uutinen 23.5.2023

Parempaa työssä jaksamista opettajille ja varhaiskasvattajille

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työssä jaksamiseen, työkykyyn ja palautumiseen on etsitty ratkaisuja opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Työhyvinvointikokeiluja on tehty neljässä kaupungissa, ja malleja voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Hanketta on koordinoinut Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes.

Kuvassa piirrettyjä henkilöitä harjoittamassa erilaisia liikkumismuotoja. Henkilöt näyttävät iloisilta ja kuvassa esitetyt myös käyriä, jotka ovat nousussa.

 ”Työhyvinvointiin pitää kiinnittää huomiota strategiatasolta alkaen ja etsiä ratkaisuja ennaltaehkäisevästi”, sanoo Työ- ja toimintakykyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle -hankkeen projektipäällikkö Teemu Ripatti Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Työhyvinvointikokeiluja on tehty Jyväskylässä, Keuruulla, Mikkelissä ja Raisiossa arkiaktiivisia toimintakulttuureja luomalla. Kaupunkeihin on rakennettu henkilöstön liikunta- ja elintapaneuvonnan palvelupolku sekä kaupunkikohtaiset strategisen työhyvinvointijohtamisen suunnitelmat. Vape-hankeen tuloksena syntyneitä malleja ja toimia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi on useita työkaluja, kuten kehon kuntoindeksi- ja FirstBeat-mittaukset, liikunta- ja elintapaohjaus, Sparky-työyhteisösovellus, työhyvinvointi- ja työyhteisövalmennukset, esihenkilövalmennukset ja strategisen työhyvinvointijohtamisen sparraukset, työyhteisöjen liikuntakokeilut, yhteiskäyttöpyörien ja taukoliikuntavälineiden hankinta sekä webinaarit Dramma-mallista ja Keho-Mieli-Palautuminen-kurssikokonaisuus.

Mittauksilla motivaatiota 

Vape-hankkeen seurantamittauksissa henkilöstöstä 68 prosenttia paransi fyysisen kunnon kokonaistulostaan, ja myös itsearvioitu työkyky kohosi. Merkittävää oli se, että alkumittauksissa huolestuttavan tuloksen saaneiden osuus tuloksiaan parantaneiden joukossa oli 78 prosenttia.

Mittaukset on koettu henkilöstöä motivoivina, joten mittauskierroksia on suunniteltu jatkettavan omarahoitteisesti. Muitakin kaupunkien hyväksi havaitsemia käytäntöjä ollaan vakiinnuttamassa.

Valtaosa ohjaukseen osallistuneista koki ohjauksen hyödylliseksi ja arvioi oman fyysisen aktiivisuuden lisääntyneen. Ryhmämuotoisessa ohjauksessa vertaistuki ja yhteiset liikuntahetket koettiin tärkeiksi. Innostus kasvoi ja ideoita saatiin lisää, mikä edesauttoi liikkumaan lähtemistä, ruokavalion monipuolistamista ja riittävästä unesta huolehtimista.

Tavoitteena on vakiinnuttaa ohjaus henkilöstön työkyvyn tukikeinoksi. Siksi yhteistyössä kaupunkien toimijoiden kanssa rakennettiin henkilöstön liikunta- ja elintapaohjauksen palvelupolku. Se määrittää muun muassa asiakkaan tunnistamiseen, ohjaukseen sekä seurantaan liittyviä tekijöitä ja antaa toimintaohjeet työterveyshuollolle sekä liikunta- ja elintapaohjauksen palveluntarjoajille.

Vape-hankkeen verkkosivutVape | Jamk

Lisätietoja hankkeesta:

Teemu Ripatti

Ohjelmakoordinaattori, Programme Coordinator
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504141449

Lisätietoja liikunta- ja elintapaohjauksen mallista:

Essi Nirhamo

Asiantuntija, Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504094268