artikkeli

Luovuutta ja kumppanuutta Kuntoutusinstituutista

Käsiä, joissa lamput kohotettuna kohti taivasta
Kuntoutusinstituuttina toimimme kuntoutuksen suunnannäyttäjänä, osaamisen uudistajana ja kehittäjänä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituen.

Tuotamme kuntoutusosaamista muuttuviin kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen sekä palveluliiketoiminnan keinoin.

Meillä työskentelee yli 60 henkilön asiantuntijaryhmä, joka koostuu yliopettajista, lehtoreista, tutkijoista, TKI-asiantuntijoista, kansainvälisen toiminnan sekä kotimaisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntijoista.

Toimimme osaamisen, tutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämisen alustana

Vahvasti verkostoituvan kuntoutusinstituutin toimintaa kuvaa tiivis yhteistyö jamkin eri vahvuusalojen ja yksiköiden asiantuntijoiden kanssa. Nykyisen verkoston vahvistamiseksi luomme uusia kumppanuuksia monialaisen kuntoutuksen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä palveluntuottajien ja kuntoutusteknologiayritysten kanssa. Toimimme osaamisen, tutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämisen alustana, jossa yritykset, tutkijat, kehittäjät, opiskelijat ja kouluttajat kohtaavat.

Toimintamme painopisteinä ovat aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus, asiakas- /palveluohjaus ja kuntoutumisen prosessit sekä kuntoutumisen teknologiat ja ympäristöt.

Panostamme etä- ja simulaatiokuntoutuksen sekä erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon

Tavoitteenamme on uudistaa mm. kotikuntoutuksen ja työkykykuntoutuksen osaamista. Panostamme etä- ja simulaatiokuntoutuksen sekä erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon. Haluamme panostaa myös ennaltaehkäisevään ja varhaisen vaiheen kuntoutukseen tukien hyvinvoivaa ja eheää opiskelu- ja työuraa. Näin välttäen ennenaikainen eläköityminen tai mahdollistaen ikääntyvän väestön toimintakykyisyys ja kotona asuminen.

Ota yhteyttä ja tule kumppaniksemme

Mirja Immonen

Johtaja Kuntoutusinstituutti, Director Institute of Rehabilitation
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949