Kuntoutusinstituutti

Kuntoutusinstituutti on monialaisen kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka vastaa muuttuviin yhteiskunnan tarpeisiin uudistamalla kuntoutusta ja tuottamalla kuntoutusosaamista koulutuksen, jatkuvan oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen keinoin.​

Tutkimus monialaisessa kuntoutuksessa

Monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla tehtävä tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta, joka kohdentuu uusien kuntoutusmenetelmien ja kuntoutuksen toimintamallien kehittämiseen ja niiden vaikuttavuuden arviointiin. Tutkimustoimintamme monialaisuus tulee esiin eri tieteenalojen, menetelmien ja ammattiryhmien kohdatessa.

Kehittämisprojektit kuntoutuksen uudistajana

Kehittämisprojektiemme tavoitteena on uudistaa laaja-alaisesti kuntoutuksen toimintatapoja ja osaamista yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojemme kanssa.

Kuntoutusinstituutissa luodaan kumppanuutta, yrittäjyyttä ja innovaatioita

Yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on kehittää yritysyhteistyötä ja hankkia monipuolisia yhteistyökumppaneita koulutuksen, TKI-toiminnan sekä palveluliiketoiminnan alueilla.

Koulutamme monialaisen kuntoutuksen asiantuntijoita

Koulutamme vuosittain lähes 200 monialaisen kuntoutuksen vahvaa asiantuntijaa. Lisäksi koulutustarjonnassamme on myös YAMK-opintoja, Avoimen AMKin opintoja sekä täydennyskoulutuksia.

Globaalia yhteistyötä kuntoutuksen kehittämiseksi

Globaali yhteistyömme edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä osaltaan tukee tärkeimpiä kansainvälisiä aloitteita kuntoutuksen edistämiseksi, sekä kuntoutukseen pääsyn lisäämiseksi.

Ajankohtaista

“Kuntoutukseen kannattaa aina panostaa”

Kuntoutusinsituutin pitkäaikainen johtaja Mirja Immonen on jäämässä eläkkeelle. Artikkelissa Immonen kertoo kuntoutuksen merkityksestä yhteiskunnalle ja sen tutkimuksen ja opetuksen muutoksista.

Chatbottien kehittäminen vaatii paljon aikaa, rahaa ja osaamista

AIRE-projektissa lisättiin ymmärrystä keskustelevan tekoälyn mahdollisuuksista kuntoutusalalla ja kehitettiin chatbotteja kuntoutuksen toimintaympäristöön.

Kuntoutusinstituutille uusi johtaja

Jamkin Kuntoutusinstituutista vetovastuun ottanut Pekka Anttila tuo tullessaan vuosien kokemuksen alasta, ja haluaa kehittää verkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä, TKI-toimintaa sekä jatkuvaa oppimista entisestään.

Kuntoutuksen ammattilaisten ajatuksia chatboteista

Mitä kuntoutusalan ammattilaiset ajattelevat chatboteista asiakaspalvelijoina? Tästä otimme selvää Kuntoutusinstituutin AIRE-projektissa.

Kuntoutujien mielipiteitä chatboteista

Miten kuntoutujat suhtautuvat digitaalisiin asiakaspalvelijoihin eli chatbotteihin? Tästä otimme selvää Kuntoutusinstituutin AIRE-projektissa.

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä – Mitä saimme aikaan?

Kuntoutuksella voidaan vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn. Kuntoutus kohdentuu kuitenkin usein liiaksi yksilöön. Työhön, työyhteisöön ja työpaikan toimintakulttuuriin on pyritty vaikuttamaan kuntoutuksen keinoin vain vähän.

Chatbottien kehittämistyön julkaisut nyt kaikkien saatavilla

Oletko kiinnostunut chatbottien kehittämistyöhön liittyvistä asioista ja näkökulmista? Nyt on saatavilla roppakaupalla ajankohtaista ja uutta tietoa bottien kehittämiseen liittyen!

Kuntoutuksen ohjaaja -lehdessä monipuolista osaamista ja alumnitarinoita

Kuntoutuksen ohjaaja -verkkolehden uusin numero on ilmestynyt. Lehden teemana on kuntoutuksen ohjaajien osaamiset ja ääneen pääsevät myös Kuntoutusinstituutin alumnit.

RADIC-projekti edistää digitaalista kuntoutusta itäisessä Afrikassa

Tällä hetkellä noin 2.4 miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti hyötyisi kuntoutuksesta terveydellisten syiden takia. Digitaalinen vallankumous tarjoaa mahdollisuuden kehittää Itä-Afrikassa kuntoutupalveluiden saatavuutta..

Oppivainen botti vastaa kuntoutujan kysymyksiin taitavasti

Chatbotit voivat tukea asiakaspalvelua ja auttaa kuntoutujia asioinnissa palveluntarjoajien kanssa. Jamkin Kuntoutusinstituutin AIRE-projektissa luotiin botteja, joita testattiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osallistu AIRE-Talk -webinaarin chatbot-keskusteluun 9.5. klo 9

Mitä on hyvä tietää ja osata kun aloittaa chatbottien suunnittelun ja kehittämistyön muiden palveluiden oheen? Mitä on hankittava ja mihin on varauduttava? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia AIRE-projektin webinaarissa.

Ihminen ja chatbot – kokemusmaailmojen äärellä

Chatbottien käyttäjäkokemusten kerääminen mahdollisti meille kurkistuksen kuntoutujien maailmankuvaan, sekä auttoi ymmärtämään paremmin, mitkä tekijät suuntaavat heidän ajatteluansa ja toimintaansa.

