi liittyvien teknologioiden avulla. Ala tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden kasvattamiseen sekä työn kuormittavuuden vähentämiseen. Asiantuntija- ja yhteistyöverkostomme kanssa olemme kehittäneet luovia automaatio- ja konenäkösovelluksia eri toimialoilla toimivien yritysten tarpeisiin.

Automaation ja robotiikan käyttöönotto tuovat mukanaan muutakin kuin teknologisia muutoksia. Uudet teknologiat muuttavat kiihtyvällä tahdilla inhimillisen työn luonnetta kaikilla toimialoilla. Henkilöstön jatkuvan ja joustavan oppimisen nostaminen strategiseen keskiöön on avainasemassa tulevaisuuden menestystarinoissa.

Palvelemme tulevaisuudessa toimijoita yhä monialaisemmin ja verkostoidumme osaksi alan kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kärjessä

Olemme kokenut automaatioalan kehittäjä. Robotiikka on yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämisprojektimme nouseva kärki. Teemme hanketyössä vahvaa yhteistyötä yritysten-, tutkimuslaitosten- ja korkeakoulujen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa yrityksille lukemattomia uusia mahdollisuuksia toimintojen kehittämiseen ja uusien tuotteiden/palvelujen synnyttämiseen.

Olemme saaneet hankerahoitusta robotiikan monialaiseen kehittämiseen vuosien 2019-2021 aikana 1,7 miljoonaa euroa.

Tutustu projekteihimme

aiADDVA - Adding value by Artificial Intelligence

Toteutusaika: 6.9.2021 - 31.10.2023

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

coADDVA-ADDing VAlue by Computing in Manufacturing

Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.10.2023

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

HYTKI - Hyvinvointi- ja terveysdatan Kansallinen Innovaatioekosysteemi

Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.12.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: AKKE

iADDVA - Adding Value by Creative Industry Platform

Toteutusaika: 3.5.2021 - 2.5.2023

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

LISÄÄVÄ – uusien tuotantomenetelmien (3D-tulostus ja ALD) sovellettavuuden kartoitus ja kokeilut keskisuomalaisten pk-yritysten kasvun tukijana

Toteutusaika: 1.6.2020 - 31.12.2021

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Robotti tuli töihin

Toteutusaika: 1.4.2019 - 30.6.2022

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Robots on Road

Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.8.2021

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

RoboCountryside - Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan

Toteutusaika: 1.10.2018 - 31.12.2020

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma

Robots on Stage (Kannustaminen robotiikan oppimispolulle)

Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2018

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Säätiöt

Pilotteja, testausta, tukea ja ohjausta

Kehitämme ja tuotamme automaatio- ja robotiikka-alan asiantuntija-, testaus- ja tuotekehityspalveluita yrityksille ja organisaatioille sekä tarjoamme otolliset olosuhteet robottiteknologian testaamiseen laboratorio- ja simulaatioympäristöissämme. Toteutamme pilotteja yrityksen tarpeiden mukaisesti myös heidän omassa toimintaympäristössään Roboticsin laitteistoja ja asiantuntijoita hyödyntäen.

Autamme pk-yrityksiä teollisuus-, yhteistyö- ja mobiilirobotiikan käyttöönotossa. Tarjolla on tukea ja ohjausta myös yritysten ja organisaatioiden johtamiseen, viestintään ja vuorovaikutukseen robotiikan käyttöönoton ja toimintojen automatisoinnin yhteydessä. Teknologia- ja hyvinvointialan yhteistyö tuo mahdollisuuksia robotiikan soveltamiseen laaja-alaisesti mm. exoskeletonien ja yhteistyörobotiikan osalta. Automaatio sekä digitaaliset hyvinvointi- ja terveysteknologiat, kuten robotiikka ja tekoäly, voivat parantaa työntekijöiden suoritusta ja hyvinvointia sekä organisaatioiden tuottavuutta. Tavoitteenamme on myös tehostaa työyhteisöjen toimintaa ja antaa työkaluja henkilöstön osaamisen systemaattiseen kehittämiseen.

Osaajia maailmalle

Opiskelijat ovat tiiviisti mukana Roboticsin toiminnassa ja edistävät opintojaan toteuttamalla aitoja yritysten ja muiden toimijoiden tarpeisiin perustuvia suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviä.

Koulutamme osaavia insinöörejä alan yritysten ja organisaatioiden palvelukseen. Jamkin useissa insinööri (AMK) -tutkinto-ohjelmissa opiskellaan automaatiotekniikkaa perusteista aina valinnaisiin syventäviin opintoihin. Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat voivat lisäksi valita konenäköopintoja.

Robotiikan opintoja on tarjolla englanninkelisessä insinöörin tutkinto-ohjelmassa Automation and Robotics professional. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon robotiikasta voit opiskella kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen valmistumisestasi. Robotiikan opintoja on tarjolla myös valinnaisina opintoina kaikissa tutkinto-ohjelmissa. 

YAMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), robotiikka

Hakuaika: 1.7.2023 - 31.7.2023

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 8.9.2023

AMK-tutkinto

Bachelor of Engineering, Automation and Robotics

Hakuaika: 3.1.2024 - 17.1.2024

Koulutustyyppi:

Full-time studies

Koulutus alkaa: 19.8.2024

AMK-tutkinto

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Hakuaika: 13.3.2024 - 27.3.2024

Koulutustyyppi:

Päiväopiskelu

Koulutus alkaa: 19.8.2024

AMK-tutkinto

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Hakuaika: 4.9.2023 - 14.9.2023

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 8.1.2024

Osaamisen täydentämistä kaipaaville

Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla automaatioon ja robotiikkaan liittyviä koulutuksia yksittäisistä opintojaksoista suurempiin kokonaisuuksiin. Tutustu tarjolla oleviin avoimen koulutuksiin.

Kysy lisää!

Matti Kurki

Johtava tutkija, Principal Researcher
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358405482230