Kuntoutusinstituutti

Kuntoutusinstituutti on monialaisen kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka vastaa muuttuviin yhteiskunnan tarpeisiin uudistamalla kuntoutusta ja tuottamalla kuntoutusosaamista koulutuksen, jatkuvan oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen keinoin.​

Ajankohtaista

13.6.2022

Business Finlandin tuella Suomesta digitaalisen kuntoutuksen edelläkävijä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutille on myönnetty yhdessä suomalaisten yritysten kanssa merkittävä, noin 3 miljoonan euron suuruinen Business Finlandin kokonaishankerahoitus, mistä Jamkin osuus on noin 1,25 miljoonaa euroa.

7.6.2022

Business Rally -seminaaripäivä tulee taas 5.8.2022!

Päivän kantavina teemoina ovat Työkykyjohtaminen sekä Ikääntyneiden kotona asumista tukevat teknologiat. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Suomen Yrityskehityksen, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Kuntoutusinsituutin sekä Peurunka Oy:n kanssa.

25.5.2022

Olemme mukana Kuntoutuspäivillä 2.-3.6. – tule tutustumaan toimintaamme!

Kuntoutuspäivät järjestetään Helsingin Kulttuuritehdas Korjaamolla 2.-3.6.2022. Kuntoutusinstituutti on vahvasti edustettuna näillä Kuntoutussäätiön perinteisesti järjestämillä asiantuntijapäivillä.

31.3.2022

Kuntoutusinstituutissa panostetaan miljoonilla euroilla digitaalisen kuntoutuksen kehittämiseen

Etäkuntoutus on noussut Suomessa koronapandemian seurauksena keskeiseksi osaksi kuntoutusta. Laajamittaisempi kuntoutuksen digitalisaatio on kuitenkin ottamassa vasta aivan ensimmäisiä askeliaan.

17.2.2022

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti tavoittelee noin miljoonan euron rahoitusta digitaalisen kuntoutuksen kehittämiseen

Tarkoituksena on kehittää avoimeen tekoälyyn pohjautuva alusta, joka edistää uudenlaisen digitaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksia.

14.1.2022

Uusi YAMK-koulutusohjelma: Digital Rehabilitation

Jamkin kuntoutusinstituutissa alkaa syksyllä 2022 uusi englannin kielinen digitaalisen kuntoutuksen YAMK-koulutusohjelma.

Monialaista toimintaa ja asiantuntijuutta

Tutustu monialaiseen toimintaamme ja asiantuntijajoukkoomme sekä uuteen tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö RehaLabiimme. 

Kuntoutusinstituutin kansalliset ja kansainväliset tavoitteet

Kuntoutusinstituutin kansalliset ja kansainväliset tavoitteet

Tavoitteenamme on olla johtava kuntoutuksen koulutus-, kehittämis- ja tutkimuskeskus ja kuntoutuksen uudistaja, joka tunnustetaan ja tunnistetaan myös kansainvälisesti.
Kuntoutusinstituutissa työskentelee monialainen asiantuntijajoukko

Kuntoutusinstituutissa työskentelee monialainen asiantuntijajoukko

Meillä työskentelee yli 60 asiantuntijaa. Asiantuntijoidemme ydinosaamista on koulutus- ja kehittämisosaaminen, kansainvälinen yhteistyö sekä tutkimus.
Kuntoutusinstituutin kehittyvässä RehaLabissa tutkitaan, kehitetään ja opitaan

Kuntoutusinstituutin kehittyvässä RehaLabissa tutkitaan, kehitetään ja opitaan

Käytössämme on modernilla teknologialla varustettu tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö RehaLab, joka sijaitsee Jamkin Lutakon kampuksella.
Kuntoutusinstituutissa tutkimme ja kehitämme kuntoutuksen parhaita ratkaisuja yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa sekä koulutamme monialaisen kuntoutuksen huippuosaajia.
Tutkimus monialaisessa kuntoutuksessa

Tutkimus monialaisessa kuntoutuksessa

Monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla tehtävä tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta, joka kohdentuu uusien kuntoutusmenetelmien ja kuntoutuksen toimintamallien kehittämiseen ja niiden vaikuttavuuden arviointiin.
Kehittämisprojektit kuntoutuksen uudistajana

Kehittämisprojektit kuntoutuksen uudistajana

Kehittämisprojektiemme tavoitteena on uudistaa laaja-alaisesti kuntoutuksen toimintatapoja ja osaamista yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojemme kanssa.
Kuntoutusinstituutissa luodaan kumppanuutta, yrittäjyyttä ja innovaatioita

Kuntoutusinstituutissa luodaan kumppanuutta, yrittäjyyttä ja innovaatioita

Yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on kehittää yritysyhteistyötä ja hankkia monipuolisia yhteistyökumppaneita koulutuksen, TKI-toiminnan sekä palveluliiketoiminnan alueilla.
Koulutamme monialaisen kuntoutuksen asiantuntijoita

Koulutamme monialaisen kuntoutuksen asiantuntijoita

Koulutamme vuosittain lähes 200 monialaisen kuntoutuksen vahvaa asiantuntijaa. Lisäksi koulutustarjonnassamme on myös YAMK-opintoja, Avoimen AMKin opintoja sekä täydennyskoulutuksia.
Globaalia yhteistyötä kuntoutuksen kehittämiseksi

Globaalia yhteistyötä kuntoutuksen kehittämiseksi

Globaali yhteistyömme edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä osaltaan tukee tärkeimpiä kansainvälisiä aloitteita kuntoutuksen edistämiseksi, sekä kuntoutukseen pääsyn lisäämiseksi.

Asiantuntijaryhmissämme panostetaan kärkiteemoihin

Kuntoutusinstituutissa toimii viisi asiantuntijaryhmää, joiden kärkiteemoja ovat:

  • Aktiivinen elämäntäpa ja liikunta
  • Digitaalinen kuntoutus ja ohjaus
  • Ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus
  • Palvelupolut ja asiakasohjaus
  • Työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen

Panostamme kärkiteemoihimme koulutuksen, TKI-toiminnan, tutkimuksen, kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Kuntoutusalan osaamiskeskittymän alueilla.

Aktiivinen elämäntapa ja liikunta

Aktiivinen elämäntapa ja liikunta

Olemme kiinnostuneita kullekin yksilölle ominaisen aktiivisen elämäntavan edistämisestä ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun.
Digitaalinen kuntoutus ja ohjaus

Digitaalinen kuntoutus ja ohjaus

Keskitymme erityisesti digitalisaatioon sekä teknologisiin ratkaisuihin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena.
Ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus

Ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus

Tunnistamme ja ennakoimme erilaisia ikääntyneiden hyvinvoinnin sekä erityisesti heidän itsenäisen elämän ja arjen ajankohtaisia tarpeita.
Palvelupolut ja asiakasohjaus

Palvelupolut ja asiakasohjaus

Olemme kiinnostuneita asiakas- ja palveluohjauskäytäntöjen sekä erilaisten sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluita käyttävien asiakkaiden palvelupolkujen monialaisesta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä.
Työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen

Työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen

Olemme kiinnostuneita työssä olevien, sekä työnhakijoiden hyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja tukitoimista sekä laajasti työelämän muutoksesta.

Ota yhteyttä ja tule kumppaniksemme!

Mirja Immonen

Johtaja Kuntoutusinstituutti, Director Institute of Rehabilitation
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949