SamPo-projekti toteuttaa kevään 2023 aikana kahdeksanosaisen webinaarisarjan

Webinaarisarjassa kerrotaan, miten voidaan edistää erityistä tukea ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevan opiskelijan osallisuutta ja moniammatillista ohjausta opiskelun nivelvaiheissa.

Kurkistus AIRE-projektin chatbot-kevääseen 2023

AIRE-tiimi on nyt kasvattanut puolentoista vuoden ajan ymmärrystä chatbottien mahdollisuuksista kuntoutuksen toimintaympäristössä. Paljon on tehty, mutta paljon on vielä tekemättä ennen kuin hanke päättyy kuluvan vuoden elokuussa.

Saavuttamaton auttava botti

Botin tavoite on auttaa kuntoutujaa, minkä vuoksi olisi täysin nurinkurista kehittää bottia, jos saavutettavuuteen ei kiinnitettäisi huomiota. Miten botti voisi auttaa, jos käyttäjä ei näe botin vastauksia tai ei voi edes kirjoittaa kysymystään botille?

Uusi tietopaketti antaa työkaluja työkyvyn tukemiseen työuran eri vaiheissa

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tarjoaa toimintamalleja ja keinoja, joilla voi tukea työkykyä työuran eri vaiheissa. Maksuton tietopaketti perustuu tutkimustietoon, asiantuntijoiden näkemyksiin ja 24 työpaikan kokemuksiin.

Miia Riihimäki, lehtori, Kuntoutusinstituutti

Miian erityisosaaminen on luonto-, elämys- ja seikkailutoiminnan hyödyntämisessä osana kasvatus- ja kuntoutustyötä.

Katriina Hyvönen, vanhempi tutkija, Kuntoutusinstituutti

Katriinalla on laajaa osaamista hyvinvoinnin edistämisestä työelämässä sekä kuntoutuksesta tutkimushankkeisiin ja kuntoutuspsykoterapiaan liittyvän kokemuksen myötä.

Luovuutta ja kumppanuutta Kuntoutusinstituutista

Kuntoutusinstituuttina toimimme kuntoutuksen suunnannäyttäjänä, osaamisen uudistajana ja kehittäjänä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituen.

Kuntoutusinstituutissa tapahtuu

2.11.

Kansainvälinen ICF-webinaari

INPRO-hanke järjestää kolmannen kansainvälisen ICF-webinaarin torstaina 2.11.2023 kello 11-13 CET.

Monialaista toimintaa ja asiantuntijuutta

Tutustu monialaiseen toimintaamme ja asiantuntijajoukkoomme sekä uuteen tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö RehaLabiimme. 

Kuntoutusinstituutin kansalliset ja kansainväliset tavoitteet

Tavoitteenamme on olla johtava kuntoutuksen koulutus-, kehittämis- ja tutkimuskeskus ja kuntoutuksen uudistaja, joka tunnustetaan ja tunnistetaan myös kansainvälisesti.

Kuntoutusinstituutissa työskentelee monialainen asiantuntijajoukko

Meillä työskentelee yli 60 asiantuntijaa. Asiantuntijoidemme ydinosaamista on koulutus- ja kehittämisosaaminen, kansainvälinen yhteistyö sekä tutkimus.

Kuntoutusinstituutin kehittyvässä RehaLabissa tutkitaan, kehitetään ja opitaan

Käytössämme on modernilla teknologialla varustettu tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö RehaLab, joka sijaitsee Jamkin Lutakon kampuksella.
Kuntoutusinstituutissa tutkimme ja kehitämme kuntoutuksen parhaita ratkaisuja yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa sekä koulutamme monialaisen kuntoutuksen huippuosaajia.

Asiantuntijaryhmissämme panostetaan kärkiteemoihin

Kuntoutusinstituutissa toimii viisi asiantuntijaryhmää. Panostamme kärkiteemoihimme koulutuksen, TKI-toiminnan, tutkimuksen, kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Kuntoutusalan osaamiskeskittymän alueilla. 

Aktiivinen elämäntäpa ja liikunta

Olemme kiinnostuneet kullekin yksilölle ominaisen aktiivisen elämäntavan edistämisestä ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Lue lisää asiantuntijaryhmämme teemasta.

Digitaalinen kuntoutus ja ohjaus

Keskitymme erityisesti digitalisaatioon sekä teknologisiin ratkaisuihin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena. Lue lisää asiantuntijaryhmämme teemasta.

Ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus

Tunnistamme ja ennakoimme erilaisia ikääntyneiden hyvinvoinnin sekä erityisesti heidän itsenäisen elämän ja arjen ajankohtaisia tarpeita. Lisätietoa asiantuntijaryhmämme kärkiteemasta.

Palvelupolut ja asiakasohjaus

Olemme kiinnostuneita asiakas- ja palveluohjauskäytäntöjen sekä erilaisten sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluita käyttävien asiakkaiden palvelupolkujen monialaisesta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Lisätietoa kärkiteemasta.

Työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen

Olemme kiinnostuneita työssä olevien, sekä työnhakijoiden hyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja tukitoimista sekä laajasti työelämän muutoksesta. Lue lisää kärkiteemasta.

Ota yhteyttä ja tule kumppaniksemme!

Pekka Anttila

Johtaja Kuntoutusinstituutti, Director Institute of Rehabilitation
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504792277