uutinen 9.6.2022

Luonnostaan Toimiva (LuonTo) -tutkimushanke ohjaa työikäisiä ympäristöystävällisempään käyttäytymiseen ympäristökriisien aikakaudella

Luonnostaan toimivaa hyvinvointia

Ympäristökriisit ovat aikamme suurimmat haasteet. Syksyllä 2022 alkavassa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa tarkastellaan työikäisten ympäristöystävällisen käyttäytymisen muutosta ja hyvinvointia. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Hankkeen päätavoitteena on edistää sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia kauaskantoisesti.

Tutkimuksen avulla saadaan uutta tietoa, miten ympäristöön liittyvät tunteet ja henkilön oma luontoyhteys vaikuttavat ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen.

- Luontoyhteyden ja ympäristöön liittyvien tunteiden käsittelykeinojen yksilöllisistä eroista ei tiedetä vielä riittävästi. Niiden selvittäminen pitkittäistutkimuksella on tärkeää, jotta saadaan toimiva perusta interventioille, sanoo professori Kalevi Korpela Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksen perusteella kehitetään yhteistyössä ympäristötieteilijöiden kanssa ryhmämuotoinen Luonnostaan Toimiva (LuonTo) -ohjelma, joka tukee ympäristöystävällistä käyttäytymismuutosta työikäisillä aikuisilla. Tutkimushankkeessa tarkastellaan ohjelman toimivuutta Suomessa ja Isossa-Britanniassa, jossa yhteistyökumppanina on Surreyn yliopisto.

- Pelkkä informaation tarjoaminen ei riitä. Ihmiset tarvitsevat myös tukea ympäristöuhkiin liittyvien tunteiden käsittelyyn ja uusien toimintatapojen vahvistamiseen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutin vanhempi tutkija, Katriina Hyvönen sanoo.

 

Lisätietoa:

Katriina Hyvönen, hankkeen vastuullinen johtaja Jamkissa

vanhempi tutkija

Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

[email protected]

050 5170986

 

Kalevi Korpela, konsortion johtaja

professori

Yhteiskuntatieteiden tdk / Psykologia, Tampereen yliopisto

[email protected]

050 3186 130