artikkeli

Kurkistus AIRE-projektin chatbot-kevääseen 2023

Kuva
Pekka Mannermaa

AIRE-tiimi on nyt kasvattanut puolentoista vuoden ajan ymmärrystä chatbottien mahdollisuuksista kuntoutuksen toimintaympäristössä. Paljon on tehty, mutta paljon on vielä tekemättä ennen kuin hanke päättyy tämän vuoden elokuussa.

Chatbot istuu maassa ja tuumailee

Olemme olleet mukana chatbotteja kehittävien yhteisöjen verkostoissa ja imeneet tietoa chatbottien mahdollisuuksista sotealalla sekä hyötyjen että haasteiden näkökulmista. Olemme järjestäneet kymmeniä yhteistyöpalavereja ja ideapajoja kumppaneidemme (Peurunka, Coronaria ja Hengitysliitto) kanssa, tunnistaneet chatbot-pilotointiin soveltuvia kuntoutuksen keskustelupolkuja ja kuntoutujaryhmiä sekä keränneet käyttäjäkokemustietoa lyhyillä kyselyillä ja syväluotaavilla ryhmähaastatteluilla, useita kasvokkaisia bottipilotointihetkiä unohtamatta.

Chatbotteja on koulutettu ja kehitetty fiksummiksi käyttäjiltä saamamme palautteen perusteella. Onkin ollut kiva huomata, että ajoittain ilmassa leijunut skeptisyys chatbottien osaamista kohtaan on saattanut hetkittäin muuttua, ja botteja testanneet ihmiset ovatkin tokaisseet, että ”Täältähän tulee ihan fiksuja vastauksia” ja ”Täähän osaa vastata, viimeksi se ei osannut”. Spontaani palaute auttaa jaksamaan eteenpäin, sillä olemme itsekin tunnistaneet jo aika päivää sitten, että helposta ja äkkinäisesti toteutetusta kehittämistyöstä ei bottikouluttamisessa todellakaan ole kysymys. Onhan aivan eri asia kehittää bottia vastaamaan yleisluontoisiin kysymyksiin kuin pyrkiä huomioimaan kommunikoinnissa ihmisen yksilöllisiä taustoja ja tarpeita.

AIRE-projektin tuleva kevät on viestinnän ja julkaisujen aikaa! Hankkeen aikana keräämämme tieto jaetaan aiheesta kiinnostuneiden luettavaksi. Kevään ja kesän 2023 aikana julkistamme yleiskatsauksen chatbottien kehittämistyön taustatekijöistä ja tekemästämme selvitystyöstä. Kansankielisissä julkaisussa kerrotaan, minkälaisiin aihepiireihin olemme törmänneet chatbottien kehittämistaipaleella. Tämän lisäksi kokoamme sähköisen julkaisun omasta chatbottien kehittämisprosessistamme kaikkine iloine ja murheineen. Vuoden alussa toteutamme chatbot-palvelun saavutettavuustestauksen yhteistyössä aiheeseen perehtyneen asiantuntijayrityksen kanssa. Tämänkin testauksen havainnot raportoidaan julkisesti kaikkien iloksi, sillä teimme syksyllä havainnon, ettei tämän tyyppistä dokumenttia näyttäisi olevan verkossa yleisesti saatavilla.

Tiistaina 9.5. järjestämme webinaaritapahtuman, jossa kerrotaan chatbot-kehittämistyön eri vaiheista ja siitä mitä havaintoja AIRE-tiimissä olemme yhdessä kumppaneiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa matkan varrella tehneet. Kannattaa siis seurata tapahtumakutsujen ilmestymistä Jamkin kalenteriin ja viestintäkanaviin.

Nyt kevättä kohti intoa ja mielenkiintoa puhkuen!

Kirsi Heiskanen

Asiantuntija, Specialist
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405942880