jamk.fi

Maitotilojen jätevesien käsittely

Maitohuonejätevedet
Lainsäädäntö ja puhdistusvaatimukset
Jäteveden käsittelyvaihtoehdot
Puhdistamolietteen jälkikäsittely ja hyödyntäminen
Tutkimus maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksista

Yhä useampi maitotila harkitsee maitohuonejätevesien käsittelyä erillisessä puhdistamossa lietesäiliöön johtamisen sijasta, koska lietesäiliön tilavuus ei enää riitä ja lietteenlevityskapasiteettia ei pystytä kasvattamaan. Maitotilalliset tarvitsevat tietoa heille soveltuvista järjestelmistä ja niiden käytännön kokemuksista voidakseen tehdä päätöksen maitohuonejätevesien käsittelyyn siirtymisestä.