jamk.fi

Paku-hanke kehittää palveluohjausta ja varhaisen tuen sosiaaliohjausta paljon palveluita tarvitsevien näkökulmasta. Hanke rakentaa kokonaisvaltaisen palveluohjauksen toimintamallia huomioiden palveluohjauksen eri tasot.

Paku toteutetaan yhteiskehittämisen menetelmin kehittäjäkumppanien, sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden sekä eri tahojen kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden kanssa. Hanke kehittää palveluohjausta Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Wiitaunionissa ja Äänekoskella.

ESR-logoVipuvoimaaEly