uutinen 25.8.2023

Keski-Suomessa lähdetään kuromaan kiinni puurakentamisen tavoitteita

Ympäristöministeriö on asettanut tavoitteeksi lisätä puurakentamisen osuutta julkisesta uudisrakentamisesta. Tähän on vielä pitkä matka, jota lähdetään Keski-Suomessa kuromaan kiinni TeopuuKS-hankkeen avulla. 

Pieni puutalo ihmisen käsissä.

Puurakentamiseen halutaan panostaa niin EU:n kuin Suomenkin tasolla. Esimerkiksi Ympäristöministeriö on kirjannut tavoitteeksi puurakentamisen käytön lisäämisen kaikessa julkisessa uudisrakentamisessa. Puurakentamisen lisääminen edellyttää teollista puurakentamista, joka toimiakseen vaatii ympärilleen ekosysteemin, jossa alan eri toimijat, asiakkaat sekä kunnat ja kaupungit ovat mukana. 

”Teolliseen puurakentamiseen löytyy varmasti osaamista ja toimijoita Keski-Suomen alueelta, mutta toiminnalle ei ole vakiintuneita käytänteitä”, kertoo projektipäällikkö Heidi Hämäläinen-Laitinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.  Hämäläinen-Laitisen mukaan Keski-Suomessa on puurakentamisessa pitkät perinteet, joista on hyvä lähteä rakentamaan teollisen puurakentamisen ekosysteemiä. 

Hämäläinen-Laitinen luotsaa Jamkissa Teollisen puurakentamisen kehittäminen Keski-Suomessa (TeopuuKS) -hanketta, jonka on tarkoitus tuottaa tietoa sekä kehittää teollisen puurakentamisen käytäntöjä ja verkostoja Keski-Suomessa. TeopuuKS-hankkeen tavoitteena antaa alkusysäys teollisen puurakentamisen toiminnalle ja ekosysteemille, jossa ovat mukana Keski-Suomen alueella toimivat rakentamisen eri toimijat sekä kaupungit ja kunnat. 

Teolliseen puurakentamiseen panostaminen edistää hiilineutraalius tavoitteiden saavuttamista sekä tehostaa materiaalien ja resurssien käyttöä. Teollisen puurakentamisen ekosysteemin kehittäminen edistää myös alueen toimijoiden kilpailukykyä. 

Lisätietoja

Heidi Hämäläinen-Laitinen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504721623