jamk.fi

Ohjeita viranomaisille

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2011 muuttuneen lainsäädännön seurauksena oppaan Haja-asutuksen jätevedet - Lainsäädäntö ja käytännöt. Julkaisussa on käyty läpi talousjätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelulain lukuun 3 a liittyviä tulkintoja ja nostettu esille tulkinnassa huomioitavia asioita.

Hajajätevesiasioita pohdittaessa voidaan apuna käyttää myös ympäristöministeriön muistiota, jossa esitetään perustelut uudistetulle lainsäädännölle. Muistiosta käy ilmi, millaisia asioita lainsäädäntöä valmisteltaessa on pohdittu ja millaisia linjausvaihtoehtoja pykälien tulkinnasta on esitetty. Muistio ei kuitenkaan ole ohje, eikä määräys. Sillä ainoastaan avataan lainsäädännön muutosten taustoja ja tavoitteita.

Oppaan säköisen version voit ladata itsellesi Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkistosta, alla olevan linkin kautta.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38826