Projekti

PAKU - Palvelupolut kuntoon

Rahoitusohjelma

Lyhenne
PAKU
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.8.2018 - 28.2.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Palvelupolut kuntoon (PAKU) -hankkeen päätavoitteena on kehittää palveluohjausta yhdessä paljon palveluita tarvitsevien työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa. Hankkeessa rakennetaan kokonaisvaltainen palveluohjauksen toimintamalli, joka huomioi palveluohjauksen eri tasot. Mallin avulla on tarkoitus varmistaa muutos, että paljon palveluita tarvitsevat löytävät heidän tarpeita vastaavan palvelupolun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Keski-Suomessa. Palveluohjausta yhteiskehittämisen menetelmin kehittämällä pyritään parantamaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja työelämän ulkopuolella olevien henkiöiden sosiaalista osallisuutta ja työ-  ja toimintakykyä. 


Hankkeessa kehitetään

1. järjestölähtöistä palveluohjausta
2. palveluohjauksen asiakaslähtöiset yleiset laatukriteerit
3. varhaisen tuen sosiaaliohjauksen (ennaltaehkäisevän palveluohjauksen) toimintamalleja
4. kohderyhmän tarpeisiin vastaavia palveluohjauksen digitaalisia malleja
5. monialaisen intensiivisen palveluohjauksen toimintamalli


Hanke toteutetaan yhteishankkeena siten, että päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja osatoteuttajina  ovat Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Gradia). 

Lisätietoja:
Tuija Ketola, projektipäällikkö
Hyvinvointiyksikkö, kuntoutus- ja sosiaaliala
JAMK
p.040 834 58 75
tuija.ketola@jamk.fi