Projekti

aiADDVA - Adding value by Artificial Intelligence

Rahoitusohjelma

Lyhenne
aiADDVA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
6.9.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

aiADDVA - Adding value by Artificial Intelligence -hanke tarjoaa erityisesti Keski-Suomen valmistavan teollisuuden pk-yrityksille kohdennettua tekoälykoulutusta.

Kasvu- ja rakennemuutosaloista valmistavalla teollisuudella on erityistä potentiaalia kasvun ja kilpailukyvyn mahdollistajana. Yksi valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn vauhdittajista, tekoälyn hyödyntäminen, on kuitenkin Suomessa jäänyt muuta maailmaa vähäisemmäksi. Tarve vahvistaa yritysten osaamista ja valmentaa tekoälyn laajempaan käyttöön on suuri. Yritykset tarvitsevat asiantuntijuutta, joka ymmärtää toimialaa sekä osaa luoda tekoälyratkaisuja ja tulkita tuloksia niin, että tekoäly todella parantaa päätöksentekoa.

Valmistavassa teollisuudessa tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi optimoida tuotannon prosesseja, välttää rikkoutumisia ja nostaa tuotannon laatua ja näin tuottaa parempia tuotteita ja palveluita. Tekoäly tarjoaa valmistavalle teollisuudelle mm. seuraavanlaisia sovellutuksia: uudet visualisointitavat (XR), teollinen Internet (IoT), älykäs automaatio/robotiikka, ennustava analytiikka sekä materiaalia lisäävä valmistus (3D tulostus). 

Hanke tukee osaltaan Keski-Suomen selviytymissuunnitelmaa sekä maakuntaohjelmaa mm. ehkäisemällä alueen pk-yritysten ja asiantuntijoiden osaamisvajetta sekä parantaa kasvu- ja kilpailukykyä tekoälyyn keskittyvällä -valmennusohjelmalla. Valmennuksen avulla pyritään myös taklaamaan koronapandemian myötä syntynyttä teollisuusyritysten ahdinkoa kasvattamalla osaamispääomaa ja parantamalla henkilöstön mahdollisuuksia edetä työmarkkinoilla. Valmennuksesta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) ja Jyväskylän yliopisto (JYU). 

Jamk toimii hankkeen koordinaattorina vastaten hankehallinnosta ja viestinnästä sekä valmennuksen suunnittelusta, pilotoinnista ja arvioinnista. JYU vastaa osatoteuttajan roolissa valmennusohjelman sisällöntuotannosta ja oppimisympäristön kehittämisestä. Valmennus pilotoidaan hankkeen aikana kaksi kertaa, jotta sitä voidaan arvioinnin ja palautteen avulla kehittää yhä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Valmennuksen suunnittelussa hyödynnetään monialaista osaamista, mukana Jamkista ovat mm. teknologiayksikkö ja ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK). 

Hanke liittyy Jyväskylän kaupungin ja TEM:in väliseen ekosysteemisopimukseen, jossa tavoitteena on rakentaa alueelle ADDVA TKI -ympäristöä uudistuvan teollisuuden tarpeisiin. Hanke on osa muuta valmistavan teollisuuden ADDVA kokonaisuutta Keski-Suomessa. Hanke edistää ympäristön digitaalisen osaamisen tasoa sekä sovellettavuutta. Hanke on osa alueen selviytymisstrategian toteuttamista. 

Lisätietoja 
Kati Valpe-Ojala
projektipäällikkö
p. 050 471 6888
etunimi.sukunimi@jamk.fi

(kuvausta päivitetty 27.1.2022)