Palvelupolut ja asiakasohjaus

Ryhmäohjaustilanne, jossa ihmisiä keskustelemassa piirissä

Palvelupolut ja asiakasohjaus on yksi Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien kärkiteemoista. Muita ryhmiemme kärkiteemoja ovat digitaalinen kuntoutus ja ohjaus, työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen, ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus sekä aktiivinen elämäntapa ja liikunta.

Panostamme kärkiteemoihimme koulutuksen, TKI-toiminnan, tutkimuksen, kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Kuntoutusalan osaamiskeskittymän alueilla.

Keskeinen osa asiantuntijaryhmämme toimintaa on ajankohtaisen tutkimustiedon ja kokemusperäisen tiedon tuottaminen ja jakaminen.

Monialaista ja asiakaslähtöistä kehittämistä

Palvelupolut ja asiakasohjaus -asiantuntijaryhmä on kiinnostunut asiakas- ja palveluohjauskäytäntöjen sekä erilaisten sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluita käyttävien asiakkaiden palvelupolkujen monialaisesta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä.

Keskeinen osa asiantuntijaryhmämme toimintaa on ajankohtaisen tutkimustiedon ja kokemusperäisen tiedon tuottaminen ja jakaminen sekä asiantuntijaryhmämme sisällä että tutkintokoulutuksissa ja työelämän täydennyskoulutuksissa. Toteutamme monipuolisesti koulutusta, kehittämishankkeita sekä tutkimusta.

Tutustu projekteihimme!

Kehittämisprojekti

AKO - Vankien työllistymisen edistäminen ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessia kehittämällä

Toteutusaika: 1.2.2020 - 31.7.2022

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos

Kehittämisprojekti

PAKU - Palvelupolut kuntoon

Toteutusaika: 1.8.2018 - 28.2.2021

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Kysy lisää

Tuija Ketola

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408345875