Projekti

AKO - Vankien työllistymisen edistäminen ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessia kehittämällä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
AKO
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2020 - 31.7.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
KELA Kansaneläkelaitos
Projektin kuvaus

AKO- kehittämis- ja tutkimushankkeessa kehitetään, pilotoidaan,
mallinnetaan, arvioidaan ja raportoidaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella
olevien vankien ammatilliseen kuntoutukseen ohjauksen malli vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. 


Hanketta hallinnoi ja siihen liittyvän
arviointitutkimuksen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Hankkeen
osatoteuttajana toimii Rikosseuraamuslaitoksen Keski- ja Itä-Suomen alue.  Hanke
toteutetaan ajanjaksolla 1.2.2020 – 31.7.2022 ja sitä rahoittaa Kansaneläkelaitos (Kela). 


Hanke koostuu viidestä työpaketista: 1)
Vangin ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessin mallintaminen ja
kehittäminen, 2) Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 3) Mallinnetun
ohjausprosessin pilotointi, 4) Pilotin arviointi, 5) Hankkeen hallinnointi,
seuranta ja tiedottaminen. 


Hankkeen tuloksena syntyy rangaistustaan suorittavien
vankien ammatilliseen kuntoutukseen ohjauksen malli. Hankkeen
aikana järjestetään yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloiden henkilöstölle
valmennuspäiviä sekä valtakunnallinen
päätösseminaari.  


 


Lisätietoja:


Mia Tammelin, yliopettaja 

Asta Suomi, asiantuntija

Taja Kiiskilä, lehtori

Tuija Ketola, lehtori

Kuntoutus- ja sosiaaliala, Hyvinvointiyksikkö

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jamk.fi

Projektin tulokset

Hanke tuotti valmennus-ja koulutuskokonaisuuden, jonka aikana toteutettiin toimintamalli ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa (ns. AKO -toimintamalli) Rikosseuraamuslaitokselle. Valmennus- ja koulutuskokonaisuus käsitteli ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamista, työprosesseja ja moniammatillista yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksessa, joka toteutettiin yhteiskehittämisen periaatteisiin tukeutuen, ts. osallistuvien organisaatioiden toimijat itse muotoilivat kehittämistarpeet, joita fasilitoitiin eri tilaisuuksissa. 

Hankkeen lopputuloksena tuotettiin yksityiskohtainen toimintamalli on hyödynnettävissä paitsi
sähköisesti myös paperiversiona. Toimintamallia voidaan hyödyntää sekä henkilöstön koulutus- ja perehdytysmateriaalina että asiakastyössä ja tiedon välittämiseen asiakkaiden kanssa.  Asiakastyössä materiaalia voidaan arjen ohjaustilanteissa.   Toimintamallia on jaettu Rikosseuraamuslaitoksessa (intra) ja suoraan osallistuviin orgnisaatioihin. Se tulee niin ikään osaksi hankkeen loppujulkaisua..

Hankkeen JAMK tiimi on tuottanut hankkeen sisällöllisen loppuraportin Kelan 'Kuntoutusta kehittämässä' julkaisusarjaan (julkaisuajankohta: syksy 2022). Hankkeen loppuraportti esittelee hankkeen toimenpiteet, toteutusta ja tulokset.