artikkeli

Uusi tietopaketti antaa työkaluja työkyvyn tukemiseen työuran eri vaiheissa

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tarjoaa toimintamalleja ja keinoja, joilla voi tukea työkykyä työuran eri vaiheissa. Maksuton tietopaketti perustuu tutkimustietoon, asiantuntijoiden näkemyksiin ja 24 työpaikan kokemuksiin.

Kaksi työntekijää katsoo tietokonetta

Työpaikoilla on esimerkiksi työntekijän työkyvyn alentuessa usein pohdittava, miten työtä voitaisiin muuttaa tai keventää. Aina se ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan muita keinoja, työvälineitä tai osaamista.

Uudesta Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketista hyötyvät työterveyshuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset ja työpaikoilla työkyvyn tuen asioiden äärellä työskentelevät. Esimerkiksi esihenkilöt ja henkilöstöhallinto tarvitsevat lisää tietoa siitä, miten kuntoutuksella voidaan tukea työkykyä. Tietopaketti sopii myös oppilaitosten käyttöön.

”Työhön kytkeytyvä kuntoutus tarkoittaa laaja-alaisen työkykykäsityksen mukaisesti työkykyä, työssä pysymistä ja työhön paluuta tukevaa monialaista yhteistoimintaa. Toimintaan osallistuvat työpaikan lisäksi muun muassa työterveyshuolto ja kuntoutuksen palveluntuottajat,” kertoo projektipäällikkö Anja Tanttu Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Tietopaketissa on eväitä monialaiseen yhteistoimintaan

”Tietopaketti avaa näkymiä työpaikan moniin mahdollisuuksiin. Kun katse on työssä, voi työpaikoilta löytyä hyviä ratkaisuja työntekijöiden työkyvyn ja kuntoutumisen tueksi. Toisaalta myös palveluissa on tärkeä ottaa esille työelämän arki,” vinkkaa johtava asiantuntija Nina Nevala Työterveyslaitoksesta.

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti koostuu viidestä osiosta:

  • Kehitä toimivia käytäntöjä -osiossa kuvataan työkyvyn tuen toimintamalleja ja toimivia käytäntöjä.
  • Edistä työkykyä syventyy työkykyä edistäviin toimiin, kuten osaamiseen, terveyden edistämiseen, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden kehittämiseen sekä työn suunnitteluun.
  • Tue varhain -osiossa kuvattu työkyvyn varhainen tuki edellyttää työntekijöiden, esihenkilöiden, työterveyshuollon ja muiden työpaikan toimijoiden sujuvaa yhteistyötä.
  • Tue työhön paluuta ja työssä jatkamista -osiossa on onnistuneen työhön paluun keinoja ja toimintatapoja: suunnitelma, yhteiset tavoitteet sekä moniammatillinen ja monialainen yhteistyö.
  • Muokkaa työtä -osiossa esitellään työn muokkauksen toimintamalli. Siinä kuvataan työn muokkauksen vaiheet sekä eri tahojen roolit ja vastuut. Mallin avulla työpaikan johto ja esihenkilöt voivat ennakoida tulevia tilanteita ja toimia niissä johdonmukaisesti. 

Mitä muuta työhön kytkeytyvä kuntoutus voi olla käytännössä? KUURA-projektissa tuotettu video havainnollistaa työhön kytkeytyvää kuntoutusta esimerkein. 

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tavoitteena on edistää työntekijän työkykyä ja työssä jatkamista sekä tukea työelämässä pysymistä työuran eri vaiheissa. Lähtökohtana on yhteistyö työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon edustajien kanssa.

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti on kehitetty Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteisessä Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä -projektissa (KUURA). Projektia on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Tutustu tietopakettiin avoimissa oppimateriaaleissa:

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti (jamk.fi)
Työhön kytkeytyvä kuntoutus | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätietoja:
Anja Tanttu, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh. 040 7563662

Nina Nevala, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, etunimi.sukunimi@ttl.fi, puh. 030 474 2277

Jaro Karppinen, professori, Oulun yliopisto, etunimi.sukunimi@oulu.fi, puh. 041 446 2859

Heidi Ruotsalainen, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@oamk.fi, puh. 040 186 2529