uutinen 7.2.2022

Oppilaitokset kehittävät liikunnallisia ratkaisuja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset luovat uusia toimintatapoja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimivan Likesin koordinoimassa hankekokonaisuudessa ovat mukana Helsingin, Turun ja Oulun lukiot ja ammattiopistot sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Lähes 30 000 opiskelijaa ja 2 300 työntekijää lähtevät tavoittelemaan pysyvämpää muutosta kohti liikunnallisempaa arkea.

Iloinen opiskelija tuulettaa

Koronapandemian aikainen etäopiskelu ja rajoitustoimet ovat kuormittaneet opiskelijoita jo kahden vuoden ajan. Opiskelijoiden masennus- ja ahdistusoireilu sekä yksinäisyyden tunne ovat lisääntyneet. Samaan aikaan nuorten hyvinvointi on entistä enemmän polarisoitunutta. Pandemian aikana on huomattu, että oppilaitoksilla on suuri merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset pyrkivät kehittämään opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä lisääviä toimenpiteitä omista lähtökohdistaan. Toimintamalleissa korostuvat opiskelijoita osallistava toiminta, monialainen yhteistyö opiskeluhuollon ja paikallisten liikunta-alan toimijoiden kanssa sekä vähän liikkuvien opiskelijoiden huomioiminen esimerkiksi liikuntaneuvonnan avulla. Liikkumista integroidaan myös osaksi ammatillisia opintoja ja lukioissa kehitetään hyvinvointikursseja. Liikettä lisäävien ratkaisujen lisäksi opiskelijoille tarjotaan työpajoja ja ohjausta psyykkisen hyvinvoinnin, kuten palautumisen, stressinhallinnan ja itsemyötätunnon teemoista.

Mukana hankekokonaisuudessa ovat Helsingin, Turun ja Oulun lukiot ja ammattiopistot sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimivan Likesin rooli on toimia pilottioppilaitosten tukena, arvioida toimenpiteiden vaikutuksia ja levittää valtakunnallisesti hyviä käytäntöjä. Hankekokonaisuuden keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Liikkuva opiskelu -ohjelma, Iloliike-hanke sekä mielenterveystoimijat Mieli ry ja Nyyti ry.

Liikkumisella voidaan edistää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja sillä on runsaasti vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä oppimiseen. Liikkuminen lisää positiivisia tunteita ja auttaa palautumisessa sekä stressin hallinnassa. Yhdessä liikkuminen edistää myös yhteisöllisyyden kokemusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

”Tiedämme, että vain harva nuori liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, mutta he haluaisivat liikkua nykyistä enemmän. Pienikin liikunnallinen hetki päivässä nostaa vireystilaa, auttaa keskittymään ja tehostaa oppimista. Positiiviset liikunnalliset kokemukset opiskeluarjessa saattavat sytyttää kipinän myös vapaa-ajan aktiivisuuteen”, pohtii Mieli liikkeelle -hankekokonaisuuden projektipäällikkö Saara Koskinen.

Liikunnallisuutta voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa. Tämä vaatii oppilaitoksilta innovatiivista kehittämistyötä ja toimivien käytäntöjen valtakunnallista levittämistä. Mieli liikkeelle -hankekokonaisuus on osa valtakunnallista Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa. Rahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Saara Koskinen

projektipäällikkö

Mieli liikkeelle -hanke

+358 50 439 2066

[email protected]

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Likes on toiminut yli 50 vuotta koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. Vuodesta 2022 alkaen Likes on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulua. Likes toteuttaa monitieteistä tutkimusta, koordinoi valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia (Liikkuvat-ohjelmat) ja tekee aktiivista asiantuntijatyötä, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.