jamk.fi

Tutkimus maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksista

Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke tilasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin AMK-Agrologiopiskelijalta kyselytutkimuksen suomalaisten maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksista.

Tutkimuksen tarkoituksena oli koota puolueetonta tietoa maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksista ja soveltuvuudesta erilaisiin kohteisiin.

Kevään 2007 tehdyn tutkimuksen aikana markkinoilla olevat laitevalmistajat kartoitettiin ja kerättiin yhteystietoja selvitykseen sopivista maitotilakohteista. Tilat sijaitsivat koko Suomen alueella. Kyselyssä oli mukana sekä laite- että maapuhdistamoita ja hyvin erikokoisia tiloja. Tutkimus toteutettiin postikyselynä. Vastauksia saatiin yhteensä 29 kpl ja vastausprosentti oli 36. 

Lisätietoja

Tutkimuksesta tehty lyhyt tiivistelmä (pdf, 1 884 KB)

Tutkimus maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksista (pdf, 547 KB)