jamk.fi

Taustaa ja tavoite

Tulevaisuuden työn tärkein nimittäjä on monipuolinen, laaja-alainen ja jatkuva oppiminen, joka on muuttunut yhteisölliseksi toiminnaksi. Erilaisia tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja palveluja hyödynnetään sekä yhteisöllisessä työskentelyssä että oppimisessa entistä vahvemmin. 

Tarvetta on verkkopohjaisille yhteisen jakamisen ja tekemisen paikoille, joissa töitä tehdään aidosti ja vuorovaikutteisesti yhdessä. Myös oppiminen tapahtuu tulevaisuudessa entistä enemmän työpaikoilla ja verkossa ja tarvitaan monimuotoisia oppimismahdollisuuksia ja -tapoja.

Kokeileva digilabra -hanke oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen hanke, jonka tavoitteena oli 1) paikallisten ICT-yritysten tuotteiden ja sovellusten testaaminen yhteisöllisessä työskentelyssä opetukseen ja erilaisiin tiimi- ja ryhmätyöskentelytilanteisiin kytkettynä sekä 2) toteuttajaorganisaatioiden yhteisten kehittämistarpeiden kartoittaminen liittyen digi- ja osaamistalouden teemoihin sekä näihin tarpeisiin vastaavan yhteisen hankehakemuksen valmistelu soveltuvaan rahoitusohjelmaan.

Toteutus

Kokeileva Digilabra-hanke toteutettiin 1.1.2016 - 31.3.2017. Hankkeen toteuttajina olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Jyväskylän yliopisto. 

Rahoittaja

Kokeileva Digilabra -hanketta rahoitti Keski-Suomen liitto.

Tulokset

Hankkeen aikana jätettiin useita hankehakemuksia eri rahoituksiin (EduFutura, ESR, AIKO), löydettiin uusia yhteistyökumppaneita sekä vahvistettiin toteuttajaorganisaatioiden yhteistyötä. 

Ota yhteyttä

Aksovaara Satu

Aksovaara Satu

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505916264
Tyrväinen Paula

Tyrväinen Paula

Projektipäällikkö, Project Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358405309231
Näytä lisää

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!