Korkeakouludiplomi pilotoi 2013-2016 uudenlaista, kaikille avointa 60 - 90 opintopisteen korkeakoulutasoista opintokokonaisuutta, korkeakouludiplomia. Täällä voit tutustua korkeakouludiplomin kehittämiseen. Nyt tarjonnassa myös uudet korkeakouludiplomikoulutukset!

Korkeakouludiplomi tarjoaa osaamiskokonaisuuksia kaikille

Mikä on korkeakouludiplomi?

Korkeakouludiplomi-hanke pilotoi vuosina 2013-2016 uudenlaisia, lyhyitä korkeakouluopintoja. Korkeakouludiplomi määriteltiin kokeilun ja seurantatutkimuksen puitteissa seuraavalla tavalla:

 • Yhtenäinen nimike korkeakoulututkinnon osista paketoidulle vähintään 60 opintopisteen laajuiselle osaamiskokonaisuudelle.
 • Avoimen korkeakoulun toimintaa = tasa-arvoista, ei pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimuksia, korkeakoulutusta kaikille
 • Olemassa olevan osaamisen syventämiseen tai uuden osaamisen hankkimiseen
 • Vastataan työelämän tarpeeseen nopeammin kuin tutkinnoilla tai erikoistumiskoulutuksilla
 • Nopeasti muotoiltavissa ja päivitettävissä korkeakoulujen omasta / yhteisestä tarjonnasta
 • Maksuasetus säätelee hinnan: nyt max. 15 € / op
 • Monimuotokoulutusta = esteetöntä
 • Osaamistodistuksella opiskelija pystyy selkeästi osoittamaan, että hänellä on 60 op:n verran korkeakoulutasoista syventävää osaamista tietyltä alueelta.
 • 60 op on riittävän laaja antamaan syventävää osaamista, vrt. esim. pedagogiset pätevyydet
 • Napakka, 1-2 v. suoritusaika
 • Aikuiskoulutusta = tutkintoon hakeutuville nuorille aikuisille voidaan suositella esim. avoimen korkeakoulutuksen polkua/väylää.

Opinnot voi myöhemmin sisällyttää osaksi tutkintoa. Tavoitteena on monipuolistaa korkeakoulujen koulutustarjontaa ja madaltaa osallistumisen kynnystä. Avoimilla, tutkintoja lyhyemmillä koulutuskokonaisuuksilla pyritään vähentämään peräkkäisten korkeakoulututkintojen suorittamista ja toisaalta saamaan korkeakoulutuksen piiriin uusia kohderyhmiä.

KTL suosittaa osaamiskokonaisuuksia osaksi avoimen korkeakoulun toimintaa

25.1.2016 järjestettiin korkeakouludiplomin päätösseminaari, jossa jaettiin myös Suomen ensimmäiset korkeakouludiplomit. Tilaisuudessa kerrottiin KTL:n seuranta- ja arviointitutkimuksen tulokset, Korkeakouludiplomiseminaari 1.11.2016kokemuksia koulutuksista toteuttajien ja opiskelijoiden näkökulmasta sekä kuultiin OKM:n terveiset. Raportissaan KTL suosittaa vastaavien koulutuskokonaisuuksien suunnittelun ja tarjonnan jatkamista osana avoimen korkeakoulun toimintaa.

Keskustelua jatkettiin 1.11.2016, kun iso joukko korkeakoulujen edustajia yhdessä Arenen ja Unifin kanssa kokoontuivat pohtimaan korkeakouludiplomien tulevaisuutta Jyväskylään.

> Tutustu tarkemmin seminaarien sisältöihin, kokeilun tuloksiin sekä tunnelmiin päätösseminaarista!

JAMKin julkaisu korkeakouludiplomista ilmestynyt

Jyväskylän ammattikorkeakoulun omassa julkaisussa Korkeakouludiplomi - osaamiskokonaisuuksia kaikille kerrotaan korkeakouludiplomien taustalla vaikuttaneesta korkeakoulupolitiikasta ja kansainvälisestä kehityksestä, kuvataan kokeilussa toteutettua neljää koulutusta sekä arvioidaan mallin toteutustapaa, merkitystä ja mahdollisuuksia jatkokehitykseen. Julkaisu on ilmestynyt tammikuussa 2016. Ilmaisen verkkojulkaisun voi ladata täältä.

JAMK vastasi pilotista

Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastasi pilotin toteuttamiseen ainoana korkeakouluna Suomessa vuosina 2013-2016. Tehtävänä oli rakentaa malli korkeakouludiplomikoulutuksista. JAMK päätti käynnistää neljä 60 opintopisteen laajuista koulutusta: gerontologinen kuntoutus, hankintaosaaja, henkilöstö- ja talousosaaja sekä maatalousyrittäjän liiketoimintaosaaminen. Pilotin hyvien tulosten pohjalta uusia korkeakouludiplomikoulutuksia käynnistetään syksyllä 2016.

Korkeakouludiplomi-mallin kehittämisen tavoitteena oli vahvistaa laajoja osaamiskokonaisuuksia avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan. Samalla haluttiin selvittää, mitä korkeakoulutasoista osaamista ja millaisia kokonaista tutkintoa suppeampia kokonaisuuksia eri aloilla tarvitaan toiminnan kehittämiseksi. Pilotti perustui opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään määrärahaan. Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) vastasi Korkeakouludiplomien seurantatutkimuksesta.

KTL arvioi hanketta

Korkeakouludiplomi-pilotista tehtiin seurantatutkimus, jonka toteuttajaksi valittiin Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksessa mm. arvioitiin korkeakouludiplomin asemaa Suomen korkeakoulutusjärjestelmässä, oppimisprosessin vaikuttavuutta, mallin merkitystä työnantajien ja opiskelijoiden näkökulmasta sekä annetaan kehittämisehdotukset.

Diploma of Higher Education?

Diploma of Higher Education ("Korkeakouludiplomi") was a national short cycle higher education pilot project in Finland. It developed structured competence modules that consists of parts of degrees.

Read more in English here.

Kysy lisää Korkeakouludiplomeista

Pintilä Tytti

Pintilä Tytti

Asiantuntija, Specialist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358408690723
Näytä lisää
Ikonen Hannu

Ikonen Hannu

Johtaja, Director
Konsernin hallinto, Administration
Hallinto, Administration
+358405283762
Näytä lisää
Kirjalainen Elina

Kirjalainen Elina

Koordinaattori, Coordinator
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358400159422
Näytä lisää