Projekti

PAKU - Palvelupolut kuntoon

Rahoitusohjelma

Lyhenne
PAKU
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.8.2018 - 28.2.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Palvelupolut kuntoon (PAKU) -hankkeen päätavoitteena on kehittää palveluohjausta yhdessä paljon palveluita tarvitsevien työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa. Hankkeessa rakennetaan kokonaisvaltainen palveluohjauksen toimintamalli, joka huomioi palveluohjauksen eri tasot. Mallin avulla on tarkoitus varmistaa muutos, että paljon palveluita tarvitsevat löytävät heidän tarpeita vastaavan palvelupolun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Keski-Suomessa. Palveluohjausta yhteiskehittämisen menetelmin kehittämällä pyritään parantamaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja työelämän ulkopuolella olevien henkiöiden sosiaalista osallisuutta ja työ-  ja toimintakykyä. 


Hankkeessa kehitetään

1. järjestölähtöistä palveluohjausta
2. palveluohjauksen asiakaslähtöiset yleiset laatukriteerit
3. varhaisen tuen sosiaaliohjauksen (ennaltaehkäisevän palveluohjauksen) toimintamalleja
4. kohderyhmän tarpeisiin vastaavia palveluohjauksen digitaalisia malleja
5. monialaisen intensiivisen palveluohjauksen toimintamalli


Hanke toteutetaan yhteishankkeena siten, että päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja osatoteuttajina  ovat Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Gradia). 

Lisätietoja:
Tuija Ketola, projektipäällikkö
Hyvinvointiyksikkö, kuntoutus- ja sosiaaliala
JAMK
p.040 834 58 75
tuija.ketola@jamk.fi

Projektin tulokset

Tavoitteena oli rakentaa
kokonaisvaltainen palveluohjauksen toimintamalli Keski-Suomeen.
Tarkoituksena
oli varmistaa, että paljon tukea
tarvitsevat löytävät tarpeisiinsa vastaavan palvelupolun mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa Keski-Suomessa.
 •  Tuloksena
  kuvaus kokonaisvaltaisesta palveluohjauksen toimintamallista
 • Ammattilaisten
  toimintaa ohjaavat toimintakortit palveluohjauksen osa-alueista sähköisenä ja
  tulostettavana pdf –versiona
 • Ennaltaehkäisevän
  palveluohjauksen ja varhaisen tuen toimintamallin työkalut: Mitä sinulle kuuluu
  -työkalu ja asioinnin muistilista
 • Kehittäjäryhmissä
  on kokeiltu ja arvioitu erilaisia käyttäjälähtöisiä ja vuorovaikutuksellisia
  digitaalisia ratkaisuja palveluohjaukseen. Niistä on tehty kooste ja videoita youtube-kanavalle. Ratkaisut on linkitetty
  palveluohjauksen mallien toimintakortteihin.
 • Järjestölähtöisen ja monialaisen
  intensiivisen palveluohjauksen keskeiset sisällöt ja muodot on määritelty     tavoitteen mukaisesti ja malleissa on huomioitu erityisesti heikoimmassa
  asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden työ- ja toimintakyvyn vahvistamisen
  näkökulma.
 • Laatukriteeritaulukko palveluohjauksen
  arviointiin, seurantaan ja kehittämiseen
 • Laatukriteerien selkoversio sekä
  huoneentaulut kohtaamisesta, johtamisesta sekä palveluohjauksen arvoista ja
  asiakaslähtöisyydestä
 • Loppujulkaisu toimintamallista

Lähtökohtina yhteiskehittäminen,
monialaisuus ja palvelupolku –ajattelu
Työskentelyssä sovellettiin
palvelumuotoilun työkaluja

Tuloksena visuaalisia kuvauksia
työikäisten palvelupoluista ja niihin liittyvästä monialaisen yhteistyön
paikoista, edellytyksistä ja haasteista

Tuloksena kokemukset ammattilaisten
ja asiakkaiden
yhteistoiminnan merkityksestä ja
haasteista (palautteet, väliarviointi ja opinnäytetyö Hirvilahti Niina 2020)

Työskentelyprosessi on kuvattu Innokylän
sivuille
ja arvioitu lupaavaksi käytännöksi Verkostoiva työ osallisuuden
edistämisen voimavarana -sivuille.
Osallistujamäärätavoitteet:
työttömiä 100
(naisia 36), työssä olevat 45 ja työmarkkinoiden
ulkopuolella olevat 50
(naisia 14), yhteensä 195 osallistujaa (naisia 50)
Osallistujia
aloituslomakkeiden perusteella yht. 341, naisia 240.
 Työttömiä yht. 109 (naisia 52)
Työelämän ulkopuolella yht. 40 (naisia
22)
Työssä olevat yht. 172 (naisia 149)
 • Kolme
  koulutuksellista työpajaa ja aloitus- ja loppuseminaari 
  Osallistujia
  yhteensä 297, joista kohderyhmään kuuluvia 200.