Robotics by Jamk

Robotics by Jamk on Keski-Suomen alueen robotiikan monialainen osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, jota yritykset voivat hyödyntää testatakseen ja pilotoidakseen robotiikkaa matalalla kynnyksellä. Palvelemme yrityksiä niin, että he saavat apua robotiikan käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Ihmishahmolla on virtuaalilasit päässä ja robottikäsi

Automaatio, robotiikka, konenäkö ja robotiikkaan vahvasti kytkeytyvät teknologiat ovat voimakkaasti kasvavia kehitysalueita, jotka tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden kasvattamiseen sekä työn kuormittavuuden vähentämiseen. 

Jamkin robotiikkaosaaminen koostuu teollisuusrobotiikasta, konenäöstä, palvelurobotiikasta, mobiilirobotiikasta, yhteistyörobotiikasta, ohjelmistorobotiikasta sekä robotiikkaa tukevista uusista teknologioista kuten AI, XR ja puettava teknologia.

Uusinta robotiikan kehitystä edustavat ihmisen kanssa samassa tilassa toimivat turvalliset yhteistyö- ja mobiilirobotit, jotka vähentävät työn kuormittavuutta valmistuslinjoilla, hoivatyössä ja kodeissa.

Robotiikkaan liittyy myös työyhteisöön, toimialoihin ja osaamiseen liittyviä ilmiöitä ja vaikutuksia.

Robotiikkaa yli toimialojen

Robotics by JAMK kehittää ja tuottaa monialaisia automaatio- ja robotiikka-alan asiantuntija-, testaus- ja tuotekehityspalveluita yrityksille ja organisaatioille sekä tarjoaa otolliset olosuhteet robottiteknologian testaamiseen tasokkaissa laboratorio- ja simulaatioympäristöissä.

JAMKissa opetus-, tutkimus- ja testauskäytössä robotteja ja robottisovelluksia käytetään niin tekniikan, hyvinvoinnin, liiketalouden kuin ammatillisen opetuksen aloilla. Myös opiskelijat ovat tiiviisti mukana Roboticsin toiminnassa ja edistävät opintojaan toteuttamalla aitoja yritysten ja muiden toimijoiden tarpeisiin perustuvia suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviä.

Robotics palvelee tulevaisuudessa toimijoita yhä monialaisemmin ja verkostoituu osaksi alan kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Teollisuusrobotiikka

Tekniikan alalla kehitetään ja tuotetaan automaatio- ja robotiikka-alan asiantuntija-, testaus- ja tuotekehityspalveluita yrityksille ja organisaatioille.

Hyvinvointirobotiikka

Hyvinvointialalla kehitetään ja tuotetaan robotiikkaan, tekoälyyn sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyviä asiantuntija-, testaus- ja tuotekehityspalveluita yrityksille, julkiselle sektorille ja muille organisaatioille.

Robotiikka liiketoiminnassa

Robotiikka on tullut osaksi lähes kaikkien työyhteisöjen toimintaa. Sillä on suoria vaikutuksia johtamiseen ja työhyvinvointiin. Haluamme olla osana toteuttamassa tätä muutosta.

Robotiikka ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Robotiikka ja automatisaatio muuttavat kiihtyvällä tahdilla inhimillisen työn luonnetta kaikilla toimialoilla. Henkilöstön jatkuvan ja joustavan oppimisen nostaminen strategiseen keskiöön on avainasemassa tulevaisuuden menestystarinoissa.

Robotiikan projektit

Yhteystiedot

Juho Riekkinen

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358405716417

Toni Pekkola

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503382260

Mikael Viitasaari

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405538163